Vantaan Yrittäjät

Kielotie poikki?

Vantaan Yrittäjien syyskokous otti kantaa Tikkurilan saavutettavuuteen.

Muiden kaupunkien tavoin Vantaa pyrkii kehittämään elinvoimaansa. Elinvoima tarkoittanee sitä, että kunta on elinvoimainen, kun sen alueella on saatavissa elämään tarvittavat palvelut. Pelkällä elinvoiman hokemisella ei tosin elinvoima taida kasvaa.

Huolenamme on, miten keskustan elinvoimaisuus turvataan, jos siellä liikkumisesta yksityisautolla tehdään liian vaikeaa. Tärkeää on saada niin yrittäjien kuin näiden asiakkaidenkin lyhytaikainen asiointipysäköinti mahdollistettua. Uudet kaavat eivät pidä sisällään juuri yhtään kadunvarsipysäköintiä. Se on korjattava, jos tavoitteeseen halutaan päästä.

Jotta keskustoista saadaan elinvoimaisia, on asiakkaat huomioitava. Yksityisautoilusta ja pysäköinnistä ei siis tule tehdä poistyöntävä tekijää vaan vetovoimatekijä.

Monesti yksityisautoilu ja joukkoliikenne asetetaan vastakkain. Sitä tehdään yleisesti ideologisin perustein. Luonnollisesti pieni osa suomalaisista kykenee elämään joukkoliikenteen varassa. Kaikki eivät niin voi toimia. Esimerkit Suomesta osoittavat, miten keskustojen elinvoimaa voidaan tuhota yksityisautoilua vastustamalla. Toki joissain kaupungeissa myös päättymättömiltä vaikuttavat tietyöt tekevät saavutettavuudesta hankalan.

Kiinnitimme erityistä huomiota Tikkurilan uuteen kaavarunkoon. Siinä Kielotie ollaan muuttamassa joukkoliikennekaduksi. Ei näin! Toimiva joukkoliikenne ja autoilu ovat yhteensovitettavissa. Se edellyttää hyvää suunnittelua.

Kadunvarsipysäköinnin lisäksi tarvitaan pysäköintilaitoksia. Pelkästään laitoksien avulla asia ei kuitenkaan hoidu, kun ajatellaan nopeaa pistäytymistä kaupassa.

Tämä on välttämätöntä, kun halutaan huomioida myös liikuntarajoitteiset. Asiointipysäköinnin vieminen kadunvarsilta rajoittaa niin ikään ikääntyvän väestön elinpiiriä. Useat heistä ovat riippuvaisia omasta autosta.

Esa Mänttäri
toimitusjohtaja
Vantaan Yrittäjät
esa.manttari@yrittajat.fi