Kuulu Oy
Kuulu Oy:n väki ja yrittäjäkolmikko Tuomas Muurinen, Ville Pohjonen ja Jonna Muurinen matkalla kohti kasvua ja kirkastuvaa tulevaisuutta.
8.4.2024
Tuomas Muurinen

Kasvuyrityksen elinkaari – Onko yrityksesi vastasyntynyt, oikutteleva teini, nuori aikuinen vai vakiintunut keski-ikäinen? 🌱

Yksi Pohjois Pohjanmaan Yrittäjien kasvuyrittäjien verkoston tavoitteista on auttaa kasvua hakevia yrityksiä matkalla läpi yrityksen elinkaaren eri vaiheiden tarjoamalla ideoita, tietoa ja yhteisön vertaistukea.

Jotta kasvua saisi aikaan, on hyvä ymmärtää missä elinkaarensa vaiheessa oma yritys ja toimiala tällä hetkellä ovat. Jokaisessa vaiheessa on nimittäin kyseiselle vaiheelle tyypillisiä haasteita ja mahdollisuuksia.

Yksi tapa hahmottaa yrityksen elinkaaren vaiheita on verrata niitä ihmiselämän vaiheisiin:

  • syntymä 👶
  • vastasyntynyt 🍼
  • taapero 👣
  • teini 🎸
  • nuori aikuinen 🏢
  • aikuisuuden kukoistus 🌳
  • keski-iässä tapahtuva viisas uudelleenarviointi 🧭
  • ikääntyminen 🧓
  • laitostuminen 🍂
  • kuolema 🥀

Yrityksen elinkaaren eri vaiheilla on tyypilliset piirteensä 📊

Kuten ihmiselämäänkin, kuhunkin vaiheeseen nimittäin liittyy omat tyypilliset piirteensä ja eri vaiheiden läpi on kuljettava eteenpäin päästäkseen. Vaikka tekisit täysin oikeita asioita väärässä yrityksen, toimialan tai suhdanteen vaiheessa jäävät ne helposti palkitsematta.

Kuten ihmiselämässä, kaikki yritykset eivät välttämättä pääse etenemään kaikkia vaiheita läpi vaan osan matka jää vajaaksi.

Ihmiselämästä poiketen, on kuitenkin mahdollista tehdä päätös jäädä johonkin kasvun vaiheeseen. Toisaalta mahdollisuus on myös kääntää ajan kulku, ”nuorentua” ja palata ajassa taaksepäin innovaation, uusien ajatusten ja ihmisten avulla.

Ymmärtämällä yrityksen elinkaaren eri vaiheet voit paremmin varautua tuleviin haasteisiin ja hyödyntää kohdalle osuvia mahdollisuuksia. PPY:n kasvuyrittäjien verkosto tarjoaa tässä prosessissa korvaamatonta tukea, kokemuksia ja vertaistukea.

Kasvuyrittäjien verkostossa on mukana yrittäjiä, joilla on kokemusta yritysten elinkaaren eri vaiheista. Verkostolta on mahdollista saada näkemystä siihen, mitä on odotettavissa ja miten eteen tulevissa tilanteissa kannattaisi toimia.

Alku: Syntymä ja vauva-aika 🍼

Jokainen yritys saa alkunsa ideasta, jonka takana on vahva usko ja halu muuttaa maailmaa – tai ainakin omaa pientä osaa siitä. Monet yritykset syntyvät tarpeesta luoda itselle työpaikka, mikä onkin usein ensimmäinen askel kohti jotain suurempaa.

Alkuun liittyy suuri määrä epävarmuutta, mutta myös mahdollisuuksia. Tässä vaiheessa yritys on kuin vastasyntynyt, haavoittuvainen mutta täynnä potentiaalia.

Kun yritys siirtyy ”vauva”-vaiheeseen, se kamppailee selviytymisen kanssa. Ensimmäinen työntekijä saattaa liittyä joukkoon, mikä auttaa jakamaan kasvavan työtaakan. Tässä vaiheessa yrittäjä on yrityksen sydän ja sielu – hän vastaa kaikesta, ja yrityksen fokus on tiukasti tuotannossa ja kassavirrassa.

Kasvu: Minä Oy – taaperon ensiaskeleet ja oma tahto 👣

Taaperoikäiselle yritykselle on tyypillistä, että se alkaa löytää omaa tahtoaan ja suuntaansa. Yrittäjä on edelleen keskiössä, mutta ensimmäiset askeleet kohti organisoitua toimintaa otetaan.

