Kauhavan Yrittäjät

Kauhavan Yrittäjät

Tervetuloa sivuillemme!

Kauhavan Yrittäjät on paikallisten yrittäjien aktiivinen yhteisö. Uskomme yrittäjyyteen ja luomme työtä ja tulevaisuutta. Tule mukaan toimintaamme, yhdessä olemme enemmän!

Kauhavan Yrittäjät toivottavat hyvää päivää!

Kauhavan Yrittäjät ry on kaupungissa toimivien yrittäjien ja yksityisessä omistuksessa olevien yritysten yrittäjä- ja elinkeinopoliittinen etujärjestö, joka valvoo yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia etuja kuntatasolla.

Kauhavan Yrittäjäyhdistyksen keskeisimmät tehtävät voidaan määritellä seuraavasti:

  • Edustaa jäsenistöänsä kaupungin ja kuntien suuntaan tekemällä sille yksityisen yrittäjäkunnan taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita.
     
  • Tiedottaa yksityisen yritystoiminnan merkityksestä ja toimintaedellytyksistä sekä kotikunnassaan että yleensä
  •  Järjestää kokouksia, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia
  •  Huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajantoiminnasta
  • Koota yksityinen yrittäjäkunta kiinteäksi ammatilliseksi yhteenliittymäksi
  • Suorittaa muut keskusliiton ja aluejärjestön antamat tehtävät 

Ajankohtaista Kauhavan ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjiltä