Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg. Valokuvaaja: Johanna Erjonsalo
15.3.2024 klo 06:00
Tiedote

Työelämägallup: Pienillä työpaikoilla paras työhyvinvointi

Suomalaisilla työpaikoilla on varsin hyvä työhyvinvointi, kertoo Työelämägallup. – Pienet yritykset koetaan parhaina työyhteisöinä, kun arvioidaan ilmapiiriä, ihmisten tasapuolista kohtelua, avoimuutta ja hyvää johtamista. Siitä huolimatta meillä on vielä tilanne, jossa pienissä yrityksissä on kaikkein rajatuimmat mahdollisuudet sopimiseen, sanoo asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä.

79 prosenttia Työelämägallupin vastaajista yhtyy täysin tai jokseenkin väittämään, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämää. 75 prosenttia vastaajista puolestaan on sitä mieltä, että työpaikalla on luottamuksellinen ilmapiiri.

Alle kymmenen hengen työpaikoilla arviot ovat selkeästi parhaita eri osa-alueilla. Heikoimpia ne ovat 50–100 hengen työpaikoilla.

– Pienet yritykset koetaan parhaina työyhteisöinä, kun arvioidaan ilmapiiriä, ihmisten tasapuolista kohtelua, avoimuutta ja hyvää johtamista. Siitä huolimatta meillä on vielä tilanne, jossa pienissä yrityksissä on kaikkein rajatuimmat mahdollisuudet sopimiseen. Tässä ei ole järkeä, Rytkönen-Sandberg sanoo.

– On myös erittäin epäoikeudenmukaista, että meillä vallitsee edelleen työmarkkinoilla syrjivä säätely, joka suosii liittoihin kuuluvia ja sortaa kuulumattomia, Rytkönen-Sandberg jatkaa.

Verianin Suomen Yrittäjien toimeksiannosta tekemään Työelämägallupiin vastasi tammikuussa 1 001 työelämässä mukana olevaa, jotka ovat työntekijöitä, toimihenkilöitä, johtavassa asemassa olevia, yrittäjiä, työttömiä ja lomautettuja.

Etätyötä tehneet tyytyväisempiä

71 prosenttia Työelämägallupin vastaajista yhtyy täysin tai jokseenkin väittämään, jonka mukaan työpaikalla kohdellaan ihmisiä tasapuolisesti. 61 prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä, että työpaikalla välitetään avoimesti tietoa, ja 60 prosenttia, että työpaikalla harjoitetaan hyvää johtamista. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen osalta luvut ovat parantuneet edellisistä mittauksista.

Yrittäjien, johtavassa asemassa olevien sekä ylempien toimihenkilöiden arviot työpaikan työhyvinvoinnista ovat korkeimmat, työntekijöillä matalimmat. Etätöitä tehneet ovat selvästi tyytyväisempiä kuin he, jotka eivät ole tehneet etätöitä. Arviot ovat parhaita järjestöissä ja yrityksissä, heikoimpia hyvinvointialueilla.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Näin kysyttiin

Kyselyn toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 11.–24.1.2024. 
Vastaajina oli 1 001 työelämässä mukana olevaa (palkansaajat, yrittäjät, työttömät ja lomautetut).  Vastaajat olivat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia. 
Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa 50 prosentin tulostasolla. 

Lisätiedot: Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg, 040 359 1986

Muita kiinnostavia aiheita