TET-tietopaketti – työelämään tutustuminen on innoittava kokemus nuorelle

Olemme keränneet tähän tietoja TET-harjoittelusta. Kyseessä on nuorten työelämään tutustuminen. Alla lisätietoja.

 • TET-jakso – Työelämään tutustuminen, sen kesto ja aikataulut 2022
 • Miten toimin TET-harjoittelijan kanssa
 • Miten tavoitan mahdolliset TET-harjoittelijat
 • Koululaisen ottaminen harjoitteluun sujuu helposti

TET-harjoittelijan vastaanottamiseen kannattaa valmistautua. Kun mietit etukäteen, mitä hän voisi tehdä, on opastaminen helppoa. Nykynuoret ovat osaavia ja näppäriä, hyödynnä heitä aidosti.

TET harjoittelu – Työelämään tutustuminen ja sen kesto

TET-harjoitteluun osallistuvat 7.–9. -luokkalaiset nuoret. Seitsemäsluokkalaiset tutustuvat työelämään yhden päivän ajan koululla tai itse hankkimassaan työpaikassa. Keväällä on vuorossa kahdeksasluokkalaisten yhden viikon mittainen harjoittelu.

TET 8. luokat (luokat jaetaan puoliksi)

Sompion koulu vk 19 ja 20 (9.5-20.5.2022)
Keravanjoen koulu vk 17 ja 18 (25.4.-6.5.2022)
Kurkelan koulu vk 18 (2.5-6.5.2022)

Nyt syksyllä on tulossa yhdeksäsluokkalaisten kahden viikon mittainen harjoittelu.

TET 9. luokat (luokat jaetaan puoliksi):

Keravanjoen koulu vk 36-37 ja 38-39 (Alustava aikatauluarvio, vahvistuu myöhemmin)
Kurkelan koulu vk 40-41 ja 43-44 (Alustava aikatauluarvio, vahvistuu myöhemmin)
Sompion koulu vk 45-46 ja 47-48 (Alustava aikatauluarvio, vahvistuu myöhemmin)

Erityisyhmien TET-jaksot

Erityisluokkia yläastetasolla on Sompion-, Keravanjoen-, Kurkelan-, ja Savion kouluissa.
Nuoret tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta oppimiseen ja oppimisen tasot vaihtelevat.
Haasteita saattaa olla mm. motorisissa ja sosiaalisissa taidoissa.
Osa nuorista tarvitsee enemmän apua

Miten toimin TET-harjoittelijan kanssa

Kyseessä on oppilaan työelämään tutustuminen

 • Oppilaan ohjaus on tärkeää
  • Hän voi olla toisen henkilön mukana ja tutustua toimintaan
  • Hänelle voidaan antaa ohjatusti omia tehtäviä
 • TET-jaksoon osallistuva oppilas on koululainen. Kyseessä ei ole palkallinen työsuhde
 • Työpäivän kesto on 6 tuntia ja sisältää ruokatunnin

Miten tavoitan mahdolliset TET-harjoittelijat

Oppilaanohjaajat koordinoivat oppilaiden työelämäyhteistyötä. Opot neuvovat oppilaita TET-paikan hankkimisessa ja ovat tarvittaessa apuna, jos TET-paikka on vaikea löytää.

 • Sompion koulu: Johanna Yli-Koski-Vellonen, p. 040 3182136, johanna.yli-koski-vellonen@kerava.fi
 • Keravanjoen koulu: Minna Heinonen, p. 040 318 2472, minna.heinonen@edu.kerava.fi
 • Kurkelan koulu: Olli Pilpola, p. 040 318 4368, olli.pilpola@edu.kerava.fi

Annamme niiden Yrityspankkiin kerättyjen yritysten tiedot opoille, jotka ovat antaneet siihen kyselyssä luvan. Listaa ei jaeta oppilaille, se on vain opojen käytössä.

Voit myös olla suoraan yhteydessä opoihin ja kysyä harjoittelijaa.

Oppilaat ovat myös itse aktiivisia ja ovat yhteydessä eri yrityksiin oman ideointinsa pohjalta.

Koululaiset ottaminen harjoitteluun sujuu helposti

Koulun kanssa tehdään TET-sopimus, johon on olemassa lomake koulun puolesta. Liitteenä on esimerkki sopimuksesta. TET-jakson jälkeen nuorelle annetaan työtodistus, oppilas tuo mukanaan koululta valmiin työtodistuspohjan.

Lisätietoja saat myös

Tuetaan yhdessä nuoria ja autetaan heitä saamaan hyvä mielikuva tämän päivän työelämästä.

Hienoa, että olet mukana!

Keravan Yrittäjät Ry ja Keravan yläkoulujen opot