Jyväskylän Yrittäjien hallitus 2021
Osa Jyväskylän Yrittäjien hallituksesta Yrittäjäpäivillä lokakuussa 2021. Kuvaaja: Petri Voudinmäki

Hallitus

Me Jyväskylän Yrittäjissä haluamme vaikuttaa asioihin paikallisesti, jotta yrittäjyyden edellytykset säilyvät ja paranevat alueellamme. Hallituksemme koostuu yrittäjistä eri toimialoilta ja olemme aina valmiita kuulemaan ajankohtaisista asioista, jotta voimme edistää yhdessä yrittäjyyttä erityisesti Jyväskylässä. Me olemme kaikki samalla asialla – yrittäjien ja yrittäjyyden asialla!

Jyväskylän Yrittäjien työryhmät:

Tapahtumat ja yhteisöllisyys

Yhdistyksen tärkein voimavara ovat sen jäsenet. Mitä paremmin jäsenistö tuntee toisensa, sitä toimivampi ja vahvempi paikallisyhdistys on. Tähän tavoitteeseen pyrimme työryhmänä vastaamaan järjestämällä jäsenistölle tapahtumia ja koulutuksia virkistäytymiseen, verkostoitumiseen, kouluttautumiseen ja yrittäjien hyvinvointiin keskittyen. Voit ehdottaa tapahtumaa tai koulutusta suoraan ryhmän puheenjohtajalle tai palautelomakkeen kautta.

Erika Nurmela, varapuheenjohtaja
Reijo Kujala
Juha Oksanen
Kirsi Pitkänen
Marko Toivakka
Kaisa Lammi

Yrittäjyys ja yhteistyö

Työryhmä vastaa yhteistyöverkostojen ja osaamisen kehittämisestä. Pidämme tietoiskuja ajankohtaisista aiheista ja vastuullamme on uusien jäsenten sparraus ilta. Ryhmän tuella jäsenet saavat sparrausta muilta yrittäjiltä ja pääsevät verkostoitumaan. Kierrämme kertomassa yrittäjyydestä oppilaitoksissa ja olemme aktiivisesti yhteistyössä opiskelijajärjestöjen kanssa.

Joni Borgström, varapuheenjohtaja
Mikko Pitkänen
Joonas Pylvinen

Kaupunkivaikuttaminen ja viestintä

Työryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen viestintää ja sitä kautta edistää yhdistyksen jäsenten ja hallituksen välistä vuorovaikutusta. Tärkeänä tehtävänä on kehittää viestintää ja yhteistyötä myös yhdistyksen sidosryhmän kanssa. Hyvin toteutetun viestinnän tavoitteena on saada jäsenyritysten ääni laajasti ja monipuolisesti kuuluviin. Työryhmän tehtävänä on myös osallistua kaupunkivaikuttamiseen sekä edistää jäsenistön edunvalvontaa.

Anu Laasanen, varapuheenjohtaja
Eeva Geier
Kirsi Nieminen
Sakari Oikarinen
Marko Toivakka
Satu Ässämäki


Otsikkokuva: Petri Voudinmäki