Yrityksen työvälineet

Yrittäjä tarvitsee monenmoisia työvälineitä ja palveluita, jotta pyörät pyörivät. Uuden, liiketoimintaansa vasta aloittavan yrittäjän kannattaa kuitenkin pitää pää kylmänä ja muistaa, että kaikkea ei tarvitse hankkia heti.

Hankinnat kannattaa aloittaa liiketoiminnan kannalta välttämättömistä työvälineistä. Kaikkea ei myöskään tarvitse ostaa heti omaksi täydellä hinnalla. Esimerkiksi koneita tai laitteita saa ostettua osamaksulla tai leasing-sopimuksella. Työvälineitä tai huonekaluja voi hankkia myös käytettyinä.

Kun teet hankintalistaa, muista esimerkiksi:

  • Tietokoneet työnteon kannalta välttämättömine ohjelmistoineen
  • Puhelimet
  • Verkkoyhteydet
  • Työn tekemiseen liittyvät työkalut, tarvikkeet ja koneet
  • Työvaatteet
  • Työturvallisuuden kannalta välttämättömät suojavarusteet
  • Kassajärjestelmät, maksupäätteet

Hyödynnä jäsenedut

Elisa
Liittymät, verkko- ja IT-palvelut

Liittymät ja IT-palvelut -15%

Työvälineiden verovähennyskelpoisuus

Tulon hankkimiseen ja säilyttämiseen liittyvät kulut ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia kuluja. Kannattaa kuitenkin huomata, että esimerkiksi mitä tahansa vaatteita ei saa vähentää verotuksessa. Vähennettäväksi käyvät vain työvaatteet, joita ei voi käyttää muualla kuin työtehtävissä – eivät siis mitkä tahansa farkut tai jakkupuvut.

Työvälineen ostohintaan sisältyvän arvonlisäveron voit verotuksessa vähentää, jos se on ostettu arvonlisäverollista liiketoimintaa varten toiselta arvonlisäverovelvolliselta. Kaikki vähennyskelpoiset kulut laskevat yritystoimintasi verotettavaa tulosta, jolloin veroa maksetaan pienemmästä summasta.

Entä, jos myyn oman laitteeni yritykselle?

Voit myös myydä oman koneen tai laitteesi, kuten tietokoneesi, yritykselle. Työväline on myytävä käypään arvoon eli samalla hinnalla, jolla myisit sen kenelle tahansa ulkopuoliselle. Käypää arvoa vastaavan myyntihinnan selvittämisessä voidaan käyttää apuna esimerkiksi useammasta paikasta pyydettyä riippumatonta hinta-arviota.

Huomaa kuitenkin, että toiminimiyrittäjä ei voi myydä omaisuuttaan toiminimelleen, sillä toiminimi ei ole yrittäjästä itsestään erillinen oikeushenkilö.

Osakeyhtiön ja osakkaan tai tämän lähipiiriin kuuluvan henkilön välisissä oikeustoimissa on oltava erityisen tarkkana, sillä esimerkiksi käyvästä arvosta poikkeava myyntihinta voidaan katsoa peitellyksi osingoksi.

Lue sopimukset tarkasti läpi

Sopimusten tekemiseen ja irtisanomiseen liittyy valtava määrä sääntöjä ja poikkeuksia. Sopimusta tehdessä täytyy vähintään olla selvillä: 1) kuka myy, 2) kuka ostaa ja 3) mikä on kaupan kohde.

Muista lukea kaikki sopimukset aina tarkasti läpi ennen kuin allekirjoitat mitään. Tarkista aina, mitä saat, mihin sitoudut, mitä tämä sinulle maksaa ja milloin ja miten sopimuksesta on mahdollista päästä irti.

Säilytä kaikki kuitit hankinnoista

Säilytä kaikki kuitit ja tositteet kirjanpitoa ja verotusta varten. Kuitit kannattaa toimittaa kirjanpitäjälle tai taloushallinnon kumppanille säännöllisesti. Häneltä saat aina tarkempia ohjeita ja vinkkejä.

Neuvontaa puhelimitse jäsenille oikeudellisissa asioissa

Ikoni kahdesta henkilöstä

Neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Arkisin klo 8–18

Laaja valikoima maksuttomia asiakirja- ja sopimusmalleja

Nämä ja muut lomakepohjat löydät jäsenpalvelusta:
Leasingsopimus
Sopimus irtaimen vuokrasta
Osamaksusopimus yrittäjien välisessä kaupassa
Kirjaudu jäsenpalveluun

Onko osamaksu- tai leasingsopimus yritykselleni hyvä vaihtoehto?

Osamaksulla ja leasingilla voit jakaa yrityksen kuluja pidemmälle aikavälille.

Osamaksu tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että tuote tai laite maksetaan useassa osassa ennalta sovitun ajan kuluessa. Osamaksua voit harkita esimerkiksi silloin, kun uskot, että käytät tuotetta pitkään ja tarvitset maksuaikaa.

Osamaksulla ostaessasi saat laitteen käyttöön heti, mutta sen omistusoikeus siirtyy yrityksellesi, sen jälkeen, kun olet maksanut joko koko hinnan tai sopimuksessa määritellyn osan maksueristä. Muista katsoa tarkasti laskutus- ja korkokulut, jotta olet varmasti selvillä tuotteen kokonaishinnasta.

Leasing on irtaimen käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokrausta. Voit liisata yrityksesi käyttöön koneen, laitteen tai kalustoa myyjältä tai rahoitusyhtiöltä ja saat jaettua kuluja useammalle vuodelle. Leasing-sopimuksissa on monenlaisia vaihtoehtoja. Kun sopimus päättyy, omaisuus voi sopimuksesta riippuen siirtyä takaisin rahoittajalle, myyjälle tai joissain tapauksissa myös yrityksellesi.

Hyödynnä jäsenedut

Maksuratkaisut

MobilePay

Neste
Autot ja polttoaineet

Polttoaineet Neste

Laki- ja neuvontapalvelut

Lakipalvelut