Kuortaneen Yrittäjät

Kuortaneen Yrittäjät

Tervetuloa sivuillemme!

Kuortaneen Yrittäjät on paikallisten yrittäjien aktiivinen yhteisö. Uskomme yrittäjyyteen ja luomme työtä ja tulevaisuutta. Tule mukaan toimintaamme, yhdessä olemme enemmän!

Ajankohtaista Yrittäjiltä

Kuortaneen Yrittäjät on kunnassa toimivien yrittäjien ja yksityisessä omistuksessa olevien yritysten yrittäjä- ja elinkeinopoliittinen etujärjestö, joka valvoo yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia etuja kuntatasolla.

Paikallisyhdistyksen keskeisimmät tehtävät voidaan määritellä seuraavasti:

  • Edustaa jäsenkuntaansa suhteessa kunnallishallintoon tekemällä sille yksityisen yrittäjkunnan taloudellisista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tulevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja.
  • Tiedottaa yksityisen yritystoiminnan merkityksestä ja toimintaedellytyksistä sekä kotikunnassa että yleensä.
  • Järjestää kokouksia, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia.
  • Huolehtia jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajantoiminnasta.
  • Kokoaa yksityisen yrittäjäkunnan kiinteäksi ammatilliseksi yhteenliittymäksi.
  • Suorittaa muut keskusliiton ja aluejärjestön antamat tehtävät