Vaasan Yrittäjät - Vasa Företagare rf

Historia

6.6. pidettiin kokous, jossa yksimielisesti perustettiin Vaasan Yksityisyrittäjät r.y. yksityisyrittäjien etuja valvomaan. Perustamiskirjan allekirjoittajia ovat Laine Vuosmaa, Frans Helmer Frangen ja Mikko Tiilikainen.
7.10. yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin ja oli näin virallisesti perustettu.

 

1964
25.10. Yrittäjäpatsashanketta ryhdyttiin miettimään yhdistyksen 25-vuotisjuhlassa ravintola Centralissa, jolloin myös palkittiin eri tavoin jäseniä merkittävästä toiminnastaan.

1965
18.1. yhdistyksen nimeksi tuli Vaasan Yrittäjät r.y.

1969
Yhdistyksen 30-vuotisjuhlat ravintola Centralissa.

1977
Myönnettiin kaikkien aikojen ensimmäinen Vuoden Yrittäjä -palkinto, jonka sai toimitusjohtaja Väinö Paavola yrityksestä Vaasan Canvas

1980
Yhdistyksen jäsenmäärä kääntyi selkeään nousuun, aiemmin jäsenmäärä oli pysytellyt välillä 200 ja 300. Vaasan Yrittäjät saivat omat toimitilat Raastuvankadulle ja julkaisivat vaasalaisesta yrittäjyydestä kertovan kirjan. Yrittäjäin Liitto ja Suomen Yrittäjäjärjestö yhdistyivät, ja näin syntyi 100 000 yrittäjäjäsenen Suomen Yrittäjäin Keskusliitto, SYKL.

1981
23.4. yhdistys lahjoitti Vaasan Kaupungille sen 375-vuotisjuhlien kunniaksi Yrittäjäpatsaan. Patsaan on suunnitellut ja valanut Toivo Kultti.

1984
Vaasan Yrittäjät järjesti kolmannen kerran valtakunnalliset Y-päivät ja samana vuonna tehtiin aloite Vaasan yliopistoon perustettavasta teknillisestä tiedekunnasta. Yhdistyksen koulutustoiminta oli vilkasta, kuten aikaisempina vuosinakin.

1992
Tuula Töyli aloitti uransa Vaasan Yrittäjissä toimistonhoitajana. Yhdistyksen toiminta alkoi vilkastua, kun tehostettiin jäsenhankintaa ja lisättiin projekteja ja koulutustoimintaa.

1996
Suomen Yrittäjien Keskusliitto ja Pienteollisuuden Keskusliitto yhdistyivät, näin syntyi Suomen Yrittäjät ry. Yhdistys perustettiin kokoamaan kaikki organisaatiot yhteen. Suomen Yrittäjät on yksi maamme suurimmista ja arvostetuimmista työmarkkinajärjestöistä. Yhdistys on antanut yrittäjille neuvontaa, lisännyt yrittäjien yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttanut yrittäjiä jaksamaan ja voimaan paremmin työnsä parissa.

1993-1998
Jäsenhankintakampanjat ja aktiivinen tiedotustoiminta saivat Vaasan Yrittäjien jäsenmäärän huimaan nousuun. Jäseniä oli jo lähes 700.

2000
Vaasan Yrittäjien kotisivut avattiin.

2003
Y-Pressi ilmestyi ensimmäisen kerran nelivärisenä.
2000-luvun alussa Vaasan Yrittäjien projekteja olivat muun muassa Pk-yritysten kehittyminen, kansainvälistyminen –projekti ja Shopping Vaasa. Valiokunnat ovat toimineet aktiivisesti elinkeinoelämän kehittämiseksi. Suomen ja myös Vaasan kansainvälistyminen sai hyvän vauhdin kun Suomi siirtyi markasta euroon. Ulkomaankauppa kasvoi.
Noin puolet yhdistyksen jäsenyrittäjistä toimii yksinyrittäjinä ja jäsenyrittäjät ovat useimmiten iältään 40 ja 60 vuoden väliltä. Sukupolvenvaihdokset lisääntyvät ja suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Nuorten yrittäjien tarve kasvaa. Nuorille yrittäjille on perustettu oma valiokunta, joka koostuu alle 35-vuotiaista eri alojen yrittäjistä. Lue lisää…

2005
Tuula Töyli nimettiin Vaasan Yrittäjien toimitusjohtajaksi.

Vaasan Yrittäjät ja ruotsinkielinen yhdistys Österbottens Företagarförening perustivat yhdessä uuden Suomen Yrittäjien kaksikielisen aluejärjestön nimeltään Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät – Kust-Österbottens Företagare. Aluejärjestöön kuuluivat Vaasan Yrittäjien ja Österbottens Företagarförening’n lisäksi Vähänkyrön Yrittäjät, Korsnäs Företagare ja Närpes Företagare. Vaasan Yrittäjät kuului tätä ennen pitkään Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät –aluejärjestöön. Vaasan Yrittäjät muutti vuonna 2005 yhteisiin toimitiloihin Hietasaarenkadulle yhdessä aluejärjestö RPY:n (Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien) kanssa. RPY:n ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Roy Syring.

