Alavuden Yrittäjät

Alavuden Yrittäjät

Tervetuloa sivuillemme!

Olemme paikallisten yrittäjien aktiivinen yhteisö. Uskomme yrittäjyyteen ja luomme työtä ja tulevaisuutta. Tule mukaan toimintaamme, yhdessä olemme enemmän!

Alavuden Yrittäjät

Ajankohtaista Alavuden ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjiltä

Alavuden Yrittäjät on kunnassa toimivien yrittäjien ja yksityisessä omistuksessa olevien yritysten yrittäjä- ja elinkeinopoliittinen etujärjestö, joka valvoo yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia etuja kuntatasolla.

Paikallisyhdistyksen keskeisimmät tehtävät voidaan määritellä seuraavasti:

  • edustaa jäsenkuntaansa suhteessa kunnanhallintoon tekemällä sille yksityisen yrittäjäkunnan taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja
  • tiedottaa yksityisen yritystoiminnan merkityksestä ja toimintaedellytyksistä
  • järjestää kokouksia sekä koulutus- ja esitelmätilaisuuksia
  • huolehtii jäsenkuntansa virkitys- ja vapaa-ajantoiminnasta
  • vahvistaa myönteistä yrittäjyysilmapiiriä ja hankkia jäseniä
  • valvoo jäsenien etuja
  • kehittää seutukunnallista yhteistyötä muiden yrittäjäjärjestöjen ja elinkeinopoliittisten tahojen kanssa