Mies käärii hihat

Vaikutamme

Pirkanmaan hyvinvointi ja koko suomalainen yhteiskunta tarvitsee pieniä ja keskisuuria yrityksiä, sillä vahva pienyrityspohja luo yhteiskuntaan joustavuutta ja kykyä nopeaan reagointiin. Ilman notkeaa yritysrakennetta ei synny myöskään sitä lisäarvoa, jolla julkiset palvelut Pirkanmaalla tulevaisuudessa rahoitetaan.   

Parannamme yrittämisen edellytyksiä Pirkanmaalla vaikuttamalla päätöksentekoon niin kunta- maakunta- kuin valtakunnallisellakin tasolla. Päätöksillä luodaan yrittäjän arjen puitteet. Yrittäjien ääni kuuluu voimakkaasti yrittäjäjärjestön kautta ja sitä myös kuunnellaan.  

45 paikallisyhdistystämme tekee yhteistyötä oman kuntansa päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa. Monissa kunnissa toimijat kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista asioista kuten yrittäjille tarjolla olevista palveluista, kunnan hankinnoista ja yrittäjäverkoston vahvistamisesta. 

Me Pirkanmaan Yrittäjissä toimimme aktiivisesti muun muassa maakunnallisissa verkostoissa ja koulutamme esimerkiksi kuntapäättäjiä yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Yrittäjät ovat elinvoiman perusta, ja meille on tärkeää, että yrittäjyyden olosuhteet kehittyvät jokaisessa Pirkanmaan kunnassa. Ajamme Pirkanmaan yhteisiä maakunnallisia tavoitteita ja osallistumme oppilaitosyhteistyön kautta osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen myös tulevaisuudessa. 

Valtakunnallisesti vaikutamme Suomen Yrittäjien kautta ja osallistumme aktiivisesti esimerkiksi valiokuntien työhön ja nimikkoyrittäjätoimintaan. 

Vaikuttamistyömme tueksi selvitämme säännöllisesti jäsentemme ja sidosryhmiemme tarpeita ja näkemyksiä. Lue lisää vaikuttamistyömme tuloksista täältä. 

Sami Korpisaari ja harkkobitumi
30.11.2021 Uutinen

Nyt tiedän, mitä on harkkobitumi, ja pian sen tiedätte tekin

Ensi vuonna jo 45 vuotta toimineen Voitelukeskus Tonttilan tuoterepertuaari on kasvanut vuosien saatossa melkoisen laajaksi. Voitelukeskus myy nykyään vuosittain miljoonia litroja öljyjä, rasvoja ja…