Kasvu tuo mukanaan lisää liikkumavaraa, mutta myös haasteita, kuten kassavirran hallinnan. Tavoitteena on selviytyä ja aloittaa rakentamaan perustaa aidolle liiketoiminnalle, jossa yritys alkaa erottaa liiketoiminnalliset tarpeet omistajan henkilökohtaisista tarpeista.

Ydintiimi tai verkosto alkaa muotoutua ja työskennellä yhdessä, mutta luottaa omistajaan päätöksenteossa. Omistajan pitää kyetä johtamaan tiimiä ja silti olla täydessä vastuussa lähes kaikesta. Yrittäjä on yhden ihmisen armeija.

🚧 Ongelmat: kassavirta, ei toimintamalleja, talousymmärrys vajavaista, ongelmien määrä kasvaa, kun lisää ihmisiä tulee kuvioihin.

🏆 Menestys: ylpeys olla osana jotain suurempaa, lupaavat tulevaisuuden näkymät, pientä taloudellista menestystä.

Teini-ikä: Itseaiheutetut ongelmat 🎸

Teini-iässä yritys kasvaa voimakkaasti. Se on innostunut uusista ideoista ja kasvun mahdollisuuksista, mutta riskinä on kontrollin menettäminen.

Teini-ikäinen yritys haluaa tehdä kaiken itse, luottaen liikaa omaan osaamiseensa ja toisinaan aliarvioiden tarvittavien systeemien ja rakenteiden merkityksen. Tämä vaihe on täynnä innovaatiota, joka sinkoilee joka suuntaan – joskus jopa rinnakkaisiin uusiin yrityksiin. Vaarana ovat itseaiheutetut kriisit.

Ammattimainen johtoryhmä alkaa saada vastuuta, mutta viime kädessä päätöksentekoketjut kulkevat omistajan kautta ja hän on silti ainoa auktoriteetti.

🚧 Ongelmat: toimintamallien ja järjestelmien puute, riskejä otetaan ymmärtämättä seuraamuksia, yli-itseluottamus päätöksenteossa, päätökset voivat osoittautua kohtalokkaiksi, vastuunoton puute, ei mittareita, talouden seuranta keskittyy myyntiin eikä niinkään tuloksiin, kaikki nähdään mahdollisuuksina, joten ongelmia ei ratkota ajoissa. Ensivaiheessa rahavarat kasvavat, mutta kassa alkaa helposti huomaamatta kuihtua, kun kulut nousevat kasvun myötä.

🏆 Menestys: myynti on kaikki kaikessa ja siitä monesti palkitaan, taloudellista menestystä alkaa tulla. Myynti kasvaa, mutta tulos ei ole fokuksessa ja usein tulosta ei ole.

Nuori aikuinen: Vakautta kohti 🏢

Kun yritys saavuttaa nuoren aikuisen iän, se alkaa vakiinnuttaa asemaansa markkinoilla. Varmuus ja selkeys liiketoiminnassa lisääntyvät ja yritys alkaa kypsyä. Tässä vaiheessa ymmärretään paremmin, mihin keskittyä ja erityisesti mistä luopua. Johtoryhmä ottaa enemmän vastuuta, ja yrityksen johtamistapa kehittyy.

Fokus siirtyy kasvusta kestävään menestykseen ja tuloksentekoon.

Johtoryhmässä alkaa olla henkilöitä, joilla on jo aiempaakin kokemusta eteen tulevista asioista. Avainhenkilöt kykenevät ottamaan vastuuta, heillä on auktoriteettia ja osaavat myös tarvittaessa sanoa ei. Kaikki päätöksenteko ei enää kulje omistajan kautta, vaikka hänellä silti harvoin käyttämänsä veto-oikeus onkin.

🚧 Ongelmat: Pitäisi päättää mitä ei tehdä, mahdolliset sisäiset konfliktit kun aiemmin on totuttu sanomaan kaikkeen kyllä, omistajat ja konkarit saattavat reagoida rajoitteisiin, kontrolliin ja seurantaan. Vastuuton innovointi ja tuhlaus voi viedä takaisin teini-ikään tai jopa tuhoon.

🏆 Menestys: Tulosta alkaa vihdoin tulla, joten yritys alkaa löytää tapoja palkita tulosta tuottavasta tekemisestä. Liikevaihto voi jopa laskea, mutta tulos kasvaa. Kassatilanne alkaa parantua!

