Tilat ja työvälineet

Mitä tarvitsen, kun aloitan yrityksen? Vastaus kysymykseen riippuu juuri sinun yrityksesi tarpeista. Näitä asioita kannattaa puntaroida, kun tekee yritykselleen hankintoja.

Jokainen yritys on omanlaisensa, mutta hankintojen osalta tietyt peruskysymykset ovat kaikille aloittaville yrittäjille samoja. Liikeideasi ja kuinka lähdet toteuttamaan sitä vaikuttavat siihen, mitä hankintoja tarvitset heti alkuun. Yksi tarvitsee vain puhelimen ja tietokoneen, toinen tietyt koneet ja laitteet sekä tilat niille, kolmas nettikaupan.

On tilanne mikä tahansa, kannattaa punnita tarkasti, mitä hankintoja sinun on todella tehtävä, jotta pääset käyntiin yritystoimintasi kanssa. Turhia investointeja kannattaa välttää, ja aina on järkevää kilpailuttaa hankintansa ja vertailla tarjouksia tarkkaan.

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista aiheista:


Yrityksen toimitilat

Toimitilassa tärkeitä on, että se sopii juuri sinun yrityksesi tarpeisiin. Vuokratessa kannattaa miettiä tarkkaan, millaisen vuokrasopimuksen liikehuoneistosta teet.

Yritystoimintasi luonne vaikuttaa pitkälti siihen, minkä kokoista toimitilaa tarvitset ja millaisia teknisiä ominaisuuksia siltä vaaditaan. Luonnollisesti myös hinnalla ja sijainnilla on merkitystä. Tilapohdiskelussa yrityksen nykyiset tarpeet ovat ykkössijalla, mutta katse kannattaa suunnata myös tulevaisuuteen. On hyvä, jos tila joustaa yrityksen kasvaessa tai toiminnan muuttuessa.

Tässä joitakin kysymyksiä punnittaviksi, kun mietit toimitilan sijaintia:

 • Keskusta, taajama vai syrjäisempi osoite? Millaisia vaikutuksia alueen maineella tai vetovoimalla on yrityksellesi?
 • Mitä muita yrityksiä tai toimijoita alueella sijaitsee? Onko mahdollisia synergiaetuja? Millaisia palveluja alueella on, tukevatko ne yrityksen liiketoimintaa?
 • Millaiset ovat alueen liikenne- ja jalankulkuvirrat? Pääseekö paikalle julkisilla liikenneyhteyksillä ja kuinka paljon tarvitaan pysäköintipaikkoja asiakkaita ja henkilökuntaa varten?
 • Entä miten toimii alue logistisesti? Sujuvatko kuljetukset ja rahti?

Toimitilan koko ja tekniset ominaisuudet ovat myös tärkeitä. Ota huomioon muun muassa seuraavat asiat:

 • Minkä suuruisen tilan yrityksesi tarvitsee? Paljonko tilaa tarvitaan henkilökunnalle, asiakkaille ja koneille sekä laitteille? Tarvitseeko yrityksesi varastoa?
 • Mitkä ovat yritystoiminnan luonteesta johtuvat rakenteelliset ja muut erityistarpeet? Asettaako toiminta erityisvaatimuksia esimerkiksi ilmanvaihdon tai äänierityksen suhteen? Käytetäänkö tilassa raskaita laitteita tai koneita, jotka vaativat lattioiden kantavuudelta normaalia enemmän?
 • Kuinka toimitilat palvelevat, jos toiminta laajenee?
 • Tarvitseeko tilaa remontoida ja mitä lupia mahdollisesti tarvitset sitä varten?
 • Kiinnitä huomiota myös tilojen turvallisuuteen ja suojaustasoon, kuten kulunvalvontaan ja murtosuojaukseen.
 • Älä unohda jätehuoltoa. Jätelain mukaan elinkeinotoiminnassa syntyvästä jätteestä vastaa jätteen haltija eli yritys itse. Ota selvää, miten toimitilan jätehuolto järjestetty ja onko mahdollinen jätehuoltopiste toimiva yrityksellesi. Esimerkiksi vaaralliset ongelmajätteet on aina pidettävä erillään muusta jätteestä.

Omat vai vuokratilat yritykselle?

Yrityksesi voi hankkia tarvitsemansa toimitilat ostamalla tai vuokraamalla. Myös työskentely toimistohotellissa tai yhteiskäyttötilassa saattaa olla kätevä ratkaisu yrityksellesi.

Tilan omistaminen turvaa osaltaan sen, että yritystoimintasi ei keskeydy. Oma toimitila on aina suuri, pitkäaikainen investointi, josta ei pääse tarvittaessa eroon nopeasti. Toisaalta toimitilan hankkiminen omaksi voi olla myös hyvä sijoitus.

Vuokratila mahdollistaa yleensä nopeamman reagoinnin, jos yrityksen tilantarve muuttuu. Se myös vapauttaa yrityksen pääomia käytettäväksi varsinaiseen liiketoimintaan.

Ostitpa tai vuokrasitpa, perehdy aina kohteeseen huolellisesti ja varmista, että toimitila on sellainen, että sitä on lupa käyttää yritystoiminnassa.

Toimitilan ostaminen

Toimitilan voi hankkia suoraan yrityksen omistukseen tai yrityksen omistajien omistukseen, jolloin se voidaan vuokrata edelleen yrityksen toimitiloiksi.

Kaupanteossa kannattaa hyödyntää kiinteistövälittäjän asiantuntemusta. Hän hankkii kohteesta tarvittavat asiakirjat, huolehtii kauppakirjojen laatimisesta ja avustaa kauppaan liittyvissä oikeudellisissa asioissa.

Olipa kaupan kohteena kiinteistö tai osakkeita, voidaan kohdetta käyttää toimitilan hankintaan nostettavan lainan tai yrityksen muiden vastuiden vakuutena. Käytännön yksityiskohdista sovitaan rahoittajien kanssa.

Toimitilan vuokraaminen

Liikehuoneiston vuokraamisessa kannattaa katsoa tarkkaan, mitä sopimukseen kirjataan. Vuokrasopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva.

Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa ennalta sovitun ajan, eikä vuokranantaja tai vuokralainen voi irtisanoa sopimusta kesken vuokrakauden.

Määräaikainen sopimus voi tulla kalliiksi tai osoittautua hankalaksi, jos yrityksesi täytyykin esimerkiksi muuttaa kesken sopimuskauden. Toisaalta määräaikainen sopimus antaa suunnitelmallisuutta.

Jos haluat turvata toimitilan yrityksesi käyttöön määräaikaisen sopimuksen päättyessä, kannattaa sopimusehtoihin määritellä optio sopimuksen jatkamisesta.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus on määräaikaista joustavampi, sillä se on puolin tai toisin irtisanottavissa vuokrasopimuksessa sovitun irtisanomisajan kuluttua.

Yrityksesi kannalta on turvallisinta, että sopimuksessa määritelty irtisanomisaika on riittävän pitkä, jotta ehdit hankkia uuden toimitilan.

Liikehuoneiston vuokrasopimus kannattaa tehdä kirjallisena

Tee aina toimitilan vuokrasopimus kirjallisena. Sopimuksessa on määriteltävä selkeästi muun muassa:

 • Vuokra-aika eli sopimuksen kesto
 • Vuokran suuruus ja maksu
 • Mahdollinen vuokraennakko
 • Vuokran tarkistaminen
 • Muutostyöt ja kuka vastaa niiden kustannuksista
 • Kunnossapitovastuu

Vuokrasopimukseen on hyvä liittää selkeä vastuunjakotaulukko, josta käyvät ilmi vuokranantajan ja vuokralaisen vastuut sekä velvollisuudet.
Vuokrasopimukseen kannattaa kirjata, kuuluvatko sähkö-, lämmitys- tai vesimaksut vuokraan. Tyypillistä on, että vuokralainen vastaa itse tilan käyttökuluista kulutuksensa mukaan.

Tiedossa olevat merkittävät remontit on myös hyvä kirjata vuokrasopimukseen ja sopia esimerkiksi julkisivuremontista aiheutuvan haitan korvaamisesta vuokraa kohtuullistamalla.

Vuokrasopimuksessa voi olla viisasta ennakoida myös mahdollisesti tulevia kriisejä ja force majeure -tilanteita. Onko vuokranantajan mahdollista tulla vastaan yleisen taloustilanteen heikentyessä tai vaikkapa pitkittyneen epidemian vallitessa antamalla vuokran alennusta tai maksuvapaita kuukausia?

Toimistohotellit ja coworking-tilat

Toimistohotellit tai coworking- eli yhteiskäyttötilat saattavat myös olla oiva vastaus yrityksesi tilantarpeisiin.

Kuten hotellit, myös toimistohotellit eroavat toisistaan sen perusteella, kuinka kattava palvelupaketti hintaan sisältyy. Valtaosassa toimistohotelleja työtilat, kalusteet ja kaikki rakennuksen palvelut sisältyvät vuokraan. Vuokrasopimukset ovat verrattain lyhyitä ja mukautuvat tilanteen vaatiessa.

Coworking-tilan voit vuokrata halutessasi vaikka vain tunniksi tai kahdeksi. Useat coworking-tilat ovat yhteisöllisiä: voit löytää uusia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja verkostoitua.

Sopimukset ja oikeudet

Lataa itsellesi Yrityksen kirjanpito -opas


Yrityksen työvälineet

Yrittäjä tarvitsee monenmoisia työvälineitä ja palveluita, jotta pyörät pyörivät. Uuden, liiketoimintaansa vasta aloittavan yrittäjän kannattaa kuitenkin pitää pää kylmänä ja muistaa, että kaikkea ei tarvitse hankkia heti.

Hankinnat kannattaa aloittaa liiketoiminnan kannalta välttämättömistä työvälineistä. Kaikkea ei myöskään tarvitse ostaa heti omaksi täydellä hinnalla. Esimerkiksi koneita tai laitteita saa ostettua osamaksulla tai leasing-sopimuksella. Työvälineitä tai huonekaluja voi hankkia myös käytettyinä.

Kun teet hankintalistaa, muista esimerkiksi:

 • Tietokoneet työnteon kannalta välttämättömine ohjelmistoineen
 • Puhelimet
 • Verkkoyhteydet
 • Työn tekemiseen liittyvät työkalut, tarvikkeet ja koneet
 • Työvaatteet
 • Työturvallisuuden kannalta välttämättömät suojavarusteet
 • Kassajärjestelmät, maksupäätteet

Työvälineiden verovähennyskelpoisuus

Tulon hankkimiseen ja säilyttämiseen liittyvät kulut ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia kuluja. Kannattaa kuitenkin huomata, että esimerkiksi mitä tahansa vaatteita ei saa vähentää verotuksessa. Vähennettäväksi käyvät vain työvaatteet, joita ei voi käyttää muualla kuin työtehtävissä – eivät siis mitkä tahansa farkut tai jakkupuvut.

Työvälineen ostohintaan sisältyvän arvonlisäveron voit verotuksessa vähentää, jos se on ostettu arvonlisäverollista liiketoimintaa varten toiselta arvonlisäverovelvolliselta. Kaikki vähennyskelpoiset kulut laskevat yritystoimintasi verotettavaa tulosta, jolloin veroa maksetaan pienemmästä summasta.

Entä, jos myyn oman laitteeni yritykselle?

Voit myös myydä oman koneen tai laitteesi, kuten tietokoneesi, yritykselle. Työväline on myytävä käypään arvoon eli samalla hinnalla, jolla myisit sen kenelle tahansa ulkopuoliselle. Käypää arvoa vastaavan myyntihinnan selvittämisessä voidaan käyttää apuna esimerkiksi useammasta paikasta pyydettyä riippumatonta hinta-arviota.

Huomaa kuitenkin, että toiminimiyrittäjä ei voi myydä omaisuuttaan toiminimelleen, sillä toiminimi ei ole yrittäjästä itsestään erillinen oikeushenkilö.

Osakeyhtiön ja osakkaan tai tämän lähipiiriin kuuluvan henkilön välisissä oikeustoimissa on oltava erityisen tarkkana, sillä esimerkiksi käyvästä arvosta poikkeava myyntihinta voidaan katsoa peitellyksi osingoksi.

Lue sopimukset tarkasti läpi

Sopimusten tekemiseen ja irtisanomiseen liittyy valtava määrä sääntöjä ja poikkeuksia. Sopimusta tehdessä täytyy vähintään olla selvillä: 1) kuka myy, 2) kuka ostaa ja 3) mikä on kaupan kohde.

Muista lukea kaikki sopimukset aina tarkasti läpi ennen kuin allekirjoitat mitään. Tarkista aina, mitä saat, mihin sitoudut, mitä tämä sinulle maksaa ja milloin ja miten sopimuksesta on mahdollista päästä irti.

Säilytä kaikki kuitit hankinnoista

Säilytä kaikki kuitit ja tositteet kirjanpitoa ja verotusta varten. Kuitit kannattaa toimittaa kirjanpitäjälle tai taloushallinnon kumppanille säännöllisesti. Häneltä saat aina tarkempia ohjeita ja vinkkejä.

Onko osamaksu- tai leasingsopimus yritykselleni hyvä vaihtoehto?

Osamaksulla ja leasingilla voit jakaa yrityksen kuluja pidemmälle aikavälille.

Osamaksu tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että tuote tai laite maksetaan useassa osassa ennalta sovitun ajan kuluessa. Osamaksua voit harkita esimerkiksi silloin, kun uskot, että käytät tuotetta pitkään ja tarvitset maksuaikaa.

Osamaksulla ostaessasi saat laitteen käyttöön heti, mutta sen omistusoikeus siirtyy yrityksellesi, sen jälkeen, kun olet maksanut joko koko hinnan tai sopimuksessa määritellyn osan maksueristä. Muista katsoa tarkasti laskutus- ja korkokulut, jotta olet varmasti selvillä tuotteen kokonaishinnasta.

Leasing on irtaimen käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokrausta. Voit liisata yrityksesi käyttöön koneen, laitteen tai kalustoa myyjältä tai rahoitusyhtiöltä ja saat jaettua kuluja useammalle vuodelle. Leasing-sopimuksissa on monenlaisia vaihtoehtoja. Kun sopimus päättyy, omaisuus voi sopimuksesta riippuen siirtyä takaisin rahoittajalle, myyjälle tai joissain tapauksissa myös yrityksellesi.


Auton hankkiminen ja käyttö

Ostanko auton yrityksen nimiin? Kuinka mahdolliset yksityisajot vaikuttavat verotukseen? Milloin tarvitaan ajopäiväkirjaa? Tämän tyyppisiä kysymyksiä tulee eteesi, kun mietit auton hankintaa yritykselle.

Harkitessasi auton ostamista yrityksen käyttöön, sinun kannattaa punnita tarkkaan auton käyttötarvetta ja -tarkoitusta. Autosta aiheutuu yritykselle hankintahinnan lisäksi monenlaisia kuluja, kuten ajoneuvovero, vakuutukset (lakisääteinen eli pakollinen liikennevakuutus ja vapaaehtoinen vakuutus) sekä huolto- ja käyttökulut.

Kannattaa myös muistaa, että yritysmuoto ja auton käyttötarkoitus vaikuttavat siihen, kuinka autoa käsitellään kirjanpidossa ja verotuksessa.

Auton hankkiminen: mistä rahoitus?

Auton voi rahoittaa esimerkiksi omalla pääomalla, pankkilainalla tai osamaksurahoituksella. Voit myös hankkia auton yrityksesi käyttöön leasingilla.

Osamaksulla ostaessasi saat auton käyttöösi heti, mutta sen omistusoikeus siirtyy yrityksellesi vasta viimeisen maksuerän jälkeen. Selvitä tarkkaan osamaksusopimuksen laskutus- ja korkokulut, jotta olet varmasti selvillä auton lopullisesta hinnasta.

Leasingissä yrityksesi vuokraa auton käyttöönsä rahoittajalta. Leasing-sopimuksen hintaan vaikuttavat auton ikä, malli ja varustetaso sekä mahdolliset lisäpalvelut, kuten huollot, renkaanvaihdot ja vakuutukset. Sopimusta tehdessä kannattaa miettiä tarkkaan, kuinka paljon ja pitkään autoa käyttää. Monivuotista sopimusta on vaikeaa purkaa kesken sopimuskauden.

Kannattaa vertailla eri vaihtoehtoja tarkkaan ja miettiä, mikä on sinun yritystoimintasi kannalta paras ratkaisu.

Voit myös myydä nykyisen oman autosi yritykselle. Auto on myytävä käypään arvoon eli samalla hinnalla, jolla myisit sen kenelle tahansa ulkopuoliselle. Auton sopiva myyntihinta onkin selvitettävä pyytämällä hinta-arviota muutamasta eri paikasta.

Etenkin osakeyhtiössä lähipiirikaupat ovat tarkasti säädeltyjä. Liian korkea hinta voidaan katsoa peitellyksi osingonjaoksi.

Huomaa kuitenkin, että toiminimiyrittäjä ei voi myydä autoaan toiminimelleen, sillä toiminimi ei ole yrittäjästä itsestään erillinen oikeushenkilö.

Yritysmuodon vaikutus auton käyttöön ja verotukseen

Yritysmuoto ja auton käyttötarkoitus vaikuttavat siihen, kuinka sitä käsitellään yrityksen kirjanpidossa ja verotuksessa.

Toiminimi

Niin sanotulla toiminimiyrittäjällä yritys- ja yksityisajojen suhde määrittelee, kuinka autoa käsitellään kirjanpidossa ja verotuksessa.

Auto kuuluu elinkeinotoimintaan, jos se on hankittu elinkeinotoiminnan käyttöön ja yli 50 prosenttia ajokilometreistä on elinkeinotoiminnan ajoa.

Tällöin kaikki auton kulut, kuten polttoaineet, huollot ja vakuutukset sisällytetään yrityksen kirjanpitoon. Verotuksessa vähennetään auton käytöstä elinkeinotoiminnassa aiheutuneet todelliset, kirjanpitoon merkityt kulut.

Mikäli yrityksen autoa käytetään myös yksityisajoihin, on yksityisajojen osuus autokuluista tuloutettava veroilmoituksella. Laskentakaava on tällainen: Yksityisajojen osuus lasketaan jakamalla autokulujen kokonaismäärä ja auton vuotuinen poisto ajokilometrien yhteismäärällä. Saatu luku kerrotaan ajopäiväkirjan mukaisella yksityisajojen kilometrimäärällä. Verotukseen hyväksytään vain työajoja vastaava osuus auton todellisista kuluista.

Sinun onkin siis pidettävä tarkkaa ajopäiväkirjaa koko tilikauden ajan, jotta olet perillä yksityisajojen määrästä.

Auto lasketaan kuuluvaksi toiminimiyrittäjän yksityisvarallisuuteen, jos työajot ovat 50 prosenttia tai vähemmän verovuoden ajokilometreistä.

Jos käytät omaa, yksityisvarallisuuteesi kuuluvaa autoa työmatkoihin, saatat olla verotuksessa oikeutettu lisävähennykseen.

Edellytyksenä on, että matka liittyy yritystoimintaasi eli kuljet autolla esimerkiksi pysyvien toimipaikkojen välillä. Matkan ei tarvitse olla tilapäinen eivätkä sitä koske kilometri- tai aikarajat samalla tavalla kuin lisääntyneiden elantokustannusten perusteella tehtävää lisävähennystä.

Vähennyksen suuruus on kulloisenkin verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärän ja matkan menojen erotus. Jos oman auton käytöstä syntyvät matkamenot ovat suuremmat kuin verovapaa kilometrikorvaus, verotuksessa vähennetään todelliset menot.

Lue tarkat tiedot vähennyksestä Verohallinnon sivulta.

Toiminimiyrittäjän on eriteltävä työ- ja yksityisajot toisistaan pitämällä ajopäiväkirjaa.  Ajopäiväkirjaan on kirjattava seuraavat tiedot työajoista:

 • matkan alkamis- ja päättymisajankohta
 • matkan alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti
 • matkan pituus
 • ajon tarkoitus
 • matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa
 • auton käyttäjä
 • ajettujen kilometrien kokonaismäärä vuoden aikana

Ajopäiväkirjan pitoon on saatavilla monenlaisia käteviä mobiilisovelluksia.

Osakeyhtiö

Jos auto on osakeyhtiön omaisuutta, kaikki auton kulut sisällytetään yrityksen kirjanpitoon ja ne voidaan vähentää yrityksen tuloverotuksessa. Mikäli yrityksen autoa käytetään myös yksityisajoihin, syntyy auton käyttäjälle veronalaiseksi ansiotuloksi luettava autoetu.

Autoetu on veronalainen luontoisetu, ja työsuhdeauton verotusarvo voi olla korkea. Yrittäjän kannattaakin laskea, onko hänelle verotuksellisesti edullisempaa ajaa työajot omalla autolla ja nostaa työajoista kilometrikorvaukset yritykseltä kuin ottaa käyttöön autoetu.

Kilometrikorvaukset

Jos ajat omalla autollasi osakeyhtiösi työajoja, sinulle voidaan maksaa verovapaata kilometrikorvausta yritystoimintaan liittyvistä ajoista. Työajojen kilometrien määrä ja matkan peruste on kirjattava selkeästi matkalaskulle. Muista kuitenkin, että ajopäiväkirja on mahdollisten arvonlisäverovähennysten edellytys.

Tarkista ajantasaiset kilometrikorvaukset Verohallinnon sivulta.

Laaja valikoima maksuttomia asiakirja- ja sopimusmalleja

Nämä ja muut lomakepohjat löydät jäsenpalvelusta:
Ajoneuvon kauppakirja
Leasingsopimus
Osamaksusopimus kuluttajakaupassa
Osamaksusopimus yrittäjien välisessä kaupassa

Autoetu – mitä pitää tietää autoedusta?

Jos käytät itse tai perheenjäsenesi käyttävät yrityksen autoa yksityisajoihin, sinulle muodostuu autoetu. Autoetu on muiden luontoisetujen tapaan veronalaista ansiotuloa aivan kuten rahana maksettu palkka.

Autoetu voi olla vapaa autoetu tai auton käyttöetu.

Vapaa autoetu tarkoittaa, että yritys maksaa kaikki auton kustannukset, kuten polttoaineet, huollot, autoveron ja vakuutukset. Kulut ovat yritykselle verovähennyskelpoisia menoja.

Auton käyttöetu on puolestaan kyseessä silloin, kun maksat itse ainakin polttoainekulut. Jos käytät autoa työajoihin, voit laskuttaa yritykseltä verovapaita kilometrikorvauksia. Käyttöetuauton kohdalla korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 10 snt/km.

Työsuhdeauton verotusarvo lasketaan Verohallinnon vuosittain vahvistaman luontoisetupäätöksen mukaisesti.

Voiko auton hankinnasta ja kuluista vähentää arvonlisäveron?

Arvonlisäveron vähennysoikeuden osalta auto on yrittäjälle erilainen hankinta kuin monet muut tavarat tai palvelut, sillä sitä on rajattu. Vähennysoikeus riippuu siitä, millainen auto on hankittu ja mihin sitä käytetään.

Henkilöauto

Lähtökohtana on, että henkilöauton hankinnasta tai sen käyttöön liittyvistä tavaroista tai palveluista ei voi vähentää arvonlisäveroa.

Yritysmuodosta riippumatta arvonlisäveron saa vähentää henkilöauton käyttö- tai hankintakustannuksista vain, jos auto on hankittu yksinomaan arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Jo vähäinenkin yksityiskäyttö poistaa koko vähennysoikeuden. Tällaista yksityiskäyttöä ovat esimerkiksi kodin ja työpaikan väliset matkat.

Jotta yrityksesi voi saada henkilöautosta alv-vähennyksen, sinun on pidettävä ajopäiväkirjaa osoittaaksesi, ettei yksityisajoja ole ollut.

Arvonlisäveron vähennysoikeuden rajoitukseen on kuitenkin poikkeus: henkilöauton arvonlisäveron saa vähentää osittain, jos yritys on hankkinut auton myytäväksi, vuokrattavaksi, käytettäväksi ammattimaiseen henkilökuljetukseen (eli vaikkapa taksiksi) tai ajo-opetukseen. Arvonlisäverosta saa vähentää sen osuuden, joka vastaa tällaista käyttöä. Yksityiskäytön osuutta ei saa silti vähentää tässäkään.

Pakettiauto

Pakettiauton hankinnasta sekä sen käyttöön liittyvistä tavaroista ja palveluista saa vähentää arvonlisäveron, jos autoa käytetään arvonlisäverovähennykseen oikeuttavassa liiketoiminnassa.

Pakettiauto eroaa henkilöautosta siinä, että yksityisajo ei täysin sulje pois alv-vähennysoikeutta. Jos pakettiautoa käytetään myös yksityisajoihin, arvonlisäverosta saa vähentää vähennykseen oikeuttavaan liiketoimintaan kohdistuvan osuuden. Yksityis- ja työkäytön erotteluun tarvitaan ajopäiväkirjan pitämistä.

Miten ja mistä voin hakea yritykselleni rahoitusta?

Liikennevakuutus on pakollinen, lakisääteinen vakuutus


Sähkön hankinta ja markkinat

Sähköenergian myyntihinnan lisäksi sähkölaskuun sisältyy sähkönsiirtomaksu, sähkövero, huoltovarmuusmaksu ja arvonlisävero. Sähkön siirtopalvelu muodostuu sähkön siirrosta, mittarinluvusta ja taseselvityksestä.

Suomessa sähkömarkkinat ovat sähköenergian osalta avoimet vapaalle kilpailulle ja sähkön käyttäjät voivat vapaasti ostaa sähköenergiansa valitsemaltaan sähkönmyyjältä. Siirtopalvelusta vastaa paikallinen verkkoyhtiö, ja sitä ei voida kilpailuttaa. Sähkönsiirtomaksut määräytyvät sähköverkkoihin liittyvien kustannusten perusteella ja niitä valvoo Energiavirasto.

Sähköenergian hinta määräytyy sähkömarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan perusteella. Hintaan vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten sähkön tuotantokustannukset ja polttoaineiden hinnat. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoillavesivoiman saatavuudella ja tuulivoimalla on merkittävä vaikutus sähköenergian hintaan. Lisäksi muun muassa EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien hinnalla on vaikutusta sähkön hintaan.

Sähkön kilpailuttaminen

Sähköenergian myyjän voi kilpailuttaa, eikä sähkönmyyjän vaihtaminen vaikuta sähkön laatuun. Kilpailuttaminen voi tuoda merkittäviä säästöjä, sillä sähköyhtiöiden hinnoissa on eroja. Sähköenergian osuus sähkölaskusta vaihtelee asiakasryhmittäin. Yksityiskuluttajan sähkölaskusta noin 40–50 prosenttia koostuu sähköenergian hinnasta.


Lämmönhankinta

Lämpö voidaan hankkia joko ulkopuoliselta toimijalta tai tuottaa itse.

Lämmön hinta muodostuu useista eri kustannustekijöistä. Kokonaiskustannuksiin vaikuttaa erityisesti lämmön tuotantotapa. Lämpöä voidaan tuottaa erilaisilla polttoaineilla ja sähköllä. Ilmalämpöpumput ja maalämpöpumppujen suosio on kasvanut voimakkaasti etenkin pientalojen lämmitystapana. Aurinkoenergiaa voidaan käyttää rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen. Lämmöntuotantoon soveltuvia polttoaineita ovat muun muassa biopolttoaineet, kevyt ja raskas polttoöljy, maakaasu, turve sekä sivutuotepolttoaineet.

Ulkopuolinen toimittaja

Kun lämmönhankinta ulkoistetaan, yrityksen resurssit vapautuvat ydinliiketoimintaan. Suuret lämmön tuottajat saavat myös skaalaetuja polttoaineiden hankinnassa sekä tuotantolaitoksen käytössä ja kunnossapidossa. Toisaalta ulkopuolinen toimittaja pyrkii tekemään liiketoiminnallaan voittoa ja riskit siirretään lämmön ostajan maksettaviksi. Suomessa toimii lämmön toimittajina useita suuria sekä paikallisia energiayhtiöitä.

Lämpöyrittäjyys

Perinteisten energiayhtiöiden lisäksi alalla toimii lämpöyrittäjiä. Lämpöyrittäjyydellä tarkoitetaan paikallista lämpöenergian tuottamista, jossa yritys tuottaa ja myy lämpöä käyttäjälle sovittuun hintaan. Lämpöyritykset ovat usein metsänomistajien tai maaseutuyrittäjien liiketoimintaa, jossa hyödynnetään hakkuiden yhteydessä saatavaa puuta, muita biopolttoaineita tai turvetta. Lämpöä tuottava yritys huolehtii polttoaineen hankinnan lisäksi yleisesti myös lämpökeskuksen toiminnasta.

Oma lämmöntuotanto

Oman lämmityskattilan hankkimisessa kannattaa varata aikaa rakennusprojektille ja mahdollisille lupaprosesseille. Yrityksen oma lämmöntuotanto vaatii osaamista ja resursseja laitoksen päivittäiseen käyttöön, kunnossapitoon sekä polttoaineen hankintaan.

Ilmalämpö- ja maalämpöpumppujen suosio on viime vuosina kasvanut huomattavasti. Suosio perustuu etenkin energiakustannusten vähentämiseen ja viilennys mahdollisuuteen kesäaikaan. Lämpöpumpputyyppejä on useita. Lämpöenergia voidaan ottaa ulkoilmasta, talon ilmanvaihtoputkiston poistoilmasta, vedestä, maasta tai kalliosta.

Neuvontaa puhelimitse jäsenille oikeudellisissa asioissa

Ikoni kahdesta henkilöstä

Neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Arkisin klo 8–18

Etkö ole jäsen? Liity Yrittäjiin.

Yrittäjien jäsenenä saat maksutonta lakineuvontaa ja nautit rahanarvoisista jäseneduista!

Liity jäseneksi