Mies käärii hihat

Vaikutamme

Pirkanmaan hyvinvointi ja koko suomalainen yhteiskunta tarvitsee pieniä ja keskisuuria yrityksiä, sillä vahva pienyrityspohja luo yhteiskuntaan joustavuutta ja kykyä nopeaan reagointiin. Ilman notkeaa yritysrakennetta ei synny myöskään sitä lisäarvoa, jolla julkiset palvelut Pirkanmaalla tulevaisuudessa rahoitetaan.   

Parannamme yrittämisen edellytyksiä Pirkanmaalla vaikuttamalla päätöksentekoon niin kunta- maakunta- kuin valtakunnallisellakin tasolla. Päätöksillä luodaan yrittäjän arjen puitteet. Yrittäjien ääni kuuluu voimakkaasti yrittäjäjärjestön kautta ja sitä myös kuunnellaan.  

45 paikallisyhdistystämme tekee yhteistyötä oman kuntansa päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa. Monissa kunnissa toimijat kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista asioista kuten yrittäjille tarjolla olevista palveluista, kunnan hankinnoista ja yrittäjäverkoston vahvistamisesta. 

Me Pirkanmaan Yrittäjissä toimimme aktiivisesti muun muassa maakunnallisissa verkostoissa ja koulutamme esimerkiksi kuntapäättäjiä yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Yrittäjät ovat elinvoiman perusta, ja meille on tärkeää, että yrittäjyyden olosuhteet kehittyvät jokaisessa Pirkanmaan kunnassa. Ajamme Pirkanmaan yhteisiä maakunnallisia tavoitteita ja osallistumme oppilaitosyhteistyön kautta osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen myös tulevaisuudessa. 

Valtakunnallisesti vaikutamme Suomen Yrittäjien kautta ja osallistumme aktiivisesti esimerkiksi valiokuntien työhön ja nimikkoyrittäjätoimintaan. 

Vaikuttamistyömme tueksi selvitämme säännöllisesti jäsentemme ja sidosryhmiemme tarpeita ja näkemyksiä. Lue lisää vaikuttamistyömme tuloksista täältä. 

Lakilaari
24.5.2022 Uutinen

Lakilaari: Osakkeiden lisääminen veroilmoitukselle

Huomasin henkilökohtaista esitäytettyä veroilmoitustani läpikäydessäni, ettei siellä näkynyt laisinkaan omistamiani osakeyhtiön osakkeita. Samalla kuitenkin omistamani pörssiyhtiöiden osakkeet ja rahastot näkyivät. Mistä tämä johtuu ja…