Hankintaneuvonta

Kenelle neuvonta on suunnattu?

Palvelu edistää pienyritysten osallistumista julkisiin hankintoihin. Se luo toimintamallit ja välineet, joiden avulla pienyritykset voivat tarjota tuotteitaan ja palveluitaan julkiselle sektorille joko yksin tai verkostoitumalla muiden yrittäjien kanssa.

Neuvonta on yrittäjille ja julkisille hankintayksiköille maksutonta.