Kotkan Yrittäjien puheenjohtajan palsta
6.6.2022
Johan Bardy

Kotka kohosi vauhdilla Suomen kolmanneksi parhaaksi yrittäjyyskaupungiksi

Suomen Yrittäjät on mitannut kuntien elinkeinopolitiikan onnistumista joka toinen vuosi. Nyt tulosten raportointi on uudistunut ja vertailumahdollisuudet parantuneet.

Jatkossa kuka tahansa voi avoimesti verkossa vertailla valitsemiensa kuntien tuloksia keskenään kysymyskohtaisesti. Näin käyttäjä pystyy rankkaamaan parhaiten menestyneet kunnat esimerkiksi julkisia hankintoja käsittelevissä kysymyksissä.

Kotka on näissä vertailuissa ja vastausprosenteissa muiden Kymenlaakson kuntien kanssa aiemmin hiponut pohjalukemia sekä vastausmäärissä että saaduissa yrittäjäystävällisyystuloksissa, jotka näin ollen eivät välttämättä ole olleet vertailukelpoisia.

Nyt on yhteistyössä kaupungin, elinkeinoyhtiön ja yrittäjäjärjestöjen kanssa Kotkassa ylletty aivan ennennäkemättömiin tuloksiin. Kuntaluokassaan suuret kaupungit Kotka saavutti 3:n sijan (Kymen Sanomat 18.5.)

Kyselyyn vastasi Kotkassa 166 yritystä, joten saatujen tulosten perusteella onkin vastaisuudessa mahdollista vetää johtopäätöksiä tuleviin päätöksentekoihin. Yritykset luovat paikkakunnalle sen elinvoiman. Ilman yrityksiä kaupunkiamme ei nähdäkseni olisi olemassakaan muutoin kuin ehkä varuskuntana.

Suomessa on 292 377 yritystä (Tilastokeskus, Yritysrekisteri 2019) pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous. Ne työllistävät 1,5 miljoonaa ihmistä. Yrityksistä 93 prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä.

Koko 2000-luvulla uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vuosina 2001–2019 pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 160 646 hengelle. Näistä työpaikoista 81 095 syntyi alle 50 hengen yrityksiin.

Yritysten 445 miljardin euron liikevaihdosta yli puolet syntyy pk-yrityksissä ja pk-sektorin osuus BKT:sta on runsaat 40 prosenttia.

Maailma on siis todellakin muuttunut. Ihmisten työllistämisestä ja uusien työpaikkojen synnyttämisestä on jo pidemmän aikaa vastannut suomalainen pk -yrityssektori ja yksinyrittäjät.

Parhaimmillaan kunta voi päätöksillään poistaa yrittäjyyteen liittyviä esteitä, edistää investointeja sekä houkutella uusia yrityksiä kuntaan.

Kotkan Yrittäjät haluaa kiittää kaikkia alueemme yrittäjiä ja etenkin Yrittäjien yritysbarometrikyselyyn vastanneita yrittäjiä myönteisen yritysilmapiirin luomisessa kotipaikkakunnallamme yhdessä Kotkan kaupungin, elinkeinoyhtiö Cursorin, alueen oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vahva vaikuttamistyömme Suomen Yrittäjien puolesta tulee jatkumaan entistä tiiviimmin ja entistä positiivisimmissa merkeissä.

Johan Bardy