Näin olemme vaikuttaneet

Yrittäjät odottavat yhteiskunnalta kannustavaa ilmapiiriä ja yrittäjyyttä ymmärtävää lainsäädäntöä. Jo yli 20 vuoden ajan yrittäjäjärjestö on auttanut parantamaan yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. 

Vuonna 2021 olemme vaikuttaneet maakunnan ja kuntien kehittämisohjelmiin, työvoiman saatavuuteen ja koulutusmahdollisuuksiin, tiehankkeisiin, lentoasemaan, raideliikenteeseen, sote-valmisteluun sekä bio- ja kiertotalouskehitykseen.

Vaikutimme myös korona-neuvonnan ja yrityksille tarjottavien palveluiden sisältöön ja saatavuuteen mm. uuden yrittäjyyden synnyttämiseksi ja jo toiminnassa olevien yritysten kehittämiseksi.

Tässä muutamia vaikuttamistyömme tuloksia: 

  • Vuoden 2017 alusta otettiin käyttöön Yrittäjien aloitteesta ja mallin mukaan toteutettu yrittäjävähennys. Yrittäjävähennys on viisi prosenttia toiminimien, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden tulosta. 
  • Vuoden 2017 alusta lähtien yrittäjät ovat maksaneet arvonlisäveron vasta, kun ovat saaneet rahan asiakkaalta. Tämäkin pienyrittäjille tärkeä lakimuutos tehtiin Suomen Yrittäjien aloitteesta. 
  • Yrittäjien ja perheenjäsenten sosiaaliturvaa parannettu mm. sairauspäivärahan karenssia lyhennetty, YEL-maksuihin lisätty joustavuutta, yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvaa parannettu ja yrittäjille saatu osittainen hoitoraha ja osasairauspäiväraha. 
  • Osakeyhtiölainsäädäntöä on kevennetty esimerkiksi alentamalle osakepääomavaatimuus 2 500 euroon. 

Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta -kilpailu 

Järjestämme vuosittain marras-joulukuussa Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta -kilpailun, jossa kuntien viranhaltijat, luottamushenkilöt ja paikalliset yrittäjäyhdistykset yhdessä arvioivat kotikuntansa elinvoima-asioita. Useimmissa kunnissa kilpailu on nähty erinomaisena mahdollisuutena kehittää kunnan elinvoimatekijöitä kuten päätöksenteon yrittäjyysmyönteisyyttä ja muita yrittämisen edellytyksiä.  

Kilpailun tavoite on ollut saada pirkanmaalaiset kunnat tarkastelemaan omaa toimintaansa nimenomaan yrittäjyysmyönteisyyden ja elinvoiman kautta. Kilpailun myönteiset vaikutukset alkavatkin vähitellen näkyä konkreettisina toimenpiteinä kunnissa. Parhaimmillaan kilpailu saa aikaan positiivisen kierteen yrittäjyyden ja sen myötä työpaikkojen ja palveluiden lisäämiseksi kunnassa. 

Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta -kilpailun voittaja julkistetaan edellisvuoden voittajakunnan isännöimässä Elinvoima-seminaarissa helmi-maaliskuussa. 

Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunnat: 

  • 2016 Lempäälä 
  • 2017 Ylöjärvi 
  • 2018 Sastamala 
  • 2019 Pirkkala 
  • 2020 Parkano