Yrittäjän puolella
14.9.2018
Päivi Ojala

Perustaidot työntekoon kannattaa opetella jo nuorena

14.9.2018 | 12:06

Oppilaitosten ja pienten yritysten yhteistyö tiivistyy, ja pienissäkin yrityksissä nähdään entistä enemmän opiskelijoita. Erilaiset työharjoittelut, työelämään tutustumisen jaksot ja kesätyöt ovat hyviä paikkoja harjoitella tulevaisuuden työhön.

Vuoden alusta voimaan tullut ammatillisen koulutuksen uudistus kiihdyttää tätä kehitystä. Työelämätaidoista puhutaan ja niitä harjoitellaan laajasti osana eri aihealueiden opetusta. Opettajilla tuleekin olla ajantasaiset tiedot niistä valmiuksista, joita nuoret tarvitsevat. Erilaiset työelämätaitojen listaukset ovat monelle opettajalle tuttuja, mutta miten niitä voisi konkretisoida?

Yrittäjä ja panimotohtori Jani O. Honkanen Panimo Honkavuoresta puhui asiasta Karelia ammattikorkeakoulussa järjestetyssä opettajien koulutuksessa. Koulutuksen järjesti Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projekti. Honkanen antoi konkreettisia vinkkejä työelämätaidoista, joista opettaja voisi yhdessä nuorten kanssa puhua:

1. Positiivinen asenne ja ennakkoluulottomuus

Valmius ja halu tehdä kaikkea mitä työnkuvaan kuuluu sekä halu kokea uutta ja selviytyä haasteista.  Toisaalta rutiineita ei saisi unohtaa tai laiminlyödä.

2. Perusasioihin ja -osaamisen keskittyminen

Luotettava ja tasainen perusosaaminen. Muu osaaminen rakentuu tämän päälle.

3. Realistinen kuva työtehtävistä

Ymmärrys omasta työnkuvasta ja siitä, mihin tehtävään harjoittelija/työntekijä on palkattu. Työt koostuvat usein monista eri tehtävistä, ja kaikki sovitut tehtävät on hoidettava. 

4. Huolellisuus ja ohjeiden mukaan toimiminen

Keskittyminen annettuihin työtehtäviin ja ohjeiden ymmärtäminen.

5. Omien taitojen tunnistaminen ja taidoista kommunikointi

Kyky tunnistaa työtehtävien vaativuus ja omien kykyjen riittävyys. Kyky näyttää ja kertoa esimiehelle mitä osaa ja mistä tehtävistä suoriutuu vaaditulla tasolla. Myös omien taitojen puutteiden tunnistaminen on tärkeää, eikä niitä kannata kätkeä piiloon.

6. Oma-aloitteisuus ja kysymisen taito

Taito kysyä uusia tehtäviä, kun edellinen tehtävä on tehty. Myös taito kysyä tietoa ja opastusta jos on epävarma annetuista tehtävistä.

7. Kokonaisuuden ja sen osien suhteen hahmottaminen ja ymmärtäminen

Ymmärrys siitä, mikä on oman työpanoksen merkitys kokonaisuuden kannalta sekä vastuun kantaminen. Esimerkiksi tuotannollisissa prosesseissa jokainen vaihe on tärkeä lopputuloksen ja kokonaisuuden kannalta.

8. Hyvät käytöstavat

Taito käyttäytyä tilanteeseen sopivalla tavalla. Esimerkiksi tervehtiminen ja itsehillintä vaikeissa tilanteissa.

9. Työnantajan tietojen ja toimintatapojen luottamuksellisuus

Ymmärrys siitä, mitkä asiat työpaikalla ovat luottamuksellisia ja mitkä eivät. Onko jotain asioita, joista ei saa puhua ulkopuolisille? Yritysten hiljaista tietoa ei lähtökohtaisesti voi levittää ulkopuolisille.

10. Luvatuista ja sovituista asioista kiinni pitäminen

Työnantajaan, työkavereihin, asiakkaisiin ym. yhteistyötahoihin tulisi luoda luottamuksellinen suhde pitämällä kiinni sovituista asioista (esim. tapaamiset, työajat).  Jos tulee pakottavia muutoksia esim. aikatauluihin, muutoksista tulee ilmoittaa etukäteen kaikille osapuolille.

Koti, koulu, työpaikka ja harrastukset yhdessä nuoren tukena

Työelämätaidot karttuvat monella tapaa ja vastuuta ei voi sysätä yksin nuorten harteille. Osa taidoista opitaan koulussa opettajan johdolla ja osa työpaikalla, jossa opettamisvastuu on työnantajalla. Myös kodilla on vastuu taitoihin kasvattamisessa. Lisäksi on hyvä tunnistaa, että erilaisissa harrastuksissa syntyy osaamista, josta on apua työelämässä. Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -koulutuksissa autamme opettajia päivittämään tietoja yrittäjyydestä ja työelämästä. 


Päivi Ojala
projektipäällikkö
Suomen Yrittäjät

Päivi Ojala