Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Markus Sommers
10.2.2022 klo 12:45
Tiedote

Työelämägallup: Etätyö lisännyt työn itsenäisyyttä ja tuottavuutta, monipaikkatyön suosio kestää

Etätyö on lisännyt työelämässä olevien mukaan työn itsenäisyyttä, työn tuottavuutta ja vähentänyt sairauspoissaoloja, kertoo Työelämägallup. – Into etätyöhön ei ole vähentynyt, mutta sitoutuminen työnantajaan on vahvistunut. On tärkeä muistaa, että työnantajalla on päätösvalta, miten ja missä töitä tehdään, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Kokemukset etätyöstä ovat edelleen varsin myönteisiä ja työtyytyväisyys kasvanut. Vastaajista 43 prosenttia arvioi oman tyytyväisyytensä työhön lisääntyneen. Perhearjen pulmien raportoidaan myös helpottuneen, osoittaa Työelämägallup.

– Kokemukset etätyöstä vaikuttavat olevan edelleen myönteisiä. Monipaikkatyötä opitaan tekemään paremmin, mutta myös lähityön arvo ymmärretään.

– Jos monipaikkatyö luo arvoa työnantajalle ja työntekijöille, sitä kannattaa jatkaa. Viime kädessä työnantaja kuitenkin ratkaisee, missä ja miten töitä tehdään. Tämä on tärkeää muistaa pandemian hellittäessä, Pentikäinen muistuttaa.

Suomen Yrittäjät on laatinut ohjeistuksen siitä, mitä työnantajan on huomioitava, kun yrityksessä tehdään etätöitä.

Etätyöstä raportoidaan myös kielteisiä vaikutuksia. Enemmistö (56 %) on sitä mieltä, että se on vaikeuttanut työn ja vapaa-ajan erottamista, mutta 37 % työllisistä on eri mieltä.

Kokemus stressin vähenemisestä jakaa vastaajia. Työelämässä olevista 45 prosenttia kokee stressin vähentyneen, mutta etätöitä tehneistä 37 prosenttia on eri mieltä asiasta.

Työnantajat suhtautuvat myönteisesti etätyöhön

Valtaosa (76 %) työllisistä on sitä mieltä, että oma työnantaja suhtautuu myönteisesti monipaikkatyöhön. Etätöissä olleista lähes kaikki on tehnyt niitä kotona, 19 % vapaa-ajan asunnolla ja 18 % jossain muualla. Tilanne on säilynyt lähes ennallaan tammikuusta 2021.

– Se tuo vaihtoehtoja. Töitä voi tehdä työpaikalla, kotona, vapaa-ajan asunnossa tai muualla. Monipaikkatyö ei sovi kaikille, mutta monella se lisää työiloa, tyytyväisyyttä ja tuottavuutta, Pentikäinen sanoo.

– On tärkeää, että monipaikkatyön mahdollisuudet arvioidaan työpaikoilla. Tarvitaan myös kohtaamisia ja yhteistä tekemistä – myös etätöissä oleville. Toimiva työyhteisö rakentuu yhdessä tekemisestä.

Yli puolet (52 %) työllisistä on ollut etätöissä. Selvästi eniten etätöissä olleita on johtavassa asemassa toimivissa ja ylemmissä toimihenkilöissä (86 %), vähiten työntekijöissä (26 %).

Lue tulokset tarkemmin tästä.

Näin kysyttiin

  • Työelämägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Vastaajia oli 1024.
  • Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.
  • Tutkimuksen kohderyhmä poimittu valtakunnallisesta Forum -nettipaneelista.
  • Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 %-yksikköä 50 prosentin tulostasolla.
  • Kyselyn tekoaika 5. – 11.1.2022.

Lisätietoja: Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, 040 5041944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi

Muita kiinnostavia aiheita