Valokuvaaja: Noora Slotte / Studio P.S.V.
PPY-blogi
18.6.2024
Katja Mattila

JAETUN JOHTAJUUDEN AVULLA TEHOA TIIMITYÖHÖN

Kuvittele, että olet yksi elokuvan päähenkilöistä ja suunnittelette viiden hengen tiiminä suurta pankkiryöstöä. Onnistuisiko se sinulta yksin? Takuulla ei. Päästäksemme tiiminä johonkin määriteltyyn tavoitteeseen, tarvitsemme erilaista osaamista, erilaisia taitoja ja vahvuuksia. Todennäköisesti (siksi todennäköisesti, koska en ole alan asiantuntija…) pankkiryöstössä tarvitaan strategista ajattelukykyä, paineensietokykyä, teknistä osaamista, riskinottokykyä, luovuutta, harkitsevaisuutta, hyvää fyysistä kuntoa jne. Siis, onnistuakseen tehtävässä tiimistä tulee löytyä juuri oikeaa tietotaitoa. Tällöin on mahdollisuus tehdä myös monimutkaisia pankkiryöstöjä.

Pankkiryöstöistä työelämään… Työ on täynnä tavoitteita. Tavoitteet antavat suuntaa, selkeyttävät työn tekemistä, lisäävät työn hallinnan tunnetta ja motivoivat henkilöstöä tekemään työtä. Tiimityössä työn tekeminen käyttämällä yksilöiden vahvuuksia, tehostaa inhimillisesti pääsemistä tavoitteisiin. Tähän jaettu johtajuus vahvasti pohjautuu. Jaetussa johtajuudessa vastuuta ja valtaa jaetaan sen mukaan, millaista osaamista tiimistä löytyy. Erilaisissa työtehtävissä tai projekteissa johtajuus elää sen mukaan, kenellä/keillä on tehtävään soveltuvaa osaamista.

Mitäs ajattelette, mitä onnistunut pankkiryöstö vaatii? Se vaatii tiimin jäseniltä avointa keskustelua sekä omien vahvuuksien tiedostamista ja niistä kertomista jokaiselle tiimin jäsenelle. Se vaatii erilaisuuden hyväksymistä ja sen hyödyntämistä. Se vaatii toisen osaamisen kunnioittamista, tiedostaen samalla, että ajoittain toinen ottaa enemmän koppia jostain työn osa-alueesta mitä itse. Kun vastuu on yhteinen, päätöksenteko on kollektiivista ja sitä arvostetaan, yksilöön kohdistuva kuormitus kevenee.

Törmäsin työ- ja organisaatiopsykologian opinnoissa jaetun johtajuuden käsitteeseen noin 7–8 vuotta sitten ja siitä asti johtajuusmalli on kiehtonut valtavasti. Jaetun johtajuuden käsite on vieras monille, mutta olen huomannut työyhteisöjä valmentaessa, että jokaisesta organisaatiosta sitä löytyy jossain määrin. Se näkyy parijohtajuutena tai yksittäisissä tiimeissä organisaation sisällä. Näissä tiimeissä on tiettyjä ominaispiirteitä. Tiimissä työskentelevät ovat hämmentävän avoimia, motivoituneita, vapautuneita ja sitoutuneita. Väitän heillä olevan keskimääräistä enemmän taitoa käyttää luovuutta työssä ja kehittää työtä monipuolisesti. On eroa siinä, pohtiiko asioita yksin vai useamman ihmisen kanssa; me tarvitsemme toisia ihmisiä oppimiseen ja erilaisten näkökulmien ymmärtämiseen.

Jaettua johtajuutta käytetään johtajuusmallina useissakin yrityksissä. Tässä on oululaisen Hiottu Oy:n ja toimitusjohtaja Satu Lapinlammen ajatuksia jaetusta johtajuudesta:

”Monissa firmoissa hierarkia on pyramidi. Hiotussa se on helminauha, jossa kaikki olemme rinnakkain, samalla tasolla, yhteydessä toisiimme ja päätämme asioista yhdessä. Hiotussa viisaus ei asu toimitusjohtajan päässä vaan koko porukassa.”

Yhdessä olemme viisaampia, mutta fakta on, ettei johtajuuden jakaminen ole helppoa. Se vaatii ensinnäkin sen, että johto mahdollistaa jaetun johtajuuden ja lisäksi sen, että jokainen tiimiläinen johtajuusmallin hyväksyy. On tärkeää, että tiimin keskinäinen kemia toimii ja konflikteja ei pelätä eli vaikeat asiat uskalletaan käsitellä mahdollisimman nopeasti. Asiat otetaan asioina, ei henkilökohtaisuuksina.

Haastan teitä, esihenkilöt ja työntekijät, pohtimaan voisiko jaettu johtajuus olla teidänkin organisaatiossanne mahdollisuus.

  • Esihenkilö, pystytkö luopumaan vallasta ja irrottamaan otteesi langoista käsissäsi? Haluatko keventää omaa työtaakkaasi? Uskallatko luottaa osaajiin?
  • Työntekijä, tunnistatko omat vahvuutesi? Entä tiimissäsi työskentelevien vahvuudet? Haluaisitteko oppia hyödyntämään vahvuuksianne päästäksenne tehokkaammin tavoitteisiinne?

Kirjoittajana Nuorten yrittäjien johtoryhmän jäsen Katja Mattila (CEO, Evec Oy)

Katja Mattila