30.5.2023
Keijo Posio

Ei yhdessä menestyminen ole keneltäkään pois!

Paikallisella yrittäjällä ja meillä osuuspankkilaisilla on sama tavoite toteuttaessamme perustehtäväämme: haluamme menestyä kilpailussa ja luoda elinvoimaa ympärillemme. Haluamme, että toimialueemme menestyy ja kasvaa.

Kun kolme menestyvää, paikallista toimijaa – Tornion, Pohjolan ja Oulun Osuuspankki – yhdistyivät, ne toivat käytännön tasolla samalla yhteen kaksi menestyvää maakuntaa, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan. Pankin näkökulmasta fuusiossa oli paljon hyötyjä. Pystyimme esimerkiksi varmistamaan paikallista asiantuntijuutta ja asiantuntijoiden saavutettavuutta sekä hajauttamaan luottosalkkua. Tukenamme on myös aiempaa suurempi tase.

Nämä kaikki ovat erittäin tärkeitä erityisesti paikallisen yrittäjyyden näkökulmasta. Yrittäjälle on tärkeää, että hänen asioitaan hoitaa tuttu asiantuntija, jonka saa helposti tarvittaessa kiinni, joka tuntee yrityksen asiat ja joka kykenee auttamaan laajasti yrityspalveluiden tarpeissa. Luottosalkun hajautuminen ja taseen kasvaminen merkitsee yrittäjien näkökulmasta sitä, että pankilla on mahdollisuus jatkaa kasvuaan hyvissä hankkeissa. Kasvanut tase mahdollistaa puolestaan pankin osallistumisen suurempiin hankkeisiin.

Puhuessamme yrityspalveluista puhumme usein ihan liian rahoituspainotteisesti. Yrityksillä on monesti samanaikaisesti tarvetta sekä investointien rahoitukselle että kassavarojen sijoittamiselle, henkilöstön pitkäaikaiselle sitouttamiselle, vakuutusratkaisuille ja varainhoidolle. Korkosuojaukset ja vahinkovakuuttaminen ovat menestyvän yrityksen taloushallinnon kulmakiviä.  Nämä kaikki puoltavat myös pankin riittävän suuren osaamispääoman vahvistamista, ja näihin kykenemme paremmin vastaamaan isommilla hartioilla jatkossa.

Leveät hartiat eivät mahdollista pelkästään entistä isompia rahoitushankkeita, vaan myös riittävän laajan ja osaavan paikallisen asiantuntijaverkoston kaiken kokoisille yrittäjille ja heidän tarpeilleen. Vaikka digitaaliset itsepalvelut ovat erittäin käteviä ja nopeita tapoja hoitaa yrityksen rutiiniasioita verkossa, paikallisuus on mielestäni iso kilpailutekijä usein niin kasvottomaksi itsepalveluksi ohjautuvassa, monimutkaistuvassa maailmassa. Yrittäjällä voi olla tarvetta vaikkapa maksuliikeasiantuntijalle, joka kykenee neuvomaan ja auttamaan häntä valuuttatilien tai muiden erityisosaamista vaativien pankkiasioiden hoitamisessa.  

Kassan riittävyys ja rahoituksen saatavuus ovat yrittäjälle varmasti tärkeitä ja jatkuvaa huolta aiheuttavia, mieltä askarruttavia kysymyksiä. Me osuuspankkilaiset koemme arjessamme paljon tuskaa kiristyvästä sääntelystä ja määrämuotoisen tekemisen vaatimuksista. Tekemällä asiat yhdessä oikein, voimme varmistua siitä, että yhteiselle menestymisen tavoitteelle on eväät jatkossakin.

Kirjoittaja on toimitusjohtaja Keijo Posio, Pohjolan OP.

Keijo Posio