23.8.2023
Markku Honka

Yrityssaneerauksesta aiempaa tehokkaampaa apua maksuvaikeuksiin

Lamavuosien seurauksena tuli 8.2.1993 voimaan laki yrityksen saneerauksesta. Koronapandemian ja Ukrainan sodan seurauksen monet yritykset ovat joutuneet toimimaan taloudellisesti erittäin haasteellisessa tilanteessa.

Yrityssaneerauksista tehty tilastollinen tutkimus on osoittanut, että haetuissa yrityssaneerauksissa keskeinen ongelma on ollut se, että valtaosa hakemuksista jätetään liian myöhään. Käytännössä kaikki saneeraushakemukset on jätetty siinä vaiheessa, kun yritys on jo ollut maksukyvytön ja valtaosa vasta siinä vaiheessa, kun yhtiötä koskeva konkurssihakemus on vireillä. Tällöin mahdollisuudet saneerauksen onnistumiselle ovat varsin heikot.

1.7.2022 tulleella muutoksella pyrittiin siihen, että saneeraushakemukset tehtäisiin riittävän ajoissa. Lain muutoksella luotiin varhainen saneerausmenettely. Varhaista saneerausmenettelyä haetaan jo siinä vaiheessa, kun yritystä uhkaa maksukyvyttömyys. Varhaista saneerausmenettelyä ei voida hakea enää siinä vaiheessa, kun yritys on ajautunut maksukyvyttömäksi. Ainoastaan yritys voi tehdä hakemuksen varhaisen saneerausmenettelyn aloittamiseksi.

Tällä hetkellä on yrityssaneerauslakiin valmisteilla lisää muutoksia. Valmisteilla olevien muutosten on tarkoitus tulla voimaan kevään 2023 aikana. Uudistuksen tarkoituksena on edistää yritysten mahdollisuutta päästä riittävän aikaisessa vaiheessa joutuisaan ja kustannuksiltaan kohtuulliseen saneerausmenettelyyn. Muutoksella on tarkoitus mahdollistaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä.

Tulossa olevilla muutoksilla saneerausmenettelyä yksinkertaistetaan vähentämällä ja keventämällä menettelyn vaiheita. Saneerausohjelma vahvistamiseen tarvitaan nopeutetussa menettelyssä aiempaa pienemmän velkojaenemmistön kannatus. Saneerattavalle yhtiölle ehdotetaan nykyistä laajempaa mahdollisuutta järjestellä sopimusvastuitaan. Uudistuksilla ehkäistään aikaisempaa tehokkaammin väärinkäytöksiä ja konkurssi perusteetonta viivästyttämistä.

Uudistusten myötä on ensi arvoisen tärkeää, että saneeraukseen haetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Erittäin tärkeää on hyvin laadittu ja perusteltu hakemus. Tästä syystä hakemus kannattaa valmistella asiantuntijoiden kanssa. Näin mahdollistetaan nopea ja onnistunut saneeraus ja vältytään turhalta hakemuksen hylkäämiseltä.

Kirjoittaja: Markku Honka, Asianajotoimisto Jussi Laaka Oy

Markku Honka