Yrittäjän asialla
29.6.2023
Tuire Ranta-Meyer

Kymmenen merkittävää yhteistyön vuotta

Helsingin Yrittäjät – Keski-Helsinki ry:n ja Metropolian kulttuurialan yhteistyösopimuksen solmimisesta tuli tämän vuoden alussa kymmenen vuotta.

On oikea hetki kiittää kumppaneita ja tuoda esiin sitä yhteistyön ja voimaantumisen henkeä, joka on vallinnut yhteistyöosapuolten välillä. Erityisen lämpimästi muistelen yhteistyötä entisten ja nykyisten puheenjohtajien Pentti Tiaisen, Sinikka Salon, Harri Ruokokosken, Mari Laaksosen, Harry Mälkin, Pentti Rantalan, Taneli Hakkaraisen, Seppo Tuovisen ja Petri Holopaisen kanssa unohtamatta kaikkia muita reiluja ja mukavia toimijoita, joita vuosien varrella olen kohdannut.  

Laaditun sopimuksen tarkoituksena on ollut tiivistää keskinäistä yhteistyötä yrittäjyyden, alueen vetovoimaisuuden, työelämälähtöisen koulutuksen ja monipuolisen yhteistyön kehittämiseksi. Lisääntyneen vuorovaikutuksen ja keskinäisen tiedonkulun katsottiin hyödyttävän molempia osapuolia.

Erityisesti haluttiin edistää kulttuurialan opiskelijoiden kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan ja saattaa heidät yhteen yrittäjinä kokeneiden konkareiden kanssa niin, että luovan alan nuori energia toisi myös uusia näkökulmia ja rikastumista alueen yritystoimintaan. Yksi keino siihen oli tarjota opiskelijoille vierailuluentoja, projektiaiheita ja opinnäytetyöhön liittyviä toimeksiantoja. Yrittäjäyhdistys osallistui aktiivisesti myös Metropolian hankkeisiin asiantuntijatahona. Lisäksi vuosien ajan järjestettiin vuosittain korkean profiilin yhteistyöseminaari nimellä Vanhankaupungin kokoontumisajot. Siihen saatiin aina loistavia puhujia ja poliittisia päättäjiä mukaan kokemaan Vanhankaupunginlahden partaalla sijaitsevan Metropolian kampuksen ainutlaatuinen tunnelma ja paratiisillinen ympäristö. Palaute oli usein ylitsevuotavan kiittävää ja tapahtumaa pidettiin esimerkiksi vuonna 2017 lähes kympin arvoisena:  

”Jälleen kerran oli mielestäni tunnelmaltaan, sisällöltään ja järjestelyiltään mainiosti onnistunut tapaaminen!  Tämä on hieno traditio, kiitos teille Tuire ja Harry. Tämän tradition siivittelemänä on mukana suunnata nokka kevättä kohden!”

Unohtaa ei sovi myöskään sitä, että Helsingin yrittäjät – Vanhakaupunki ry. oli ensimmäinen yhteisö, joka teki Metropolialle lahjoituksen vuonna 2017, kun ammattikorkeakouluille avautui mahdollisuus valtion vastinrahakelpoiseen varainhankintaan. Kun pää lahjoituksille oli saatu auki, sen jälkeen kaikki oli helpompaa. Monet kiitokset vielä kerran hienosta eleestä!

Yksi pysyvä yhteistyön muoto Metropolian kanssa on ollut Keski-Helsingin stipendiohjelma. Sen avulla yhdistys on halunnut lisätä positiivista yrittäjäasennetta myöntämällä vuosittain kaksi 500 euron kannustusstipendiä kulttuurin ja luovan alan valmistuvalle opiskelijalle.

Kriteerinä stipendille ovat mm. yrittäjähenkisyys, opinnäytetyön liittyminen yrittäjyyteen, oman yrityksen perustaminen sekä hyvä toverihenki. Tähän mennessä jo 20 nuorta ammattikorkeakoulussa tutkintonsa suorittanutta ovat saaneet kannustavan startin työelämään ja yrittäjyyteen. Sen valtavaa merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa! Vuodesta toiseen sekä kulttuurialan opiskelijat että opiskelijat ovat kiitollisia siitä, että myös median, muotoilun, musiikin, kulttuurituotannon ja vaatetusalan opiskelijat huomataan ja että he saavat tällaisia julkisia tunnustuksia. Palaute stipendistä on usein aivan liikuttavaa luettavaa.

”Haluan sydämeni pohjasta kiittää tästä stipendistä ja että tällaisia ylipäätänsä jaetaan. Se merkitsee todella paljon. Stipendi menee suoraan oman yrittäjäosaamiseni kehittämiseen.”

Tänä vuonna Keski-Helsingin kannustusstipendit jaettiin opettajakunnan ehdotusten perusteella seuraaville opiskelijoille:

Aapo Rainio (elokuvan ja television tutkinto) on toiminut media-alan yrittäjänä jo opiskelujen alusta asti. Aluksi yhden miehen firma Explore Visuals on opintojen aikana kasvanut yritykseksi, joka työllistää nykyisin hänen lisäkseen viisi muuta nyt keväällä valmistuvaa kurssitoveria ja projektikohtaisesti vielä enemmän. Rainio on kehittänyt Explore Visualsia kohti kestävää, ympäristölähtöistä ja nuoria tekijöitä työllistävää av-alan tuotantoyritystä, jopa läpi vaikeiden pandemiavuosien. Explore Visuals on tehnyt myös aktiivisesti yhteistyötä Metropolian kanssa. Tavoitteellinen yritystoiminta ei ole vähentänyt Rainion opiskelumotivaatiota tai taiteellista kunnianhimoa. Hän on aktiivisesti osallistunut opetukseen, ollut opiskelijaryhmässä kantava voima, suorittanut opinnot täsmällisesti (keskiarvo 4,58) ja halunnut jatkuvasti oppia uutta. Rainion opinnäytetyö Menestyneen luontoelokuvan resurssitarpeet on luettavissa tästä.

Merina Kallionpää (vaatetusalan tutkinto) on esimerkillisesti jo opiskeluaikanaan yhdistänyt laajaa vaatetusalan suunnittelun, teknisen tuotesuunnittelun sekä kaupallistamisen osaamista perustamalla tammikuussa 2022 yhdessä opiskelukaverinsa Nea Jokisen kanssa neme-nimisen kestävän kehityksen periaatteilla toimivan vaateyrityksen. Yrityksen tuotteet ovat jo tuotannossa ja myynnissä mm omassa verkkokaupassa. Merina on myös osoittanut opiskeluaikanaan oman luovuutensa yhdistämistä kunnianhimoisiin tavoitteisiin eri kurssitehtävissä ja valmistuu vestonomiksi hyvin arvosanoin. Lisäksi hänen opinnäytetyönsä ” Brändi-imagon merkitys yrityksen ja asiakkaiden välisessä suhteessa” paneutui syvällisesti neme-brändin imagon vahvistamiseen ja sen kautta myynnin lisäämiseen. Opinnäytetyö on luettavissa tästä.

Lopuksi on tärkeä kiittää myös upeita entisiä työtovereitani Arja Puuraa, Seija Mikkolaa, Kaisa Nissistä ja Kaisu Kiventausta, jotka aina vuodesta toiseen ovat antaneet talkooapua yhteistyötilaisuuksien järjestämisessä. ”Jos voitamme joskus lotossa, niin perustamme Metropoliaan työn sankari -palkinnon. Ensimmäisenä palkinto annettaisiin tämän nelikon tehotiimille”, sanoimme aina me yhteistyön pitkäaikaiset vastuuhenkilöt, Harry Mälkki ja minä.   

Kirjoittaja FT Tuire Ranta-Meyer on Metropolian kulttuurialan entinen pitkäaikainen johtaja, joka toimii nykyään yhteistyöstä ja varainhankinnasta vastaavana yliopettajana.  Hänet tavoittaa osoitteesta tuire.ranta-meyer@metropolia.fi

Muita kiinnostavia aiheita

Tuire Ranta-Meyer