Koulutusyhteistyö ja yrittäjyyskasvatus

Kun yrittäjä haluaa ryhtyä kehittämään yritystään ja omaa osaamistaan laajemmin ja pitkäjänteisesti, on mahdollista hakea mukaan yrittäjille suunnattuihin koulutusohjelmiin.

Satakunnan Yrittäjät tekee yhteistyötä useiden koulutustahojen kanssa Satakunnassa. Koulutuksia järjestetään yhteistyössä koulutusorganisaatioiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tutustu koulutuksiin alta.

Osaava yrittäjä tekee tulosta – suorita yrittäjän ammattitutkinto!

WinNova ja Sataedu järjestävät yhteistyössä Satakunnan Yrittäjien kanssa yrittäjän ammattitutkintokoulutusta.

Yrittäjän ammattitutkinto on opetushallituksen virallinen näyttötutkinto, jossa osaaminen näytetään käytännön työtehtävissä omassa yritystoiminnassa. Koulutus on tarkoitettu yrittäjille ja yrityksen avainhenkilöille sekä esimerkiksi yrittäjäperheen jäsenille valmistauduttaessa yrityksen sukupolvenvaihdokseen.

Yhteistyötä tehdään koko Satakunnan alueella niin, että Winnova vastaa Porin ja Rauman seudun koulutuksen järjestämisestä, kun taas Huittisten seudulla, Kaakkois-Satakunnassa, Kankaanpään seudulla ja Pohjois-Satakunnassa koulutuksen järjestää Sataedu.

Yrittäjän ammattitutkinto koostuu 10 koulutuspäivästä, joissa syvennytään yritystoiminnan tärkeimpiin asiasisältöihin. Lisäksi se sisältää henkilökohtaista ohjausta ja itsenäistä työskentelyä oman yritystoiminnan kehittämiseksi. Koulutus kestää 1,5 vuotta.

Koulutukseen on auki jatkuva haku. Lue lisää ja hae mukaan Osaava yrittäjä -sivun kautta (ks. linkki alla).

Osaava yrittäjä -sivulle >

Lisätietoja yrittäjän ammattitutkinnosta:

Rauman seutu: 

Maarit Nieminen
Puh. 044 455 7424
maarit.nieminen(a)winnova.fi

Porin seutu:

Tapio Aaltonen
Puh. 044 455 8153
tapio.aaltonen(a)winnova.fi

Huittisten seutu ja Kaakkois-Satakunta sekä Kankaanpään seutu ja Pohjois-Satakunta: 

Tarja Heino
Puh. 040 199 4933
tarja.heino(a)sataedu.fi

LoistaWin-valmennuspalveluista voit valita itsellesi ja yrityksellesi parhaan mahdollisen oppimispolun. Oppimista tukevia palveluita linkitetään mukaan prosessiin tarpeen mukaan esim. Thomas-persoonallisuusprofiili, jonka avulla saat nopeasti ja luotettavasti tietoa itsestäsi ja johtamisominaisuuksistasi.

Keskeistä valmennuksissa on yhteinen kysyminen ja selittäminen, argumentointi ja palaute, asiantuntijuuden ulottuvuudet ja vertaistuki luottamuksellisuus ja kokemuksellisuus huomioiden. Tärkein oppimisympäristö on oma työ. Monialaisuus ja erilaiset taustat vahvistavat dialogia ja sitä kautta tiimioppimista. Valmennuksiamme ohjaa vahva pedagoginen ajatus prosessioppimisesta.

WinNovan räätälöitävät johtamis- ja esimiesvalmennukset yrityksille ja yritysten henkilöstölle

Loisto-johtamispolku
  • LeAT – Tutkinnon suorittajalla on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä työpaikkaan ja tehtäviin. Hänellä on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä suunnittelussa.
  • JET – Tutkinnon suorittaja hallitsee oman alansa ja osaa suunnitella, johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa. Hän osaa laatia toimintasuunnitelmia, luoda mahdollisuudet suunnitellulle toiminnalle ja arvioida toimintasuunnitelman toteutumista.
  • YJEAT – Tutkinnon suorittajalla on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen ammattitaito ja näkemys yritysjohtamisesta. Hän osaa täsmentää yrityksen strategian, laatia strategisen kehittämissuunnitelman, johtaa yrityksen strategiaa sekä kehittää omaa johtamisosaamistaan.
  • JTO/COACH – Johdon työnohjaajaksi opiskelevalla on vankka työelämän tuntemus ja kokemus johtotehtävistä tai esimiestyöstä. Hänellä on erinomaiset tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet toimia itsenäisesti johdon työnohjaajana tai coachina.

