Kirkkonummen Yrittäjät - Kyrkslätts Företagare rf

Mikko Salo, Kirkkonummen Sanomat – Uudenmaan Yrittäjien elämäntyöpalkinto

Mikko Salon elämäntyö palkittiin

Kirkkonummen Sanomien entinen päätoimittaja Mikko Salo sai 10.11.2012 Uudenmaan Yrittäjien Elämäntyöpalkinnon. Kirkkonummen Sanomat on vuosien varrella herättänyt paljon keskustelua ja ihmisillä on lehdestä hyvinkin erilaisia mielipiteitä. Sitä ei kuitenkaan voi kukaan kiistää, etteikö lehden perustaja ja monivuotinen päätoimittaja Mikko Salo olisi tehnyt kirkkonummelaisten yrittäjien eteen valtavasti töitä ja kehittänyt kuntaamme ja sen yritystoimintaa monella tavalla.  

Mikko Salon isä, mainosmies ja elokuvantekijä Paavo Salo hankki 1960-luvulla mökin Kirkkonummelta. Tuohon aikaan kuntamme oli lähes kokonaan ruotsinkielinen, eikä kunnan asioista kertonut yksikään suomenkielinen lehti. Kun Paavo Salo kertoi toimittajana työskentelevälle pojalleen Mikolle, että Salon suomenkieliset naapurit olivat kovin tuskastuneita tiedotuksen vähyyteen, Mikko ehdotti isälleen suomenkielisen lehden perustamista Kirkkonummelle.  

Vuonna 1967 ilmestyi kirkkonummen Sanomien ensimmäinen numero. Paavo Salo hankki mainostoimistonsa suhteilla lehteen mainoksia ja Mikko kirjoitti juttuja. Aluksi lehti ilmestyi joka toinen viikko, mutta kasvoi pian kaksi kertaa viikossa ilmestyväksi paikallislehdeksi.  

Kirkkonummen Sanomat tarjosi paitsi suomenkielistä informaatiota kunnan asioista myös ainoan paikallisen tiedotuskanavan kirkkonummelaisille yrityksille. Yritykset ja yrittäjät olivat muutenkin lähellä Mikko Salon sydäntä: hän ehti toimia Kirkkonummen Yrittäjien puheenjohtajana melkein 20 vuotta.  

Asema toi valtaa  

Asema kunnan ainoan lehden päätoimittajana toi mukanaan valtaa. Salo tunsi kaikki ja kaikki tunsivat Salon. Hän tiesi, mitä kunnassa tapahtuu ja hänellä oli kunnan tiedonvälitys hallussaan: mitä Kirkkonummen Sanomat ei kertonut, sitä ei tapahtunut. Lisäksi Yrittäjien puheenjohtajana hän järjesti ja isännöi tapahtumia, joihin tulivat sekä politiikan että yritysmaailman paikalliset merkkihenkilöt. Mikko Salo oli vuosien ajan yksi Kirkkonummen kiistattomista keskushenkilöistä.  

Salo tunsi myös yrittäjien tarpeet. Kaavoituksen ja lupien kanssa kamppailevat yrittäjät tulivat usein pyytämään häneltä milloin minkäkinlaista apua, eikä Mikko Salo koskaan kieltäytynyt auttamasta. Hän tunsi kunnan ja sen päättäjät ja päätöksentekojärjestelmän hyvin, ja osasi antaa pyytäville apua ja neuvoja. Pääkirjoituksissaan hän myös ajoi oikeina pitämiään asioita, kuten yritystonttien kaavoittamista ja yritystilojen rakentamista ja elinkeinotoimen perustamista kunnanhallintoon. Luonnollisesti Salo piti myös suomenkielisen väestön puolia.  

Moni piti Mikko Saloa liiankin vahvana vallankäyttäjänä. Osa poliitikoista tunsi joutuneensa hänen hampaisiinsa. Salo itse sanoi Kirkkonummen Sanomien 40-vuotisjuhalnumerossa, että ”jos he (päättäjät) ovat oikealla asialla, ei heidän tarvitse pelätä kritiikkiä”. Kaikki eivät ehkä aina olleet oikealla asialla Mikko Salon mielestä.  

Hyvä mutta välillä vähän pelottava työnantaja  

Mikko Salo ei työntekijöiden kertoman mukaan ollut aina maailman hienotunteisin esimies. Hän oli temperamenttinen ja sen verran tulisieluinen, että arimmat ahdistuivat. Hän ei kuitenkaan pannut pahakseen, jos joku uskalsi sanoa vastaan.  

Mikko piti kuitenkin työntekijöistään hyvää huolta. Hän auttoi, jos joku tarvitsi apua ja huolehti muutenkin Kirkkonummen Sanomien ”perheestä”. Kirkkonummen Sanomista todella muodostui vähitellen perhe, sillä samat työntekijät ovat pysyneet lehdessä vuosikymmenestä toiseen.  

Jussi Salo oppi lehden pyörittämisen vanhanaikaisesti kiipeämällä pohjalta päätoimittajaksi. Hän leikki lehden toimituksessa ja kulki isänsä mukana erilaisissa tilaisuuksissa jo lapsena: Mikko Salon vaimo Vappu Salo näet työskenteli myös Kirkkonummen Sanomissa ja oli luonnollista, että lapset olivat mukana. Koululaisena Jussi Salo teki kaikenlaisia kesätöitä lehdessä ja päätyi vähitellen toimittajaksi.  

20-vuotiaana Jussi Salo ei vielä ajatellut ryhtyvänsä isänsä työn jatkajaksi. Oman isän kanssa työskentely ei ole aina kovin helppoa eikä vastuun luovuttaminen pojalle aina suju ongelmitta. Kirkkonummen Sanomissa se kuitenkin onnistui. Mikko Salo oli kuitenkin selvästi työnantajan taitava myös suhteessa poikaansa, sillä Jussi jäi lehteen. Vuonna 2000 Jussi Salosta tuli yrityksen toimitusjohtaja ja kymmenen vuotta myöhemmin hän siirtyi lehden päätoimittajaksi, kun Mikko Salo jäi 43 päätoimittajavuoden jälkeen eläkkeelle.  

Kun kysyn, onko lehti muuttunut, kun päätoimittaja on vaihtunut, Jussi Salo hymyilee. ”Mikko oli aikansa lapsi. Ennen kaikki tunsivat toisensa.” 1990-luvun lama muutti kuitenkin työpaikkojen sosiaalista kulttuuria. Verkostoituminen väheni sekä yhteiskunnassa että yritysten välillä, kun taloudesta karsittiin pois kaikki ylimääräinen. Nykyisin sekä tieto että valta ovat pirstaloituneempia.  

Nykyinen päätoimittaja kertoo suvaitsevansa erilaisia ajatuksia edeltäjäänsä enemmän: ”Isällä oli vahvoja omia mielipiteitä. Itse haluan kuunnella lukijoita enemmän ja tuoda esiin heidän mielipiteitään.”  

©Leena Kylliäinen