Näin me vaikutamme Satakunnassa

Suomen Yrittäjien aluejärjestö, Satakunnan Yrittäjät on Satakunnan suurin elinkeinoelämän etujärjestö, joka valvoo pienten ja keskisuurten yrityksien etua. Olemme yrittäjyyden asiantuntija ja elinkeinoelämän vahva vaikuttaja. Jäsenyrityksemme työllistävät joka neljännen satakuntalaisen. Jäsenistämme noin puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä.

Suomen Yrittäjät on elinkeinoelämän suurin, yli 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö. Se valvoo yrittäjien etuja hallituksen eduskunnan ja keskeisten etujärjestöjen suuntaan sekä Euroopan Unionissa.

Satakunnan Yrittäjät on yksi Suomen Yrittäjien 20 aluejärjestöstä, toimialueena koko Satakunnan maakunta. Satakunnan Yrittäjät parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen edellytyksiä omalla alueellaan. Tavoitteena on menestyvien yritysten ja yrittäjien määrän lisääntyminen ja yrittäjien taloudellisen ja sosiaalisen aseman kohentuminen.

Parannamme yrittäjän arkea

YRITTÄJIEN PALVELULUPAUS

VISIO

Luodaan yhdessä parhaat yrittäjyyden olosuhteet Satakuntaan.

Yhtenäinen yrittäjyysmaakunta.

MISSIO

Parannamme yrittäjien asemaa ja arvostusta sekä yrittämisen olosuhteita Satakunnassa.

Yrittäjyyden arvostuksen lisääminen parantaa yrittäjien toimintaedellytyksiä.

Satakunnan yrittäjien ARVOT

 • ROHKEUS – Teemme rohkeita ja uniikkeja satakuntalaiseen yrittäjyyteen liittyviä avauksia ja kannanottoja.
 • LUOTETTAVUUS – Olemme yhtenäinen, luotettava ja laadukas.
 • UUSIUTUMINEN – Olemme suunnannäyttäjä ja reagoimme nopeasti muutoksiin.

Vaikuttaminen ja edunvalvonta Satakunnassa

Satakunnan Yrittäjät on maakunnallinen elinkeinoelämän järjestö, jonka päätehtävänä on vaikuttaa yritysten ja yrittäjien toimintaedellytyksiin Satakunnassa. Vaikuttamistyömme perustuu läheiseen yhteistyöhön ja jatkuvaan keskusteluyhteyteen kuntien, maakuntaliiton, koulutusorganisaatioiden ja muiden elinkeinoelämän järjestöjen ja organisaatioiden kanssa.

Satakunnan Yrittäjät toteuttaa edunvalvontatyötä yhteistyössä alueen 22 paikallisyhdistyksen kanssa. Satakunnan Yrittäjien luottamushenkilöt ja toimiston henkilökunta ovat mukana tekemässä vaikuttamistyötä aluejärjestön edunvalvonnan painopisteiden toteuttamiseksi yhteensä noin 70 toimielimessä.

Tehtävämme pk-yritysten edunvalvojana on edistää Satakunnan kehittymistä yhtenäiseksi yrittäjyysmaakunnaksi sekä parantaa jäsenyrittäjiemme toimintaedellytyksiä.

Satakunnan Yrittäjien edustukset eri toimielimissä

Satakunnan Yrittäjien edustajat Suomen Yrittäjissä 2020–2021

Suomen Yrittäjien uusi hallitus valittiin liittokokouksessa Lahdessa 18.10.2019. Suomen Yrittäjien hallitus vahvisti kokoukseen 14.1.2020 valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien kokoonpanot kaudelle 2020–2021 sekä työmarkkinavaltuuskunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.

Suomen Yrittäjien hallitus

 • Satakunnan Yrittäjät ry: Jukka Hurrila, Pori (varalla Olli-Pekka Viljanen)
 • Nuohousalan Keskusliitto ry: Tapio Lehtimäki, Eura
 • Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry: Pekka Palmu, Rauma

Koko Suomen Yrittäjien hallitus on esitelty täällä >

Suomen Yrittäjien valiokunnat

 • Elinkeinopolitiikan valiokunta: Jarkko Koskinen (Satakunnan Yrittäjien hankintaneuvoja)
 • Hyvinvointipalvelujen valiokunta: Merja Lehto, Eura
 • Järjestövaliokunta: Teuvo Uusimäki, Merikarvia
 • Kansainvälisyysvaliokunta: Miia Virtanen, Pori
 • Liikenteen valiokunta: Harri Pettersson, Rauma & Mikko Sundell, Pori
 • Osaamisen valiokunta: Pia Hirvonen (puheenjohtaja)
 • Rakentamisen valiokunta: Ari Korhonen, Honkajoki & Tarja Matomäki, Huittinen