Lue lisää ja ota yhteyttä WinNovan yrityspalveluihin >>

Menestyvä yrittäjä tarvitsee monenlaista osaamista ja liiketoiminnan kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Yrittäjän koulutusohjelmassa opiskelija saa valmiudet oman yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen.

Rekrytoi itsesi – oletko yrityksesi etsimä henkilö?

Yrittäjän koulutusohjelma tähtää yrityksen perustamiseen tai olemassa olevan yrityksen toiminnan kehittämiseen. Koulutuksen tavoitteena on oppia yrittäjyydestä, työnantajana toimimisesta, tiimissä toimimisesta, verkostoitumisesta sekä liiketoiminnan osa-alueista, kuten rahoituksesta, taloudesta, lainsäädännöstä ja markkinoinnista. Liiketalouden opintojen lisäksi on mahdollisuus syventää muiden aiheiden osaamista vapaasti valittavien opintojen kautta. Tradenomina työllistymismahdollisuutesi ovat monipuoliset. Koulutusohjelman tavoitteena on edistää yrittäjäksi ryhtymistä ja kehittää olemassa olevien yritysten toimintaa.

Omien opintojen suunnittelu ja ohjaus

Yrittäjän koulutusohjelman opiskelijoille opintojen suunnittelun ja ohjauksen lähtökohtana on opiskelijan yrittäjyyden ja oman yritystoiminnan tukeminen – yritystoiminnan valmistelu tai kehittäminen. Opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) yhdessä yrittäjän koulutusohjelman omien opettajamentoreiden avulla. HOPSin suunnittelussa otetaan huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen sekä liiketalouden opintojen lisäksi tehdään muiden oman yritystoimintaa tukevien opintojen valinta. Lisäksi kunkin opiskelijan kanssa suunnitellaan opiskelijan omaan tilanteeseen sopiva opiskelutapa. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opinnot 3,5 vuoden normiaikaa nopeammin, mikä vaatii opiskelijalta vahvaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oman osaamisen hahmottamiseen ja reflektointikykyä opintojen osaamistavoitteisiin.

Lue lisää Samkin sivuilta >

Yhteistyössä Tampereen korkeakouluyhteisö ja Satakunnan Yrittäjät

Yrittäjyys ja yrittäjyyden toimintaympäristö muuttuvat koko ajan. Yrittäjällä tulee olla entistä enemmän valmiuksia johtaa yritystään, jotta hän säilyttäisi yrityksen kilpailukyvyn ja pystyisi turvaamaan kasvumahdollisuudet näissä uusiutuvissa olosuhteissa. Tästä syystä olemme yhteistyössä yliopiston kanssa suunnitelleet Yrittäjä Executive MBA -ohjelman.

Yrittäjä Executive MBA -ohjelman pohjana toimii General Executive MBA -koulutusohjelma, jonka oheen on suunniteltu yrittäjille räätälöity koulutuskokonaisuus. General Executive MBA on kansainvälisesti orientoitunut ylemmän johdon johtamiskoulutusohjelma, joka kattaa liiketoimintaosaamisen keskeisimmät osa-alueet strategisesta näkökulmasta. Ohjelma on ankkuroitu käytännön johtamishaasteisiin. Yrittäjä Executive MBA -koulutuskokonaisuuden sisällöissä ollaan lisäksi huomioitu pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen.

Sisältösuunnittelu on tehty yhteistyössä Satakunnan Yrittäjien kanssa. Mukana toimintaa tukemassa on ollut Porin Kauppiassäätiö, Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry, Yrittäjät Satakunta ja Porin, Ulvilan, Nakkilan, Noormarkun, Merikarvian ja Huittisten paikallisyhdistykset sekä Rauman käsi-ja pienteollisuusliitto.

