IC-Tiimi


Mia on työskennellyt Savon Yrittäjien eri hankkeissa ja järjestötehtävissä jo yli 16 vuotta. Mia on järjestömme hankevelho, joka tuntee kilpailutukset ja hankehallinnon kuin omat taskunsa. Hän vastaa IC-palvelun kokonaisuuden juoksutuksesta sekä mm. koulutusten suunnittelusta. 

Mia Hakulinen
Projektipäällikkö
puh. 044 368 0508
mia.hakulinen@yrittajat.fi

Jannen työhistoria sisältää yhden Pohjois-Savon merkittävimmistä kasvutarinoista yhdessä kasvuhakuisen ja kansainvälistyneen Gebwell Oy:n kanssa. Hän työskenteli yhtiön ylimmissä johtotehtävissä koko pitkän 17 vuoden työuran ajan, jolloin yhtiötä kasvatettiin yrityksen alkumetreiltä suuryrityskokoluokkaan. Jannella on vahva kokemus yhtiön valmiuksien ja strategian järjestämisestä kansainvälistymisen näkökulmasta ja tarvittavista kansainvälistymisreittien etsimisessä. Jannella on syntysisäinen tahtotila liiketoimintojen kasvattamiseen, kansainvälistymiseen ja jatkuvaan uusien asioiden ja mahdollisuuksien oppimiseen ja kokeilemiseen.  

Janne Rahunen
Senior Advisor

puh. 0400 897 786
janne.rahunen@yrittajat.fi

Savon Yrittäjillä viiden vuoden aikana työskennellessään Niko on osallistunut lukuisiin projekteihin, jotka ovat keskittyneet alueen yritystoiminnan kehittämiseen. Nikon työssä korostuu erityisesti yrittäjien neuvonta ja ohjaus.

Niko Knuutinen
Yritysasiantuntija

puh. 050 560 0604
niko.knuutinen@yrittajat.fi