Lämmönhankinta

Lämpö voidaan hankkia joko ulkopuoliselta toimijalta tai tuottaa itse.

Lämmön hinta muodostuu useista eri kustannustekijöistä. Kokonaiskustannuksiin vaikuttaa erityisesti lämmön tuotantotapa. Lämpöä voidaan tuottaa erilaisilla polttoaineilla ja sähköllä. Ilmalämpöpumput ja maalämpöpumppujen suosio on kasvanut voimakkaasti etenkin pientalojen lämmitystapana. Aurinkoenergiaa voidaan käyttää rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen. Lämmöntuotantoon soveltuvia polttoaineita ovat muun muassa biopolttoaineet, kevyt ja raskas polttoöljy, maakaasu, turve sekä sivutuotepolttoaineet.

Ulkopuolinen toimittaja

Kun lämmönhankinta ulkoistetaan, yrityksen resurssit vapautuvat ydinliiketoimintaan. Suuret lämmön tuottajat saavat myös skaalaetuja polttoaineiden hankinnassa sekä tuotantolaitoksen käytössä ja kunnossapidossa. Toisaalta ulkopuolinen toimittaja pyrkii tekemään liiketoiminnallaan voittoa ja riskit siirretään lämmön ostajan maksettaviksi. Suomessa toimii lämmön toimittajina useita suuria sekä paikallisia energiayhtiöitä.

Lämpöyrittäjyys

Perinteisten energiayhtiöiden lisäksi alalla toimii lämpöyrittäjiä. Lämpöyrittäjyydellä tarkoitetaan paikallista lämpöenergian tuottamista, jossa yritys tuottaa ja myy lämpöä käyttäjälle sovittuun hintaan. Lämpöyritykset ovat usein metsänomistajien tai maaseutuyrittäjien liiketoimintaa, jossa hyödynnetään hakkuiden yhteydessä saatavaa puuta, muita biopolttoaineita tai turvetta. Lämpöä tuottava yritys huolehtii polttoaineen hankinnan lisäksi yleisesti myös lämpökeskuksen toiminnasta.

Oma lämmöntuotanto

Oman lämmityskattilan hankkimisessa kannattaa varata aikaa rakennusprojektille ja mahdollisille lupaprosesseille. Yrityksen oma lämmöntuotanto vaatii osaamista ja resursseja laitoksen päivittäiseen käyttöön, kunnossapitoon sekä polttoaineen hankintaan.

Ilmalämpö- ja maalämpöpumppujen suosio on viime vuosina kasvanut huomattavasti. Suosio perustuu etenkin energiakustannusten vähentämiseen ja viilennys mahdollisuuteen kesäaikaan. Lämpöpumpputyyppejä on useita. Lämpöenergia voidaan ottaa ulkoilmasta, talon ilmanvaihtoputkiston poistoilmasta, vedestä, maasta tai kalliosta.

Aiheeseen liittyvät uutiset

Etkö ole jäsen? Liity Yrittäjiin.

Yrittäjien jäsenenä saat maksutonta lakineuvontaa ja nautit rahanarvoisista jäseneduista!

Liity jäseneksi