Tutkimukset

Pk-yritysbarometri 2/2004

Tutkimus

20.10.2004 Tiivistelmä tuloksista Pk-yritykset uskovat kasvun kiihtyvän Pk-yritykset uskovat suhdanteiden paranevan lievästi ja liikevaihdon lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. Yritysten kannattavuusodotukset…

Pk-yritys – hyvä työnantaja 2004

Tutkimus

5.10.2004 Kuinka työntekijät kokevat työelämän laadun pk –yrityksessä? Työministeriö seuraa vuosittain työolobarometrin avulla suomalaisen työelämän laadun kehittymistä ja palkansaajien käsityksiä…

Suomalaisten pk-yritysten menestyminen ja kasvu

Tutkimus

10.9.2004 Minna Martikainen, yliopettaja Laurea-ammattikorkeakoulu, dosentti Vaasan yliopisto, minna.martikainen@laurea.fiJussi Nikkinen, professori Vaasan yliopisto, jussi.nikkinen@uwasa.fi Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa tarkastellaan pienten ja…

Pk-yritysbarometri 1/2004

Tutkimus

1.4.2004 Tiivistelmä tuloksista Pk-yritykset uskovat kasvun kiihtyvän Pk-yritykset uskovat suhdanteiden paranevan selvästi ja liikevaihdon kasvun kiihtyvän seuraavan vuoden aikana. Myös…

Monimuotoiset työurat ja työttömyysturva

Tutkimus

1.2.2004 Kannustaako työttömyysturva yrittäjyyteen? Tutkimuksessa tarkastellaan työttömyysturvan määräytymistä sellaisissa monimuotoisissa työurissa, joissa palkkatyö, yrittäjyys ja työttömyys vuorottelevat. Monimuotoisten työurien työttömyysturvan…

Yrittäjien tulot ja verot 2003

Tutkimus

31.12.2003 Yrittäjillä viidenneksen paremmat tulot kuin palkansaajilla Vuoden 2003 verotustietojen mukaan yrittäjien bruttotulot olivat 21 % suuremmat kuin palkansaajilla ja…

Pk-yritysbarometri 2/2003

Tutkimus

14.10.2003 Tiivistelmä tuloksista Suhdanteessa paranemisen merkkejä Suomalaisten pk-yritysten suhdanneodotukset ovat parantuneet hiukan kesän jälkeen. Näyttää siltä, että sekä kotimarkkinoilla että…

Pk-yritysbarometri 1/2003

Tutkimus

1.3.2003 Tiivistelmä tuloksista Pk-yritykset eivät usko kasvun hiljenevän Talouskasvu jatkuu ja sen mukana pk-yrityksiin syntyy edelleen uusia työpaikkoja. Yli puolet…

Pk-yritysbarometri 2/2002

Tutkimus

3.10.2002 Tiivistelmä tuloksista Pk-yritysten suhdannenäkymät tasaantuvat Talouskasvu jatkuu ja sen mukana pk-yrityksiin syntyy edelleen uusia työpaikkoja. Yli puolet vastanneista katsoo…

Pk-yritysbarometri 1/2002

Tutkimus

4.4.2002 Tiivistelmä tuloksista Kasvu elpyy ja työllisyys kehittyy myönteisesti Pk-yritysten arviot suhdannenäkymistä ennakoivat talouskasvun palautuvan seuraavien 12 kuukauden aikana viime…