Toimintasuunnitelma

Jyväskylän Yrittäjien syyskokous 11.11.2020 hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2021.
Jyväskylän Yrittäjien toiminnan vuoden 2021 teemana on ”Yrittäjän hyvinvointi on pääasia”.
Tämä sisältää ajatuksen siitä, että me omalla toiminnallamme tuotamme sellaista toimintaa, joka ylläpitää yrittäjän hyvinvointia keskittyen erityisesti kognitiiviseen toimintakykyyn sekä aivoterveyteen. Jyväskylän Yrittäjät ovat sitoutuneet hankehakemukseen, missä Keski-Suomen Muistiyhdistys on hakenut yrittäjien toimintakyvyn ylläpitämiseen rahoitusta.

Toiminnassa ylläpidetään myös aikaisempaa toiminnan, yrittäjyyden sekä yrittäjien kannalta tärkeää strategian mukaista toimintaa. Toiminnassa huomioidaan nykyinen koronatilanne ja toimintaa tarjotaan sellaisessa muodossa, että yrittäjät on mahdollista tavoittaa turvallisesti.

Konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet

Toimintavuonna 2021 hallitus kokoontuu n. 11 kertaa ja heinäkuussa on kokoustauko. Vuoden viimeinen kokous on perinteisesti uuden ja vanhan hallituksen yhteiskokous. Hallituksen työryhmät kokoontuvat tarvittaessa suunnittelemaan työryhmien toimintaa. Lisäksi hallituksen nimeämät jäsenet osallistuvat Kaupunkivaikuttaminen työryhmään, mikä on kolmen Jyväskylän alueen yrittäjäyhdistyksen yhteinen työryhmä, missä pyritään vaikuttamaan kaupunkiin ja siellä tehtäviin päätöksiin.

Hallituksen toimijoita kannustetaan osallistumaan koulutuksiin sekä toimintavuonna järjestettäviin tapahtumiin. Lisäksi toimintavuonna järjestetään vuodelta 2020 siirretty Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät, johon hallitus tulee osallistumaan.

Tutustu toimintasuunnitelmaan tarkemmin linkistä: