Yrittäjän puolella
5.6.2020
Marja Vartiainen

Yrittäjä, osaatko hyödyntää oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudet?

5.6.2020 | 16:50

Nyt poikkeustilanteessa yrittäjän on pohdittava, miten varmistaa, että yrittäjä itse ja työntekijät pysyvät esimerkiksi teknologian kehityksessä mukana ja osaavat työnsä myös viiden vuoden kuluttua. Tämä on ratkaisevan tärkeää, kun kilpaillaan markkinoilla. Parhaiten työelämän muutoksissa ja globaalissa kilpailussa pärjäävät ne, jotka pitävät osaamisestaan huolta. Oppisopimuskoulutus on erinomainen vaihtoehto ammattitaidon päivittämiseen ja uuden osaamisen hankkimiseen. Tämänhetkisestä poikkeustilanteesta huolimatta, joillakin alueilla on pula ammattitaitoisista työntekijöistä. Oppisopimus kannattaa pitää mielessä hyvänä vaihtoehtona uusien osaajien rekrytoinnissa. 

Tiesitkö, että oppisopimuksen kesto, ajankohta ja toteutus sovitaan yksilöllisesti? 

Oppisopimuksella voi opiskella minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan – tarpeiden mukaan, joustavasti ja kustannustehokkaasti. Myös siirtyminen koulutussopimuksesta oppisopimukseen tai toisinpäin ovat mahdollisia. 

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa jo töissä olevan tai uuden työntekijän. Oppisopimuksella myös yrittäjä voi kehittää omaa osaamistaan. 

Oppisopimus pohjautuu työsuhteeseen ja oppisopimusopiskelija saa työstä alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.  

Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa koska tahansa vuoden aikana. Opinnot voi aloittaa myös kesällä, sillä ammatillinen koulutus toimii jatkuvan haun periaatteella ympäri vuoden. 

Voit opiskella myös itse yrittäjän oppisopimuksella! 

Yrittäjän oppisopimuksessa päätoiminen yrittäjä voi kehittää omaa ammattitaitoa ja liiketoimintaosaamista yrittäjän oppisopimuksella. Monella yrittäjällä on tarvetta esimerkiksi myynnin, markkinoinnin, hinnoittelun ja tuotteistamisen koulutukseen.  

Oppisopimuksella suoritettu tutkinto tai täsmäkoulutus lisää varmuutta yrittäjyyteen ja monipuolistaa yritystoimintaa. Oppisopimuksella voi kouluttautua työn ohessa omassa yrityksessä. Yrittäjän oppisopimuksen etuja on uuden oppimisen ohella myös ammatillisten verkostojen luominen. 

Yrittäjän oppisopimus pohjautuu yrittäjän ja oppisopimustoimijan väliseen sopimukseen. Yrittäjän oppisopimus voidaan solmia tutkinnon osan tai tutkinnon suorittamisen ajaksi. 

Oppisopimus helpottaa mahdollista kesätyöntekijäpulaa ja nopeuttaa opiskelijan opintoja 

Juuri nyt ajankohtaista on kesäoppisopimus, jossa opiskelijan voi palkata kesätöihin oppisopimuksella. Kesätyöt voivat nopeuttaa opintojen valmistumista, kun opinnot eivät katkea kesällä. Opinnot etenevät sujuvasti, kun oman alan työt tunnistetaan osaksi opintoja ja tutkinnon vaatimuksia. Samalla yritykset voivat tutustua potentiaalisiin työntekijöihin. Opiskelija sitoutuu paremmin yritykseen ja sen toimintakulttuuriin ennen valmistumista.  

Mitä yrittäjän pitää tehdä, jotta saa opiskelijan kesäoppisopimuksella yritykseen? 

Jos kiinnostuit oppisopimuskoulutuksesta ja kesäoppisopimuksesta kannattaa toimia seuraavasti: ota yhteyttä paikalliseen ammatilliseen oppilaitokseen, jossa autetaan ja ohjataan sinua oikealle asiasta tietävälle ja sitä hoitavalle henkilölle. 

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta löydät Oppisopimus.fi -sivuilta. Siellä on myös lista oppisopimustoimistoista paikkakunnittain. 

Suomen Yrittäjät ry:n viestintähanke vahvistaa yrittäjien tietoa ammatillisesta koulutuksesta 

 Ammatillisen koulutuksen työelämälle suunnattavien palveluiden tunnettuutta ja tavoitettavuutta edistetään Opetushallituksen rahoittamassa viestintähankkeessa vuoden 2020 aikana.  Viestimme hankkeessa koulutuksen monipuolisista mahdollisuuksista eri kanavissa. 

 Hankkeen verkostokumppaneita ovat Suomen Yrittäjien aluejärjestöt, paikallisyhdistykset ja toimialajärjestöt sekä Suomen Yrittäjäopisto. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös muiden oppilaitosten ja median kanssa.  

Lisätietoa ja materiaalia löydät viestintähankkeen sivuilta sekä koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiaiselta, p. 044 985 5005, marja.vartiainen@yrittajat.fi ja projektikoordinaattori Anne Öhmanilta, p. 050 356 6024, anne.ohman@yrittajat.fi    

Anne Öhman 
projektikoordinaattori
Suomen Yrittäjät ry 

Marja Vartiainen
Marja Vartiainen