2006 -2013
Vuodesta 2006 lähtien RPY:n puheenjohtajana on toiminut Caj-Erik Karp ja paikallisyhdistysten toiminta sujui mallikkaasti kahdella kielellä. Vaasna Yrittäjissä ei tapahtunut vaihdoksia, mutta RPY:n toimitusjohtajana toimi syksyyn 2008 asti Kurt Häggblad, hänen jälkeensä Peter Östman syksyyn 2009 asti, sitten vuoroon tuli Markus Jussila kesään 2012 asti ja hänen jälkeensä vajaan vuoden Mikael Nyström alkukevääseen 2013 asti.

2013 – 2015

Suomen Yrittäjät valitsi Vaasan Yrittäjät vuoden paikallisyhdistykseksi vuonna 2013.

Tuula Töyli otti Vaasan Yrittäjien lisäksi myös Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien ohjat keväällä 2013, kun Österbottens Företagarförening halusi irtautua Suomen Yrittäjistä. Samalla aluejärjestöön perustettiin uusia paikallisyhdistyksiä. Vaasan Yrittäjät kärsi imagotappiota tässä rytäkässä, mutta suurin huoli oli jäsenten puolesta informaation saamisen ja jäsenetujen kannalta; jäsenet eivät tienneet, mihin yhdistykseen kuuluivat.
Hippi Hovi aloitti 1.8.2014 Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien uutena toimitusjohtajana.

Vaasan Yrittäjien puheenjohtajana toimi Pentti Risbergin jälkeen vuodet 2014 – 2015 Jarmo Uutela ja toiminnanjohtajana oli Maija Aarnio. Toimisto muutti Hietasaarenkadulta takaisin Arttulaan, eli Raastuvankadun toimistoon, johon vuokralaiseksi tuli myös aluejärjestö RPY.
2016 – 2018

Vaasan Yrittäjien historian ensimmäiseksi naispuheenjohtajaksi valittiin Katja Rajala. Toiminnanjohtajana jatkaa Maija Aarnio ja vuonna 2017 jäsenmäärämme oli mukavasti nousussa. Puheenjohtajan johdolla haetaan jatkuvasti kehitystä ja kokeillaan rohkeasti uusia toimintatapoja – samalla kun valmistaudumme perinteitä kunnioittaen yhdistyksen 80-vuotisjuhliin (2019).

2019

Vaasan Yrittäjien 80-vuotis juhlavuosi. Puheenjohtajana jatkaa Katja Rajala ja uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin Mari Pohjanniemi-Kivi. 80-vuotisjuhlia vietettiin lauantaina 5.10 ensin kaupungintalolla ja sitten juhlaillallisen merkeissä ravintola Bankissa. Kaupungintalon juhlassa oli juhlapuhujana Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Järjestöansiomerkkejä jaettiin 20:lle yhdistyksessä aktiivisesti toimineelle yrittäjälle.

2020

COVID-19 virus värittäää tätä ajanjaksoa. Maaliskuun 2020 puolesta välistä lähtien alettiin rajoittamaan kaikenlaista toimintaa ja lähikontakteja yhteiskunnassamme. Huoli yrittäjien toiminnasta ja tulevaisuudesta oli suuri. Tukimuotoja kehitettiin valtion toimesta. Elettiin suuressa epätietoisuudessa.

Vaasan Yrittäjien pitkäaikainen kunniapuheenjohtaja, lääkintäneuvos Reijo Salmi kuoli Vaasassa 22. huhtikuuta 2020. Hän oli 89-vuotias.

Syyskokouksessa 25.11.2020 uusiksi kunniapuheenjohtajiksi kutsuttin Tapio Nissinen ja Pentti Risberg. Tässä samassa kokouksessa hyväksyttiin yhdistykselle uudet säännöt, minkä johdosta aletaan mm. järjestämään vain yksi vuosikokous entisen kevät- ja syyskokouksen sijaan. Katja Rajala jatkaa puheenjohtajana.

2021

COVID-19 viruksen vaikutukset ja rajoitukset jatkuvat. Yritykset ovat kuitenkin selvinneet suhteellisen hyvin, lukuun ottamatta ravintola-alan yrityksiä. Uusia liiketoimintamalleja on kehitetty.

Katja Rajala on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä puheenjohtajaksi kaudelle 2022-23, oltuaan kuusi vuotta vetovastuussa. 12.10 pidetty vuosikokous valitsee yhdistykselle uudeksi puheenjohtajaksi Jenni Parpalan.