Mitä saimme aikaan pk-yrittäjien puolesta alkuvuonna 2017? | Yrittajat.fi

Etsi

Tiedote

Mitä saimme aikaan pk-yrittäjien puolesta alkuvuonna 2017?

Suomen Yrittäjien tehtävä on kertoa päättäjille, mitä uudistuksia pitää tehdä tai olla tekemättä, jotta pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät toimimaan mahdollisimman hyvin. Tässä katsaus yrittäjien työhön vaikuttaviin muutoksiin, joihin vaikutimme ja jotka etenivät alkuvuonna 2017.

Osinkoverotusta ei kiristetty 

Osinkoverotuksen kiristämiseen kohdistui paineita, kun sekä Vatt että VM:n asettama yritysverotuksen asiantuntijaryhmä esittivät osinkoverotuksen yrittäjähuojennuksen merkittävää leikkausta listaamattomissa yhtiöissä. SY vastusti voimakkaasti yrittäjäkannusteiden heikennyksiä ja hallitus vahvisti, ettei se tule toteuttamaan osinkoverotuksen kiristyksiä.  

Nollatuntisopimuksella voi edelleen tarjota työtä 

Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen, jossa vaadittiin, että osa-aikatyöhön määritetään lailla vähintään 18 tunnin viikkotyöaika. Suomen Yrittäjät vastusti kansalaisaloitteen hyväksymistä näkyvästi. Sen hyväksyminen olisi vaikeuttanut työn tarjoamista. Vaikka kansalaisaloite hylättiin, SY jatkaa työtä sen puolesta,  että työtä voidaan jatkossakin tarjota erilaisilla tavoilla. 

Lue lisää >> 

Muutos lainakattoon: Yrityksen rahoittaminen helpottuu lokakuussa

Viime vuoden heinäkuussa voimaan tullut asuntolainojen lainakattoa koskenut laki on aiheuttanut päänvaivaa yrityslaina-asiakkaille etenkin, jos lainan osavakuutena on ollut yrittäjän oma asunto. Suomen Yrittäjät aloitti keskustelut Finanssivalvonnan kanssa ongelman ratkaisemiseksi sen jälkeen, kun yrittäjät ilmaisivat huolensa asiasta. Lokakuun 1. päivästä lähtien pankit muuttavat lainaehtoja niin, että yrityslaina rasittaa pääasiassa muita vakuuksia kuin yrittäjän omaa asuntoa.

Lue lisää >>

Veneille ja moottoripyörille ei uutta veroa 

Hallitus valmisteli vene- ja moottoripyörille uutta veroa, joka olisi vaikuttanut laajasti veron kohteena olevien kulkuvälineiden kysyntään ja merkinnyt matkailuelinkeinoille ja kulkuvälineiden ammattilaiselle käytölle uutta yritystoiminnan kustannusta. SY vaati siksi verosta luopumista ja hallitus päätti lopulta luopua veron käyttöönotosta esitettyjen elinkeinotoiminnan haittojen vuoksi.    

Yrittäjät menestyivät kuntavaaleissa 

Valtuustoihin valittiin eilisissä kuntavaaleissa kaikkiaan 2064 yrittäjää. Yrittäjien osuus kaikista valtuutetuista on peräti 22,9 prosenttia. Suomen Yrittäjien kuntavaalikampanjassa kerrottiin yrittäjyyden merkityksestä kunnille ja rohkaistiin yrittäjiä ehdolle ja äänestäjiä äänestämään yrittäjää. 

Lue lisää >> 

 

Tulossa voimaan myöhemmin  

Ammatillinen koulutus uudistuu – työelämän nopea muutos huomioitu hyvin 

​Ammatillisesta koulutuksesta on tulossa paljon joustavampi ja yrityslähtöisempi, jos hallituksen esitys ammatillisen koulutuksen uudistukseksi hyväksytään. Koulutussopimus auttaa yrityksiä kouluttamaan ja työllistämään nuoria. 

Lue lisää >>  

Valinnanvapauslaki on kohtuullinen 

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen valinnanvapauslaiksi on kohtuullinen. Kansalaisten valinnanvapauteen perustuva monituottajamalli on edellytys tehokkaasti toimiville sote-palveluille. Parhaimmillaan yrittäjyys voi kasvaa keskeiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaraksi. Suomen Yrittäjät on puhunut valinnanvapauden puolesta pitkään.  

Lue lisää >>   

Ilmastopolitiikan suunnitelmassa yritykset huomioon 

Suomen Yrittäjät on vaikuttanut keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU)  luonnokseen useisiin eri kohtiin, jossa on pystytty hillitsemään pk-yrityksiin kohdistuvia kustannuksia ja parantamaan liiketoimintamahdollisuuksia, samalla kun tärkeitä päästövähennystoimia toteutetaan vähähiilisempään tulevaisuuteen pyrkiessä.   

Joukkolainat monipuolistamaan yritysrahoitusta ilman riskiä pakollisesta velkakonversiosta 

Esitys joukkolainanhaltioiden edustajaa koskevaksi laiksi ei sisällä Suomen Yrittäjien vastustamaa esitystä pakollisesta velkakonversiosta. Esitys yksinkertaistaa ja helpottaa joukkolainamarkkinaa tehden siitä pk-yrityksille varteenotettavan rahoitusvaihtoehdon. Se vastaa rahoitustarpeeseen, joka on syntynyt, kun perinteisemmät rahoituslähteet ovat finanssialan kasvaneen sääntelyn seurauksena surkastuneet. 

 
 

Uutta käytännön apua yrittäjille

Neuvontapalvelu auki iltakahdeksaan

Suomen Yrittäjien jäsenille tarkoitetun maksuttoman lakineuvonnan palveluaika laajeneni vuodenvaihteessa. Neuvontaa saa nyt arkisin kello 8–20. Numero on 09 229 222. 

Lue lisää >>  

Suomalaisyrityksille uutta apua vientiin  

Suomalaiset yritykset voivat maaliskuusta 2017 lähtien hyödyttää 90 maassa toimivia Saksan ulkomaankauppakamarien (AHK) kaupallisia palveluita.  

Lue lisää >>  

Tarjoajatkin saavat nyt neuvontaa julkisissa hankinnoissa 

Yrittäjäjärjestö alkoi hoitaa kaikille tarjoajille tarkoitettua neuvontaa. Uudella neuvonnalla edistetään vuoden alusta voimaan tulleen hankintalain tavoitteita siitä, että myös pienet yritykset ja yhteisöt pääsisivät paremmin mukaan hankintoihin.  

Lue lisää >>   

Yrittäjän digikoulut alkoivat

Eri puolilla Suomea järjestettävät Yrittäjän digikoulut auttavat pk-yrityksiä pysymään mukana digitalisaation vauhdissa. Suomen Yrittäjät järjestää Yrittäjän digikouluja yhdessä Reboot Finland -hakkeen kanssa.

Lue lisää >>