Etelä-Savon Yrittäjien blogi
20.6.2024
Heidi Loukiainen

Yrittäjät avainasemassa Etelä-Savon työllisyyden tulevaisuudessa: TE2024-uudistus vauhdittaa eteenpäin

Etelä-Savon Yrittäjät seuraa mielenkiinnolla TE2024-uudistuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Toivottavasti uudistus on käännekohta parempaan työvoimapulasta kärsivän alueemme elinvoimalle ja kilpailukyvylle. Yrittäjien osaaminen ja verkostot ovat avainasemassa, kun työttömyyden hoidosta siirrytään työllisyyden edistämiseen ja uusien kestävien työpaikkojen luomiseen.

Pk-yrittäjät työllistävät valtaosan Etelä-Savon asukkaista julkisen sektorin ohella. Yrityksillä on ainutlaatuinen kyky luoda uusia työpaikkoja, tuoda eloa paikallisyhteisöihin ja mukautua nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

TE2024-uudistus tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden luoda uusia, työmarkkinoiden ja yritysten tarpeisiin paremmin vastaavia TE-palveluita. Yhdessä voimme rakentaa dynaamisen ja kilpailukykyisen yritys- ja työelämäympäristön, joka tukee Etelä-Savon ja koko Suomen talouskasvua ja hyvinvointia. Pk-yrittäjien rooli on tässä korvaamaton. Heidän panoksensa ja yrittäjähenkinen asenteensa ovat avainasemassa, kun luomme Etelä-Savosta entistäkin elinvoimaisemman ja menestyvämmän alueen.

Julkinen ja yksityinen sektori yhteistyössä

TE2024-uudistus korostaa yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Yrittäjäjärjestöt, kehitysyhtiöt ja muut elinkeinoelämän toimijat ovat olennaisessa roolissa luomassa monipuolisia ja yritysten tarpeisiin vastaavia työllisyyspalveluita. Yhdessä voimme varmistaa, että tulevaisuudessa oikeat tekijät löytävät oikeat työpaikat nopeasti ja tehokkaasti.

Yhteistyössä Pk-yrittäjien kanssa kartoitamme piilotyöpaikkoja ja kehitämme malleja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Maahanmuuttajien yrittäjyyden ja työllistymispalveluiden integrointi jo kotouttamisvaiheessa on tärkeä askel kohti monimuotoisempaa ja inklusiivisempaa työelämää. Tämä on meille mahdollisuus, johon kannattaa tarttua.

Yrittäjällä ei ole kuntarajaa

Uudistus painottaa työvoiman liikkuvuutta ja joustavuutta. Alueiden rajat ylittävä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää, jotta löydämme parhaan osaamisen yritysten tarpeisiin. Moderni tiedolla johtaminen ja analytiikan hyödyntäminen auttavat meitä arvioimaan työpalveluiden toimivuutta ja vaikuttavuutta. Yrittäjien näkökulmat ja kokemukset ovat tässä avainasemassa.

Yritykset eivät näe kuntien, maakuntien tai työllisyysalueiden rajoja. Etelä-Savon Yrittäjien aluejohtajana haluan painottaa tiivistä yhteistyötä työllisyysalueiden kesken. Yhdessä voimme luoda alueestamme entistäkin houkuttelevamman paikan asua, yrittää ja työskennellä. Yrittäjien ääntä kannattaa kuunnella uudistuksen eri vaiheissa, jotta voimme varmistaa uudistuksen tukevan parhaalla mahdollisella tavalla alueemme yritysten ja ihmisten tarpeita.

Yhteistyöllä ja yhteisellä tahdolla voimme tehdä Etelä-Savosta työllisyyden ja yrittäjyyden mallialueen koko Suomelle.

Heidi Loukiainen

Aluejohtaja

Etelä-Savon Yrittäjät

TE-palvelut siirtyvät kunnille ensi vuoden alussa

TE-palveluista tulee vuoden 2025 alussa osa jokaisen kunnan lakisääteisiä tehtäviä ja sitä kautta osa jokaisen kunnan peruspalveluja. TE-toimistot lakkautetaan. Suomeen muodostuu uudistuksen myötä 45 työllisyysaluetta, jotka ovat vastuussa työvoimapalveluiden hallinnollisesta järjestämisestä.

Suurin osa Suomeen muodostuvista työllisyysalueista järjestää palvelunsa vastuukuntamallilla, neljä kaupunkia järjestää palvelunsa itse ja kaksi työllisyysaluetta kuntayhtymämallilla.

Mikkelin seudun ja Savonlinnan työllisyysalueilla palvelut järjestetään vastuukuntamallilla. Pieksämäki on osana Keski-Savon työllisyysaluetta.

Heidi Loukiainen