Kaikki Suomen Yrittäjien valiokuntien jäsenet on esitelty täällä >

Suomen Yrittäjien verkostojen johtoryhmät

 • Nuorten Yrittäjien verkoston johtoryhmä: Jussi Pirhonen, Pori
 • Senioriverkoston johtoryhmä: Juhani Koskinen, Pori
 • Yksinyrittäjäverkoston johtoryhmä: Tytti Laine, Pori

Kaikki Suomen Yrittäjien verkostojen johtoryhmien jäsenet on esitelty täällä >

Työmarkkinavaltuuskunta

 • Mikko Lindholm, Ulvila

Kaikki työmarkkinavaltuuskunnan jäsenet ja varajäsenet on esitelty täällä >

Satakunnan Yrittäjien edustajat neuvottelukunnissa, lautakunnissa, valtuuskunnissa ja hallituksissa

Anja ja Jyrki Jaakkolan säätiö

 • Markku Kivinen (säätiön asiamies)

Fennian Satakunnan neuvottelukunnan jäsen

 • Markku Kivinen

Herttuantori Oy:n yhtiökokoukset

 • Markku Kivinen (varalla Heikki Kaplas)

Porin kaupungin elinkeinotiimi

 • Markku KivinenJukka Hurrila

Prizztech Oy:n hallitus

 • Markku Kivinen (varajäsen)

Rauman elinkeinoneuvottelukunta

 • Markku Kivinen (Olli-Pekka Viljanen)

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n Advisory Board

 • Markku Kivinen (jäsen)

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus

 • Jukka Hurrila

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokoukset

 • Jouko Viljamaa, Jukka Hurrila

Satakunnan ammattikorkeakoulun Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon neuvottelukunta

 • Markku Kivinen (puheenjohtaja)

Satakunnan ELY-keskuksen neuvottelukunta 

 • Markku Kivinen (varalla Jukka Hurrila)

Satakunnan korkeakoulun neuvottelukunta

 • Markku Kivinen

Satakunnan Korkeakoulusäätiön hallitus

 • Markku Kivinen (varalla Jouko Viljamaa)

Satakunnan korkean teknologian säätiön hallintoneuvosto 2017–2019

 • Markku Kivinen (varalla Heikki Kaplas)

Satakunnan korkean teknologian säätiön hallitus

 • Markku Kivinen (varapuheenjohtaja, varalla Heikki Kaplas)

Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmä

 • Markku Kivinen (varapuheenjohtaja, varalla Jouko Viljamaa)

Satakunnan matkailuyrittäjät ry

 • Terja Wahlberg (puheenjohtaja)Nina Huhtamäki (hallituksen jäsen)

Satakunnan Messut ry:n johtokunta

 • Pekka Niemelä (varalla Jouko Viljamaa)

Satakunnan Messut ry:n kokoukset

 • Heikki Kaplas (varalla Markku Kivinen)

Satakunnan Messut Oy:n yhtiökokoukset

 • Heikki Kaplas (varalla Markku Kivinen)

Satakunnan Työelämä ja Yrityspalveluneuvottelukunta 2019–2020

 • Jukka Hurrila
 • Markku Kivinen (asiantuntijajäsen)

Satakunnan Yrittäjämedia Oy:n hallitus

 • Jukka Hurrila (puheenjohtaja)
 • Jenni Rajahalme
 • Mikko Sundell
 • Harri Pettersson (osan vuotta)

Satakunnan Yrittäjämedia Oy:n yhtiökokoukset

 • Teuvo Uusimäki

Satakunnan Yritystili Oy:n hallitus 

 • Markku Kivinen (puheenjohtaja)
 • Ilkka Härmäläinen
 • Teuvo Uusimäki
 • Pia Marjanen

Satakunnan Yritystili Oy:n yhtiökokoukset

 • Jouko Viljamaa ja Jukka Hurrila 2019 kevätkokouksesta alkaen

Satakuntaliiton toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta

 • Pia Hirvonen

Turun ja Porin työsuojelupiirin työsuojelulautakunta

 • Olli-Pekka Viljanen

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön neuvottelukunta

 • Markku Kivinen (Jukka Hurrila)

Työterveyslaitoksen Turun aluetoimipisteen neuvottelukunta

 • Olli-Pekka Viljanen

Yrittäjän ammattitutkinnon koordinointiryhmä

 • Markku Kivinen
 • Pia Österlund

Satakunnan Yrittäjien edustajat elinkeinoelämän kehittämishankkeiden ohjaus- ja työryhmissä

Satakunnan ELY-keskuksen Työelämä 2020 ‑hanke alueverkosto

 • Erja Lindholm

Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmä, maaseutujaosto

 • Ari Korhonen

Satakuntaliiton alue-ennakoinnin johtoryhmä

 • Markku Kivinen

Satapolku-hankkeen ohjausryhmä

 • Jukka Hurrila (varalla Heikki Kaplas)

Sukupolven- ja omistajanvaihdospalvelun ohjaustiimi

 • Markku Kivinen (puheenjohtaja)Pia Österlund (esittelijä)

Työllisyysohjelman ohjausryhmä

 • Jukka Hurrila