Tutkimukset

Pk-yritysbarometri 2/2005

Tutkimus

13.10.2005 TIIVISTELMÄ TULOKSISTA Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat pysyneet suotuisina Pk-sektori odottaa suhdanteiden pysyvän vahvoina seuraavan vuoden aikana, eikä vuoden alkupuolella tapahtunut…

Selvitys yrittäjien koulutustaustasta Suomessa

Tutkimus

1.4.2006 Johdanto Tässä selvityksessä tarkastellaan millainen koulutuspohja yrittäjillä on yleensä sekä onko tämän koulutuspohjan ja eri tyyppisten yritysten välillä yhtäläisyyksiä.…

Pk-yritysbarometri 1/2005

Tutkimus

31.3.2005 Tiivistelmä tuloksista Pk-yritysten suhdannenäkymät yhä suotuisat Pk-sektori odottaa suhdanteiden jatkuvan melko vahvoina seuraavan vuoden aikana. Kyselyyn vastanneista lähes 3…

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Tutkimus

18.2.2005 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi. Kyselyn tärkeimmät tulokset olivat seuraavat: ¾ vastaajista olisi valmis palkkaamaan pitkäaikaistyöttömän,…

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2004

Tutkimus

31.12.2004 YHTEENVETO Yrittäjän keskimääräiset veronalaiset pääoma- (28%) ja ansiotulot (72%) vuonna 2004 olivat 37.708 euroa. Nettopääomaa tarvitaan yritykseen noin kymmenkertainen…

Yrittäjien äänestyskäyttäytyminen

Tutkimus

31.12.2004 Yrittäjien äänestyskäyttäytymistä kunnallisvaaleissa 2000 ja eduskuntavaaleissa 2003 sekä ennusteita äänestyskäyttäytymisestä kunnallisvaaleissa 2004 esitetään oheisessa liitetiedostossa. >> Kannatuskuviot

Pk-yritysbarometri 2/2004

Tutkimus

20.10.2004 Tiivistelmä tuloksista Pk-yritykset uskovat kasvun kiihtyvän Pk-yritykset uskovat suhdanteiden paranevan lievästi ja liikevaihdon lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. Yritysten kannattavuusodotukset…

Pk-yritys – hyvä työnantaja 2004

Tutkimus

5.10.2004 Kuinka työntekijät kokevat työelämän laadun pk –yrityksessä? Työministeriö seuraa vuosittain työolobarometrin avulla suomalaisen työelämän laadun kehittymistä ja palkansaajien käsityksiä…

Suomalaisten pk-yritysten menestyminen ja kasvu

Tutkimus

10.9.2004 Minna Martikainen, yliopettaja Laurea-ammattikorkeakoulu, dosentti Vaasan yliopisto, minna.martikainen@laurea.fiJussi Nikkinen, professori Vaasan yliopisto, jussi.nikkinen@uwasa.fi Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa tarkastellaan pienten ja…

Pk-yritysbarometri 1/2004

Tutkimus

1.4.2004 Tiivistelmä tuloksista Pk-yritykset uskovat kasvun kiihtyvän Pk-yritykset uskovat suhdanteiden paranevan selvästi ja liikevaihdon kasvun kiihtyvän seuraavan vuoden aikana. Myös…