Yrittäjän puolella
12.1.2021
Mira-Maria Danisman

Portugali EU-puheenjohtajana – mitä luvassa suomalaisyrityksille?

12.1.2021 | 12:03

EU:ssa puheenjohtajan nuijaa heiluttaa tämän puolivuotiskauden Portugali. Maa on pieni, mutta EU:ssa jo aika kokenut. Mitä Portugalin puheenjohtajuus tarkoittaa suomalaisyrittäjille? 

Kevään puheenjohtajuus kuluu toki pitkälti yhä koronatoimenpiteiden koordinointiin, rokotteiden hankintaan sekä jakoon. Samanaikaisesti pitäisi löytää lisää reseptejä EU-alueen talouden elpymiseen, johon toki uusi EU:n elpymisohjelma Next Generation EU sekä uusi monivuotinen budjetti 2021–2027 tarjoavat omat lääkkeensä. EU:n talouskasvun odotetaan käynnistyvän, vaikkakin kanssakilpailijoita Yhdysvaltoja ja Kiinaa huomattavasti verkkaisemmin. 

Meidän on Yrittäjien edunvalvonnassa varmistettava, ettei puheenjohtajuuskauden vahva sosiaalisten oikeuksien painotus lisää lainsäädäntöä, joka vaikeuttaisi pk-yritysten työllistämistä ja kasvua. Tämä on erittäin tärkeää erityisesti nyt, kun yritykset pitkin Eurooppaa yrittävät päästä ylös korona-alhosta.  

Toisaalta tänä keväänä voi olla mahdollista helpottaa ja yhdenvertaistaa erityisesti pienten yritysten kilpailuasemaa suhteessa digimarkkinoinnin kansainvälisiin jättiläisiin, kun digitaalista toimintaympäristöä koskevaa EU-lainsäädäntöä valmistellaan.  

Portugali haluaa lisätä pk-yritysten näkyvyyttä

Portugalin tavoite on myös lisätä pienten ja keskisuurten yritysten näkyvyyttä EU-päätöksenteossa. Tätä tavoitetta tuemme ilman muuta, ja sen pitää johtaa yrittäjyyden toimintaympäristöä parantavien, EU:n vuoden 2020 pk-yritysstrategian linjaamien toimenpiteiden konkreettiseen toteuttamiseen. Tämä on tarpeellinen lisä täyteläiseen puheenjohtajuusohjelmaan, sillä pk-yritysten elpymisen tukeminen ei ole ainoastaan rahoituskanavien avaamista, vaan yhtä lailla kannustavan ja joustavan sääntely-ympäristön varmistamista, jotta yrityksille jäisi riittävästi liikkumavaraa kasvaa ja kehittää liiketoimintojaan.  

Portugali on myös luvannut edistää eurooppalaisen e-identiteetin luomista verkkotunnistautumista helpottamaan. Tällaisen järjestelmän luominen vie aikaa, mutta onnistuessaan voi helpottaa kansalaisten ja yrittäjien elämää digiviidakossa. Ketäpä ei olisi suivaannuttanut lukuisat eri verkkotunnistautumisjärjestelmät ja niiden vaikeus etenkin rajojen yli toimittaessa.  

Vihreän ilmastoneutraalin talouden kasvattamista pyritään Portugalin puheenjohtajuuskaudella edistämään sääntelykeinoin – uudelleen tarkasteltavana on iso pino EU:n ilmasto- ja energialainsäädäntöä, jolla vauhditetaan yksityisen sektorin siirtymää kohti hiilivapaata Eurooppaa. 

EU-kansalaisille halutaan digitaaliset perusoikeudet

Portugalin puheenjohtajuusohjelma nostaa kansalaiset EU-agendan ytimeen. Portugali haluaa nimittäin edistää EU-kansalaisten perusoikeuksia, erityisesti sosiaalisten oikeuksien ja digitaalisten oikeuksien alalla. Portugali on julistanut laativansa EU:n digitaalisten oikeuksien peruskirjan, joka antaisi EU-kansalaisille oikeuksia digitaalisessa ympäristössä toimittaessa, esimerkiksi tekoälyyn liittyen.

Digitaalinen EU:n perusoikeuskirja voisi näyttää samanlaiselta kuin esimerkiksi sosiaalisista oikeuksista laadittu EU:n sosiaalisten oikeuksien pilari, joka sisältää EU-kansalaisille suunnattuja periaatteenomaisia oikeuksia työmarkkinoille pääsyyn, oikeudenmukaisiin työoloihin sekä sosiaaliseen suojeluun ja osallisuuteen liittyen.  

Vaikka niin kutsuttu Sosiaalipilari ei olekaan jäsenvaltioita juridisesti sitova sopimus, on se voimaantulonsa jälkeen johtanut sitovan EU-lainsäädännön laatimiseen esimerkiksi työehtoihin liittyen (Avoimet ja ennakoitavat työolot-direktiivi). Sosiaalipilarin konkretisoimista jatketaan Portugalin kaudella muun muassa EU:n minimipalkkadirektiivin neuvotteluja edistäen. 

Uusia vapaakauppaneuvotteluja luvassa

Portugali haluaa myös vahvistaa EU:n kansainvälistä kilpailukykyä ja suojata mantereen strategisia intressejä ja EU:n teollisuuden omavaraisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa uusien vapaakauppasopimusten neuvottelemista (seuraavana tähtäimessä sopimukset Australian ja Uuden Seelannin kanssa), jotka avaavat eurooppalaisille yrityksille, myös pk-yrityksille, uusia markkinoita, joille olisi ilman kauppasopimuksia kallista suunnata.

Samaan aikaan uusien markkinoiden avaamisen rinnalla EU pyrkii suojelemaan omia markkinoitaan kolmansista maista suuntautuvalta epäreilulta ja markkinoita vääristävältä kilpailulta valtiontuki- ja kilpailusääntöjään uudistamalla. 

Suomen Yrittäjien Brysselin-toimisto vaikuttaa EU:ssa aktiivisesti edellä mainittujen sekä muiden yrittäjyyttä koskevien EU-lainsäädäntöaloitteiden valmisteluun.  

Portugalin EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmaan voi tutustua tarkemmin tästä.

Mira-Maria Kontkanen
EU-asiantuntija Brysselissä
Suomen Yrittäjät

Mira-Maria Danisman