Jyväskylän Yrittäjät

Toimintasuunnitelma

Jyväskylän Yrittäjien syyskokous 16.11.2022 hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2023.
Vuoden 2023 teemana on Kurssi eteenpäin. Teeman kautta tavoitteena on luoda yritykselle toimintaedellytyksiä mennä eteenpäin maailmantilanteessa, joka hankaloittaa yrittämistä sekä luo uhkakuvia. Yrittäjyysympäristö on kohdannut koronan jälkeen uudenlaisia haasteita, joka luo sekä mahdollisuuksia että hidasteita. Jyväskylän Yrittäjien tehtävä on mahdollistaa jokaiselle yrittäjälle katseen suuntaamisen eteenpäin kohti mahdollisuuksia.

Toiminnassa ylläpidetään myös aikaisempaa toiminnan, yrittäjyyden sekä yrittäjien kannalta tärkeää strategian mukaista toimintaa.

Konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet

Toimintavuonna 2023 hallitus kokoontuu n. 11 kertaa ja heinäkuussa on kokoustauko.
Vuoden viimeinen kokous on perinteisesti uuden ja vanhan hallituksen yhteiskokous.
Hallituksen työryhmät kokoontuvat tarvittaessa suunnittelemaan työryhmien toimintaa.
Lisäksi hallituksen nimeämät jäsenet osallistuvat Kaupunkiyhteistyö-työryhmään, mikä
on kolmen Jyväskylän alueen yrittäjäyhdistyksen yhteinen työryhmä, missä vaikutetaan
kaupungin toimielimiin ja siellä tehtäviin päätöksiin.

Hallituksen toimijoita kannustetaan osallistumaan koulutuksiin sekä toimintavuonna järjestettäviin tapahtumiin.

Tutustu toimintasuunnitelmaan tarkemmin linkistä: