Auton hankkiminen ja käyttö

Ostanko auton yrityksen nimiin? Kuinka mahdolliset yksityisajot vaikuttavat verotukseen? Milloin tarvitaan ajopäiväkirjaa? Tämän tyyppisiä kysymyksiä tulee eteesi, kun mietit auton hankintaa yritykselle.

Harkitessasi auton ostamista yrityksen käyttöön, sinun kannattaa punnita tarkkaan auton käyttötarvetta ja -tarkoitusta. Autosta aiheutuu yritykselle hankintahinnan lisäksi monenlaisia kuluja, kuten ajoneuvovero, vakuutukset (lakisääteinen eli pakollinen liikennevakuutus ja vapaaehtoinen vakuutus) sekä huolto- ja käyttökulut.

Kannattaa myös muistaa, että yritysmuoto ja auton käyttötarkoitus vaikuttavat siihen, kuinka autoa käsitellään kirjanpidossa ja verotuksessa.

Auton hankkiminen: mistä rahoitus?

Auton voi rahoittaa esimerkiksi omalla pääomalla, pankkilainalla tai osamaksurahoituksella. Voit myös hankkia auton yrityksesi käyttöön leasingilla.

Osamaksulla ostaessasi saat auton käyttöösi heti, mutta sen omistusoikeus siirtyy yrityksellesi vasta viimeisen maksuerän jälkeen. Selvitä tarkkaan osamaksusopimuksen laskutus- ja korkokulut, jotta olet varmasti selvillä auton lopullisesta hinnasta.

Leasingissä yrityksesi vuokraa auton käyttöönsä rahoittajalta. Leasing-sopimuksen hintaan vaikuttavat auton ikä, malli ja varustetaso sekä mahdolliset lisäpalvelut, kuten huollot, renkaanvaihdot ja vakuutukset. Sopimusta tehdessä kannattaa miettiä tarkkaan, kuinka paljon ja pitkään autoa käyttää. Monivuotista sopimusta on vaikeaa purkaa kesken sopimuskauden.

Kannattaa vertailla eri vaihtoehtoja tarkkaan ja miettiä, mikä on sinun yritystoimintasi kannalta paras ratkaisu.

Voit myös myydä nykyisen oman autosi yritykselle. Auto on myytävä käypään arvoon eli samalla hinnalla, jolla myisit sen kenelle tahansa ulkopuoliselle. Auton sopiva myyntihinta onkin selvitettävä pyytämällä hinta-arviota muutamasta eri paikasta.

Etenkin osakeyhtiössä lähipiirikaupat ovat tarkasti säädeltyjä. Liian korkea hinta voidaan katsoa peitellyksi osingonjaoksi.

Huomaa kuitenkin, että toiminimiyrittäjä ei voi myydä autoaan toiminimelleen, sillä toiminimi ei ole yrittäjästä itsestään erillinen oikeushenkilö.

Hyödynnä jäsenedut

Neste
Autot ja polttoaineet

Polttoaineet Neste

Päivittäistavara- ja tukkukauppa

Myymälä- ja kahviopalvelut

Yritysmuodon vaikutus auton käyttöön ja verotukseen

Yritysmuoto ja auton käyttötarkoitus vaikuttavat siihen, kuinka sitä käsitellään yrityksen kirjanpidossa ja verotuksessa.

Toiminimi

Niin sanotulla toiminimiyrittäjällä yritys- ja yksityisajojen suhde määrittelee, kuinka autoa käsitellään kirjanpidossa ja verotuksessa.

Auto kuuluu elinkeinotoimintaan, jos se on hankittu elinkeinotoiminnan käyttöön ja yli 50 prosenttia ajokilometreistä on elinkeinotoiminnan ajoa.

Tällöin kaikki auton kulut, kuten polttoaineet, huollot ja vakuutukset sisällytetään yrityksen kirjanpitoon. Verotuksessa vähennetään auton käytöstä elinkeinotoiminnassa aiheutuneet todelliset, kirjanpitoon merkityt kulut.

Mikäli yrityksen autoa käytetään myös yksityisajoihin, on yksityisajojen osuus autokuluista tuloutettava veroilmoituksella. Laskentakaava on tällainen: Yksityisajojen osuus lasketaan jakamalla autokulujen kokonaismäärä ja auton vuotuinen poisto ajokilometrien yhteismäärällä. Saatu luku kerrotaan ajopäiväkirjan mukaisella yksityisajojen kilometrimäärällä. Verotukseen hyväksytään vain työajoja vastaava osuus auton todellisista kuluista.

Sinun onkin siis pidettävä tarkkaa ajopäiväkirjaa koko tilikauden ajan, jotta olet perillä yksityisajojen määrästä.

Auto lasketaan kuuluvaksi toiminimiyrittäjän yksityisvarallisuuteen, jos työajot ovat 50 prosenttia tai vähemmän verovuoden ajokilometreistä.

Jos käytät omaa, yksityisvarallisuuteesi kuuluvaa autoa työmatkoihin, saatat olla verotuksessa oikeutettu lisävähennykseen.

Edellytyksenä on, että matka liittyy yritystoimintaasi eli kuljet autolla esimerkiksi pysyvien toimipaikkojen välillä. Matkan ei tarvitse olla tilapäinen eivätkä sitä koske kilometri- tai aikarajat samalla tavalla kuin lisääntyneiden elantokustannusten perusteella tehtävää lisävähennystä.

Vähennyksen suuruus on kulloisenkin verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärän ja matkan menojen erotus. Jos oman auton käytöstä syntyvät matkamenot ovat suuremmat kuin verovapaa kilometrikorvaus, verotuksessa vähennetään todelliset menot.

Lue tarkat tiedot vähennyksestä Verohallinnon sivulta.

Toiminimiyrittäjän on eriteltävä työ- ja yksityisajot toisistaan pitämällä ajopäiväkirjaa.  Ajopäiväkirjaan on kirjattava seuraavat tiedot työajoista:

  • matkan alkamis- ja päättymisajankohta
  • matkan alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti
  • matkan pituus
  • ajon tarkoitus
  • matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa
  • auton käyttäjä
  • ajettujen kilometrien kokonaismäärä vuoden aikana

Ajopäiväkirjan pitoon on saatavilla monenlaisia käteviä mobiilisovelluksia.

Osakeyhtiö

Jos auto on osakeyhtiön omaisuutta, kaikki auton kulut sisällytetään yrityksen kirjanpitoon ja ne voidaan vähentää yrityksen tuloverotuksessa. Mikäli yrityksen autoa käytetään myös yksityisajoihin, syntyy auton käyttäjälle veronalaiseksi ansiotuloksi luettava autoetu.

Autoetu on veronalainen luontoisetu, ja työsuhdeauton verotusarvo voi olla korkea. Yrittäjän kannattaakin laskea, onko hänelle verotuksellisesti edullisempaa ajaa työajot omalla autolla ja nostaa työajoista kilometrikorvaukset yritykseltä kuin ottaa käyttöön autoetu.

Kilometrikorvaukset

Jos ajat omalla autollasi osakeyhtiösi työajoja, sinulle voidaan maksaa verovapaata kilometrikorvausta yritystoimintaan liittyvistä ajoista. Työajojen kilometrien määrä ja matkan peruste on kirjattava selkeästi matkalaskulle. Muista kuitenkin, että ajopäiväkirja on mahdollisten arvonlisäverovähennysten edellytys.

Tarkista ajantasaiset kilometrikorvaukset Verohallinnon sivulta.

Laaja valikoima maksuttomia asiakirja- ja sopimusmalleja

Nämä ja muut lomakepohjat löydät jäsenpalvelusta:
Ajoneuvon kauppakirja
Leasingsopimus
Osamaksusopimus kuluttajakaupassa
Osamaksusopimus yrittäjien välisessä kaupassa
Kirjaudu jäsenpalveluun

Neuvontaa puhelimitse jäsenille oikeudellisissa asioissa

Ikoni kahdesta henkilöstä

Neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Arkisin klo 8–18

Autoetu – mitä pitää tietää autoedusta?

Jos käytät itse tai perheenjäsenesi käyttävät yrityksen autoa yksityisajoihin, sinulle muodostuu autoetu. Autoetu on muiden luontoisetujen tapaan veronalaista ansiotuloa aivan kuten rahana maksettu palkka.

Autoetu voi olla vapaa autoetu tai auton käyttöetu.

Vapaa autoetu tarkoittaa, että yritys maksaa kaikki auton kustannukset, kuten polttoaineet, huollot, autoveron ja vakuutukset. Kulut ovat yritykselle verovähennyskelpoisia menoja.

Auton käyttöetu on puolestaan kyseessä silloin, kun maksat itse ainakin polttoainekulut. Jos käytät autoa työajoihin, voit laskuttaa yritykseltä verovapaita kilometrikorvauksia. Käyttöetuauton kohdalla korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 10 snt/km.

Työsuhdeauton verotusarvo lasketaan Verohallinnon vuosittain vahvistaman luontoisetupäätöksen mukaisesti.

Voiko auton hankinnasta ja kuluista vähentää arvonlisäveron?

Arvonlisäveron vähennysoikeuden osalta auto on yrittäjälle erilainen hankinta kuin monet muut tavarat tai palvelut, sillä sitä on rajattu. Vähennysoikeus riippuu siitä, millainen auto on hankittu ja mihin sitä käytetään.

Henkilöauto

Lähtökohtana on, että henkilöauton hankinnasta tai sen käyttöön liittyvistä tavaroista tai palveluista ei voi vähentää arvonlisäveroa.

Yritysmuodosta riippumatta arvonlisäveron saa vähentää henkilöauton käyttö- tai hankintakustannuksista vain, jos auto on hankittu yksinomaan arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Jo vähäinenkin yksityiskäyttö poistaa koko vähennysoikeuden. Tällaista yksityiskäyttöä ovat esimerkiksi kodin ja työpaikan väliset matkat.

Jotta yrityksesi voi saada henkilöautosta alv-vähennyksen, sinun on pidettävä ajopäiväkirjaa osoittaaksesi, ettei yksityisajoja ole ollut.

Arvonlisäveron vähennysoikeuden rajoitukseen on kuitenkin poikkeus: henkilöauton arvonlisäveron saa vähentää osittain, jos yritys on hankkinut auton myytäväksi, vuokrattavaksi, käytettäväksi ammattimaiseen henkilökuljetukseen (eli vaikkapa taksiksi) tai ajo-opetukseen. Arvonlisäverosta saa vähentää sen osuuden, joka vastaa tällaista käyttöä. Yksityiskäytön osuutta ei saa silti vähentää tässäkään.

Pakettiauto

Pakettiauton hankinnasta sekä sen käyttöön liittyvistä tavaroista ja palveluista saa vähentää arvonlisäveron, jos autoa käytetään arvonlisäverovähennykseen oikeuttavassa liiketoiminnassa.

Pakettiauto eroaa henkilöautosta siinä, että yksityisajo ei täysin sulje pois alv-vähennysoikeutta. Jos pakettiautoa käytetään myös yksityisajoihin, arvonlisäverosta saa vähentää vähennykseen oikeuttavaan liiketoimintaan kohdistuvan osuuden. Yksityis- ja työkäytön erotteluun tarvitaan ajopäiväkirjan pitämistä.

Miten ja mistä voin hakea yritykselleni rahoitusta?

Liikennevakuutus on pakollinen, lakisääteinen vakuutus

Aiheeseen liittyvät uutiset