Hyvinvointialueet

Hyvinvointialueet ovat virallisesti aloittaneet toimintansa 1.1.2023. Samalla niille on siirtynyt aiemmin kuntien ja kuntayhtymien järjestämisvastuulla olleet sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Suomi on jaettu 21 hyvinvointialueeseen.

Poikkeuksena tästä on Helsingin kaupunki, jolla säilyy järjestämisvastuu edellä mainituissa tehtävissä. Tämän lisäksi HUS-yhtymällä säilyy järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä alueellaan.

Yrittäjäjärjestön tavoitteena on tehdä hyvinvointialueiden ja yritysten yhteistyötä mahdollisimman toimivaa, sekä nostaa esiin yksityisen palvelutuotannon mahdollisuuksia hyvinvointialueiden tuotannossa, oli kyseessä sitten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tai tukipalvelut. Hyvä yhteistyö yritysten kanssa mahdollistaa asiakkaan oikea-aikaisen hoitoon pääsyn sekä takaa kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut.

Suomen Yrittäjien ratkaisut hyvinvointialueille

Sote-uudistuksen myötä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyivät kunnilta hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Tutustu ratkaisuihimme hyvinvointialueille Parempi hoito -ohjelmastamme.

Julkiset hankinnat

Tutustu vinkkeihin tarjouspyynnön jättämiseksi

Tietopaketti sotesta

Sote -tietopaketti aluevaltuutetuille

Parempaa hoitoa palvelusetelillä

Palveluseteliselvitys 2021

Jonottamatta palveluihin

Palveluseteliselvitys 2019

Ajankohtaista sotesta