Aikuisuuden kukoistus 🌳

Aikuisuuden kukoistuksessa yritys nauttii vakaasta menestyksestä. Tässä vaiheessa on olennaista pitää yllä innovaatiota ja uudistumiskykyä. Menestyksen myötä voi syntyä riski jäädä paikoilleen, mutta jatkuva uudistuminen ja markkinoiden muutoksiin reagointi pitävät yrityksen kilpailukykyisenä.

🚧 Ongelmat: Entropia alkaa, tekemisen ja ihmisten intensiteetti voivat alkaa laskemaan, kulukontrolli voi unohtua, voi syntyä byrokratiaa, omistajat kehittävät muita mielenkiinnon kohteita tai jopa uusia liiketoimia.

🏆 Menestys: Kasvava liikevaihto ja tulos. Kassa on vahva tai ainakin vahvistumassa. Keskitytään menestyksen vaatimaan tekemiseen: myyntiä palkitaan liikevaihdon ja tulosten numeroiden pohjalta, johtoa arvioidaan numeroiden pohjalta. Tehty työ tuottaa vihdoin menestystä!

Keski-Ikä: Uudelleenarvioinnin paikka ja uudet mahdollisuudet 🧭

Keski-iässä yrityksen on aika arvioida uudelleen suuntaansa. Markkinat ja toimintaympäristö muuttuvat, ja yrityksen on mukauduttava tai uudistuttava pysyäkseen relevanttina.

Tässä vaiheessa voi syntyä tarve uudelle innovaatiolle, uusille ajatuksille ja uudelle tiimille. Uudelleensyntymä on mahdollista – yritys voi ”nuorentua” ja löytää uuden polun menestykseen tai sitten on mahdollista myös alkaa miettiä exit-polkua ja yrityksen kehittämistä sitä kautta.

🚧 Ongelmat: asioita aletaan ottamaan itsestään selvyyksinä ihmisten, toimintamallien ja jopa asiakkaiden suhteen. Joskus alkuperäinen tiimi ikääntyy ja voi olla eri elämänvaiheissa. Ei samaa sitoutumista ja visiota liiketoimintaan. Alkuperäinen omistaja tai perustaja on voinut jatkaa eteenpäin. Saattaa esiintyä enemmän syyttelyä kuin asioiden ratkomista.

🏆 Menestys: Myynnit ja liikevaihdot laskevat. Voittoa voi vielä kertyä vähän pidempään, koska toimintamallit ovat vahvoja. Aletaan palkita status quon ylläpitämisestä. Tässä vaiheessa pitäisi palkita innovaatiosta! Ratkaisu voi löytyä uusien ihmisten tuomista ideoista ja energiasta tai omistajan ja ydinryhmän uudelleen innostumisesta ja sitoutumisesta.

Tule mukaan PPY:n kasvuyrittäjien verkoston toimintaan ja tapahtumiin! 💡

PPY:n kasvuyrittäjien verkosto on valmis tarjoamaan kokemuksia, esimerkkejä ja vertaistukea läpi yrityksesi elinkaaren. Ymmärrämme, että oikeat strategiat oikeaan aikaan ovat kriittisiä yrityksesi kasvun ja menestyksen kannalta. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo vakiintuneemmassa vaiheessa, me olemme täällä tukemassa sinua matkallasi.

Kasvuyrittäjien verkoston toimintaan voi tulla mukaan esimerkiksi ilmoittautumalla 12.6.2024 Oulussa järjestettävään Yrittäjän tilipäivä -tapahtumaan, jossa yritysesimerkkien ja keynoten pohjalta keskustellaan siitä, miten yrittäjät voisivat ylittää kasvun esteet ja rakentaa menestyvän tulevaisuuden!


Kirjoittaja on mukana PPY:n kasvuyrittäjäverkoston johtoryhmässä ja mukana omistajayrittäjänä yrityksessä, joka on kuin nuori aikuinen matkalla kohti aikuisuuden kukoistusta, vaikka teini-iän oikutkin ajoittain muistuttavat itsestään.

Tuomas Muurinen

Kuulu Oy on tarinoihin, sisältöihin ja tekoälyyn erikoistunut digimarkkinointitoimisto, joka keskittyy auttamaan asiakkaita luomaan vaikuttavaa ja tuloksellista markkinointiviestintää.

Tuomas Muurinen on Kuulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja, joka on tarinankertojaksi opiskellut diplomi-insinööri. Hän auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään löytämällä paremman tarinan.

Tuomas Muurinen