Idea tutkinnosta lähti liikkeelle yrittäjien omista toiveista ja tarpeista. Satakunnan Yrittäjät tarttui heti toimeen, sillä yliopistopohjaisen tutkinnon mahdollisuus oli loistava jatke jo toimiville yrittäjän ammattitutkinnolle sekä yrittäjän erikoistutkinnoille. Tämän tutkinnon kautta yrittäjllä olisi vielä enemmän valmiuksia johtaa yritystään. Niinpä asiaa lähdettiin viemään eteenpäin yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa ja ensimmäiset yrittäjät pääsivat mukaan ohjelmaan syksyllä 2013. Porin yliopistokeskuksessa käynnistyi lokakuussa 2017 General Executive MBA ‑koulutusohjelman rinnalla Yrittäjä Executive MBA, johon oli paikkoja viidelle osallistujalle Satakunnan alueen yrityksistä.

Kohderyhmä

Yrittäjä Executive MBA -koulutusohjelma on tarkoitettu pk-yrittäjille ja yrityksen pääomistajille, jotka toimivat yrityksessään johtotehtävissä.

Tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on kannustaa yrittäjiä kasvuhakuiseen toimintaan, mm. parantamalla heidän valmiuksiaan strategisessa ajattelussa, innovaatiotoiminnassa ja kansainvälistymisessä. Opiskelijavalinnassa ja koulutuksessa painotetaan yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen liittyviä tekijöitä.

Apua yrityksen kehittämiseen

Satakunnan Yrittäjät mahdollistaa Yrittäjä Executive MBA -osallistujille ohjelman ajaksi asiantuntija-apua yrityksen kehittämiseksi. Asiantuntijan/mentorin tehtävänä on auttaa osallistujaa kehittämään liiketoimintaansa osallistujan valitsemalla osa-alueella. Käytännössä mentorointiin on käytettävissä ohjelman aikana 4–6 tapaamista per osallistuja.

Yrittäjä Executive MBA on monialainen, paikallinen ja arvostettu koulutusohjelma, jossa kouluttajina toimivat eri alojen parhaat asiantuntijat. Koulutus kestää noin kaksi vuotta työn ohella ja lähiopetuspäivät järjestetään Porin yliopistokeskuksessa.

Lisätietoja koulutusohjelmasta:

Anna-Maria Moisio-Varpela
Puh. 040 826 2752
anna-maria.moisio(a)tuni.fi

Markku Kivinen
toimitusjohtaja
Satakunnan Yrittäjät ry
puh. 050 377 8006
markku.kivinen(a)yrittajat.fi

Yrittäjyyskasvatus Satakunnassa

YES on Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, joka edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista kouluttamalla opettajia, kehittämällä koulutusta, rakentamalla koulu–yritys-yhteistyötä ja tarjoamalla materiaaleja opetukseen.

Yrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien oppimista. YES-verkosto kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatustoimijat ja muut yrittäjyyden ja työelämävalmiuksien kehittämisestä kiinnostuneet toimijat niin kansallisesti kuin alueellisestikin.

YES levittää yrittäjyyskasvatuksen toteuttamismalleja ja materiaaleja. Painettuja materiaaleja voit kysyä YES-Satakunnasta – saat YESin sekä muiden toimijoiden tuottamia opetushenkilöille suunnattuja yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja. YESin omat materiaalit löydät sähköisenä täältä >>

YES Satakunta

YES Satakunta on yrittäjyyskasvatuksen tukipalvelu opettajille ja oppilaitoksille. YES Satakunta tukee ja valmentaa opettajia yrittäjyyskasvatuksessa ja toimii alueellisen yrittäjyyskasvastustyön rakentajana ja yhteistyön kehittäjänä. Tavoitteena on, että jokainen suomalainen nuori saa yrittäjyyskasvatusta kouluasteesta ja paikkakunnasta riippumatta ja että jokaisella opettajalla on valmiudet toteuttaa yrittäjyyskasvatusta omassa työssään.

YES Satakunta toimii Prizztech Oy:ssä Porin keskustassa. Prizztech Oy:n päätehtävänä on elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantaminen.