Yrittäjän asialla
3.4.2020
Merja Suoperä

Poikkeukselliset ajat opettavat ja haastavat oppimaan

Tämä teksti syntyi tarpeesta pohtia osaamista, hyvinvointia ja yrittäjyyttä kriisin keskellä ja erityisesti sen jälkeen. Helsingin Yrittäjien Vahva yrittäjyys -hankkeen olemassaolo kumpuaa taloudellisen osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisen tarpeesta osana yrittäjyyttä. Tästä tekstistä starttaavassa blogisarjassa pohdimme moninaisia hankkeen toiminnasta, yhteisistä keskusteluista ja hetkistä nousevia ajatuksia ja teemoja.

Elämme nyt globaalisti poikkeuksellista ja yllättävää taloudellisesta tilannetta. Viimeaikainen pandemian tuoma huoli ja epävarmuus saattavat ajattelumme tilanteeseen, jollaista emme ole, sota-ajat pois lukien, kokeneet. Taloudellinen huolemme nostaa esille taloudellisen osaamisen tarpeita. Osaamisen kehittäminen ei nouse arjen selviytymisen listoillamme prioriteettina kuitenkaan alkupäähän. Yrittäjinä voimavaramme, rohkeutemme, uskalluksemme, ilomme ja työnimumme ovat koetuksella. Yrityksen taloudellinen tilanne näkyy ja tuntuu arjessamme joka hetki. Pohdimme eri rooleista käsin selviytymiskeinoja tietämättä tulevaisuudesta. Oikeastaan tieto siitä, ettei kukaan tiedä mihin tilanne menee, ei lohduta yhtään.

Kuulunko niiden yrittäjien joukkoon, joiden liiketoiminta kokee notkahduksen, mutta tilanteesta selvitään? Vai kuulunko kenties joukkoon, jolle liiketoiminnan menettäminen tarkoittaa uutta alkua? Vai onko joukkoni konkurssin tekevät yrittäjät, joille liiketoiminnan uudelleen käynnistäminen on täysin mahdoton ajatus? Pelonsekaisin tuntein pohdimme erilaisia vaihtoehtoja ja erilaisia tulevaisuuden skenaarioita. Näitä pähkäillessämme teemme osittain ja tiedostamatta yrityksen strategiatyötä. Millaisiin toimenpiteisiin strategiatyö johtaa, on ainakin suurelta osin yrittäjän omissa käsissä. Tässä vaiheessa taloudellinen osaamisemme nostaa arvoaan. Taidot etsiä ja omaksua tietoa korostuvat – erityisesti mielen harhaillessa muualla. Yllättävä kriisi haastaa meidät löytämään ja jäsentämään tietoa oman tilanteemme kohtaamiseksi ja tulevaisuuden suunnan löytämiseksi. Näiden osaamisen osa-alueiden keinoin olemme polun alussa. Matka on taitettava hitaasti harkiten ja jokaista siirtoa tarkasti pohtien.

Jatkuvan, elinikäisen oppimisen ajattelun kautta kumpuavan osaamisen kehittämisen voi nähdä pitkän aikavälin investointina ja hyvinvoinnin lähteenä. Yrittäjä kehittäessään omaa osaamistaan kehittää samalla koko työelämää. Osaamisella on myös monien mahdollisuuksien avaajan rooli sekä mahdollisesti tällä hetkellä kaukaiselta tuntuva, kilpailukykyä vahvistava asema. Osaaminen on viimeistään nyt, kriisin keskellä nähtävä pääomana, jota kasvattamalla valo polun päässä säilyy ja vahvistuu.

Osaamisen tiedetään monien selvitysten, kyselyiden ja tutkimusten kautta tarkasteltuna tuottavan kovassa ja kiihtyvässä maailmassa pärjäämistä. Uutta ei opetella työelämää, koulua, vanhempia tai kaveria varten, vaan elämää, minun elämääni ja itseäni, varten. Osaamisen kehittäminen on perusoikeutemme ja laaja yleissivistys arvomme. Osaaminen ja oppiminen herättävät meissä monenlaisia tunteita: innostumme, tulemme uteliaiksi ja toiveikkaiksi. Nämä ovat juurikin niitä asioita, joita jokainen varmasti toivoo tuntevansa nyt ja tulevaisuudessa.

Osaamisen kehittämisen ei tarvitse olla oppilaitoksessa tapahtuvaa. Arki ja työ tuottavat meille yhtä lailla, välillä enemmänkin, mahdollisuuksia kehittyä. Jos annamme itsellemme mahdollisuuden ja kannustamme itseämme tarttumaan hetkeen, tunnustellen, kuullen ja avoimesti uskaltaen, voimme huomata itsessämme sellaisia jatkuvan oppijan piirteitä, joita emme edes tienneet meissä olevan. Näin olemme jo kehittäneet osaamistamme, omaa ajatteluamme, itseämme ja pysähtyneet hetkeksi osaamisen kehittämisen äärelle.

Sitran johtavan asiantuntija Milma Arolan sanoin: ”Oman osaamisen kehittäminen on parasta varautumista maailman muutokseen. Oppimista tapahtuu arjessa ja välillä huomaamattakin – sen oivaltaminen on jokaiselle arvokasta.”

Merja Suoperä

Merja Suoperä on Helsingin Yrittäjien ESR-rahoitteisen Vahva yrittäjyys -hankkeen projektipäällikkö ja koulutusasiantuntija.

Muita kiinnostavia aiheita

Merja Suoperä