Sähkön hankinta ja markkinat

Sähköenergian myyntihinnan lisäksi sähkölaskuun sisältyy sähkönsiirtomaksu, sähkövero, huoltovarmuusmaksu ja arvonlisävero. Sähkön siirtopalvelu muodostuu sähkön siirrosta, mittarinluvusta ja taseselvityksestä.

Suomessa sähkömarkkinat ovat sähköenergian osalta avoimet vapaalle kilpailulle ja sähkön käyttäjät voivat vapaasti ostaa sähköenergiansa valitsemaltaan sähkönmyyjältä. Siirtopalvelusta vastaa paikallinen verkkoyhtiö, ja sitä ei voida kilpailuttaa. Sähkönsiirtomaksut määräytyvät sähköverkkoihin liittyvien kustannusten perusteella ja niitä valvoo Energiavirasto.

Sähköenergian hinta määräytyy sähkömarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan perusteella. Hintaan vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten sähkön tuotantokustannukset ja polttoaineiden hinnat. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoillavesivoiman saatavuudella ja tuulivoimalla on merkittävä vaikutus sähköenergian hintaan. Lisäksi muun muassa EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien hinnalla on vaikutusta sähkön hintaan.

Sähkön kilpailuttaminen

Sähköenergian myyjän voi kilpailuttaa, eikä sähkönmyyjän vaihtaminen vaikuta sähkön laatuun. Kilpailuttaminen voi tuoda merkittäviä säästöjä, sillä sähköyhtiöiden hinnoissa on eroja. Sähköenergian osuus sähkölaskusta vaihtelee asiakasryhmittäin. Yksityiskuluttajan sähkölaskusta noin 40–50 prosenttia koostuu sähköenergian hinnasta.

Hyödynnä jäsenedut

Veni energia
Sähkö- ja energiapalvelut

Sähkönhankintapalvelut

Etuja ja alennuksia jäsenille!

Hyödynnä kumppaneidemme edut ja säästä esim. bensasta, hotelleista ja vakuutuksista.

Liity jäseneksi

Aiheeseen liittyvät uutiset