Tutkimukset

Monimuotoiset työurat ja työttömyysturva

Tutkimus

1.2.2004 Kannustaako työttömyysturva yrittäjyyteen? Tutkimuksessa tarkastellaan työttömyysturvan määräytymistä sellaisissa monimuotoisissa työurissa, joissa palkkatyö, yrittäjyys ja työttömyys vuorottelevat. Monimuotoisten työurien työttömyysturvan…

Yrittäjien tulot ja verot 2003

Tutkimus

31.12.2003 Yrittäjillä viidenneksen paremmat tulot kuin palkansaajilla Vuoden 2003 verotustietojen mukaan yrittäjien bruttotulot olivat 21 % suuremmat kuin palkansaajilla ja…

Pk-yritysbarometri 2/2003

Tutkimus

14.10.2003 Tiivistelmä tuloksista Suhdanteessa paranemisen merkkejä Suomalaisten pk-yritysten suhdanneodotukset ovat parantuneet hiukan kesän jälkeen. Näyttää siltä, että sekä kotimarkkinoilla että…

Pk-yritysbarometri 1/2003

Tutkimus

1.3.2003 Tiivistelmä tuloksista Pk-yritykset eivät usko kasvun hiljenevän Talouskasvu jatkuu ja sen mukana pk-yrityksiin syntyy edelleen uusia työpaikkoja. Yli puolet…

Pk-yritysbarometri 2/2002

Tutkimus

3.10.2002 Tiivistelmä tuloksista Pk-yritysten suhdannenäkymät tasaantuvat Talouskasvu jatkuu ja sen mukana pk-yrityksiin syntyy edelleen uusia työpaikkoja. Yli puolet vastanneista katsoo…

Pk-yritysbarometri 1/2002

Tutkimus

4.4.2002 Tiivistelmä tuloksista Kasvu elpyy ja työllisyys kehittyy myönteisesti Pk-yritysten arviot suhdannenäkymistä ennakoivat talouskasvun palautuvan seuraavien 12 kuukauden aikana viime…

Työolot pk-yrityksissä

Tutkimus

1.3.2002 TIIVISTELMÄ Useiden haastattelututkimusten mukaan työntekijöiden tavoitteet työssä ovat hyvä palkka, työn pysyvyys, työn mielenkiintoisuus ja työolot. Työntekijöiden mielipiteissä on…

Nuoren yrittäjän ohjelma

Tutkimus

1.2.2002 Kansainvälisten vertailujen mukaan Suomessa nuoret ovat hyvin koulutettuja. Erittäin suuri osa nuorista saa vähintään ammatillisen, korkeatasoisen peruskoulutuksen. Lisäksi nuorten…

Pankkipalveluiden maksuvertailua tulee tehostaa

Tutkimus

1.1.2002 Tiivistelmä Pankkipalveluiden maksuvertailua tulee tehostaaPankkien 90-luvun alkupuolella aloittama käytäntö periä pankkipalvelumaksuja on laajentunut asteittain niin, että Suomessa pankit saavat…

Pk-yritysbarometri 2/2001

Tutkimus

26.9.2001 Tiivistelmä tuloksista Kasvu hidastuu, mutta pääosin kotimarkkinoilla toimivien pk-yritysten luottamus on yhä verraten hyvä Pk-yritysten arviot suhdannenäkymistä ennakoivat talouskasvun…