KPY-blogi
25.8.2023
Mervi Järkkälä

Elokuinen tervehdys jäsenyrittäjille

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimisto on jälleen iskussa eli kesälomat ovat nyt takana. Kulunut kesä oli mielenkiintoinen kaikkien hallitusohjelman sekä puolueiden/kansanedustajien kommentointien osalta. Jätän kommentoimatta populistiset ulostulot koska toivottavasti nyt syksyllä hallituskumppanit saavat sovun ja katsovat tulevaan eikä menneisyyteen. Tarvitsemme nopeasti yrittäjämyönteisen hallitusohjelman toteutuksen, että saamme taloutemme nousuun. Tulemme olemaan asiasta tiiviisti yhteydessä alueen omiin kansanedustajiin. Jos saamme ostovoimamme nousemaan ja inflaation pysähtymään olemme oikealla tiellä.

Alueellisesti keskitymme kuntayhteistyöhön, josta onkin todettava erinomaiset suhteet paikallisyhdistysten ja kuntien päättäjien välillä. Yhteinen tahtotila elinvoima ja sen ylläpitäminen kantaa meitä kaikkia.   Meidän tulee huomioida yritystemme korkea keski-ikä sekä niiden yritysten jatkuvuus että yleisesti yritysten ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen. Eikä tässä vielä kaikki vaan lisäksi olemme esittäneet seuraavaa:

• Arvioidaan yhä huolellisemmin lainsäädäntömuutosten vaikutukset yrityksiin.

• Helpotetaan mahdollisuutta aloittaa yritystoiminta uudelleen epäonnistumisen jälkeen.

• Nopeutetaan riita-asioiden käsittelyä tuomio istuimissa, parannetaan kilpailuneuvontaa ja valvotaan  maksuehtosääntelyn noudattamista.

• Jaetaan julkiset hankinnat osiin, jotta pk-yritykset voivat niihin osallistua.

• Otetaan pk-yritykset mukaan sote-uudistukseen tarjoamaan palveluita ja osaamista suomalaisille.

Tämä onnistuu palveluseteleillä ja hankinnoilla.

• Lyhennetään ja porrastetaan ansiosidonnainen työttömyysturva ja muutetaan se universaaliksi.

• Yrittäjän eläkejärjestelmä (yel) uudistetaan joustavuuden ja yrittäjän vapauden lisäämiseksi.

  • Lisäksi uudistetaan sosiaaliturvaa niin, että se kannustaa ottamaan vastaan työtä.

– Alennetaan sivukuluja tehostamalla eläkejärjestelmää ja keventämällä vakavaraisuussääntelyä.

– Lisätään paikallista sopimista poistamalla sopimisen kiellot ja antamalla toisin sopimisen oikeus.

– Autetaan työllistämistä helpottamalla määräaikaisten työsopimuksia ja henkilöperusteista irtisanomista sekä lyhentämällä sairauspäivärahan omavastuuaikaa kolmeen päivään.

– Rajataan poliittisia lakkoja, kielletään suhteettomat tukilakot ja kiristetään seuraamuksia laittomista lakoista.

– Edistetään työperäistä maahanmuuttoa mm. poistamalla tarveharkinta.

– Lisätään oppisopimuksia alentamalla oppisopimusten alkuajan palkkoja ja lisäämällä koulutuskorvauksia työnantajille.

– Toteutetaan monituottajuutta ja valinnanvapautta edistävä sote-uudistuksen korjaussarja.

–  Säädetään lupien enimmäiskäsittelyajat ja nopeutetaan kaavoitusta investointien vauhdittamiseksi

Tässäpä on pureksimista mutta teemme kaikkemme, että yrittäjille annetaan mahdollisuus menestyä! Mitä parhainta syksyä kaikille ja onnea haasteisiin!                                                                           

Mervi Järkkälä, toimitusjohtaja                                                                                                              
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät 

Mervi Järkkälä