Alavuden Yrittäjät

Alavuden Yrittäjät

Tervetuloa sivuillemme!

Olemme paikallisten yrittäjien aktiivinen yhteisö. Uskomme yrittäjyyteen ja luomme työtä ja tulevaisuutta. Tule mukaan toimintaamme, yhdessä olemme enemmän!

Alavuden Yrittäjät

Alavuden Yrittäjät on kunnassa toimivien yrittäjien ja yksityisessä omistuksessa olevien yritysten yrittäjä- ja elinkeinopoliittinen etujärjestö, joka valvoo yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia etuja kuntatasolla.

Paikallisyhdistyksen keskeisimmät tehtävät voidaan määritellä seuraavasti:

  • edustaa jäsenkuntaansa suhteessa kunnanhallintoon tekemällä sille yksityisen yrittäjäkunnan taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja
  • tiedottaa yksityisen yritystoiminnan merkityksestä ja toimintaedellytyksistä
  • järjestää kokouksia sekä koulutus- ja esitelmätilaisuuksia
  • huolehtii jäsenkuntansa virkitys- ja vapaa-ajantoiminnasta
  • vahvistaa myönteistä yrittäjyysilmapiiriä ja hankkia jäseniä
  • valvoo jäsenien etuja
  • kehittää seutukunnallista yhteistyötä muiden yrittäjäjärjestöjen ja elinkeinopoliittisten tahojen kanssa