Töysän Yrittäjät

Tervetuloa sivuillemme!

Töysän Yrittäjät on paikallisten yrittäjien aktiivinen yhteisö. Uskomme yrittäjyyteen ja luomme työtä ja tulevaisuutta. Tule mukaan toimintaamme, yhdessä olemme enemmän!

Ajankohtaista Yrittäjiltä

30.11.2021 Uutinen

Yrittäjille yli 10 000 työtapaturmaa vuodessa – kuolemantapauksia seitsemän

Yrittäjien vuoden 2019 noin 10 500 työtapaturmasta 3 990 tapahtui maatalousyrittäjille ja loput noin 6 500 muille yrittäjille. Luvuissa ovat mukana työpaikkatapaturmien lisäksi myös työmatkatapaturmat muiden kuin…

Katso tapahtumamme ja koulutuksemme

Nainen tietokoneella
epy yrittäjäteatteri
Kädet jauhossa
epy itsenäisyyden juhla
Maksuton
Maksuton
Maksuton
Maksuton
Mies puhuu puhelimeen
Maksuton

Töysän Yrittäjät on kunnassa toimivien yrittäjien ja yksityisessä omistuksessa olevien yritysten yrittäjä- ja elinkeinopoliittinen etujärjestö, joka valvoo yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia etuja kuntatasolla.

Paikallisyhdistyksen keskeiset tehtävät ovat:

  • edustaa jäsenkuntaansa suhteessa kunnanhallintoon tekemällä sille yksityisen yrittäjäkunnan taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja
  • tiedottaa yksityisen yritystoiminnan merkityksestä ja toimintaedellytyksistä sekä kotikunnassaan että yleensä
  • järjestää kokouksia, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia
  • huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajantoiminnasta
  • koota yksityinen yrittäjäkunta kiinteäksi ammatilliseksi yhteenliittymäksi
  • suorittaa muut keskusliiton ja aluejärjestön antamat tehtävät