2.8.2021 klo 07:48
Uutinen

2-tien varteen nousee kiertotalouden keskus

Punkalaitumen Kanteenmaahan on kehittymässä merkittävä kiertotalouden keskittymä. Kanteenmaassa pitkään vireillä olleet hankkeet alkavat muuttua todellisiksi investoinneiksi. Kanteenmaahan, 2-tien varteen on luvassa useiden miljoonien investoinnit, kun ennen jätteiksi kutsutuista raaka-aineista jalostetaan energiaa ja Isosuolla aletaan tuottaa tuulivoimaa.

Punkalaitumella järjestettiin toukokuun lopussa tiedotustilaisuus, jossa Kanteenmaassa jo toimivat yritykset valottivat suunnitelmiaan. Kunta on perustanut kiertotalousklusterille hankkeen, jonka tehtävänä on saattaa alan yrittäjiä yhteen ja etsiä synergiahyötyjä yritysten välillä. Kanteenmaassa tuntuu olevan hyvä kiihdytysvaihde valittuna, sillä kiertotalouden parissa työskentele jo monta yritystä.

Iso-Kouvon tilalla röhkii useampi tuhat lihasikaa ja emakkoa, joiden tuottaman lannan käsittely ja levittäminen pelloille sitoo aikaa ja rahaa. Punkalaitumelle onkin jo useamman vuoden ajan rakennettu biokaasulaitosta, joka tuottaisi karjan lannasta ja nurmesta biokaasua liikenteen käyttöön.

Konkurssiin ajautuneen Punkalaitumen Bioenergiayhtiön rakentama laitos myytiin viime joulukuussa Bio Aurora Oy:lle. Yrittäjä Eero Tilsala on ollut alulle panevana voimana biokaasulaitoksen rakentamisessa.

– Biokaasulaitos on ostettu konkurssipesältä keskeneräisenä. Laitoksen kokoa tullaan kasvattamaan 2,5-kertaiseksi alkuperäisestä ja sen syötepohjaa laajennetaan. Tunnen teknologian kohtuullisen hyvin ja ihmiset Punkalaitumella, siksi yhtiön investointi suuntautuu juuri Punkalaitumelle. Kaasulaitos vaatii vielä runsaasti muutostöitä ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön. Investoinnin arvo on 6,5 miljoonaa euroa, Eero Tilsala suunnittelee.

Punkalaitumelta kuljetetaan lantaa todella pitkiä matkoja, sillä sikoja on paljon. Kun lietelannasta tehdään polttoainetta, levitykseen tarvittavien peltojen määrä ei muodosta tiloille kasvun estettä. Biokaasulaitokselle on ollut suunnitelmissa myös biohiilen tuotantolaitos, mutta se ei Tilsalan mukaan ole vielä ensimmäisen vaiheen suunnitelmissa. Biohiilellä on keskeinen asema tulevaisuudessa, mutta vielä ei Kanteenmaassa ole sen aika.

Vain muutaman kilometrin päässä GRK Infra on vuokrannut Isosuolta alueen, jolla yritys tutkii erilaisia tekniikoita ja käsittelymenetelmiä maanparannusaineiden ja kasvualustojen valmistamiseen jätemateriaaleista. Kiertotalousliiketoiminnan johtaja Antti Määttänen kertoo, että yrityksessä pohditaan parasta aikaa ympäristölupahakemuksen päivitystä.

– Ajan kuluessa tilanne on muuttunut ja voi olla, että ympäristölupa on hyvä päivittää joka tapauksessa. Mitään dramatiikkaa siihen ei liity. Tänään on ollut mielenkiintoiset keskustelut ja päätökset tehdään nyt nopeasti. BioAuroran kanssa meillä voisi olla potentiaalia tehdä yhteistyötä, Määttänen puntaroi.

BIOAURORAN YRITTÄJÄ Eero Tilsala kertoo tuntevansa Punkalaitumen hankkeen hyvin. Biokaasulaitos vaatii miljoonainvestoinnin, jossa laitoksen koko 2,5-kertaistetaan. Lopputuloksena on puhdasta polttoainetta tieliikenteeseen.

Tuulivoimaa Isosuon alueelta

Energiayhtiö Ilmatar on rakentamassa Punkalaitumelle kuuden suuren tuulivoimalan puistoa. Isosuon tuulipuisto on edennyt nyt rakennuslupavaiheeseen. Ilmattaren myyntijohtaja Tapio Potilan mukaan voimaloiden rakentaminen ajoittuu ensi vuoteen, ja valtakunnan verkkoon sähköä päästään tuottamaan 2023–24.

– Isosuon hanke käynnistyi vuonna 2013, jolloin alettiin selvittää alueen soveltuvuutta tuulivoiman tuotantoon. Isosuolla on tarkoitus tuottaa puhdasta energiaa nelinkertaisesti Punkalaitumen tarpeeseen nähden, 100 gigawattituntia vuodessa. Hankkeen aikana voimaloiden lukumäärä on pienentynyt yhdeksästä kuuteen, mutta niillä tuotetaan vähintään sama määrä sähköä, Potila valottaa.

– Isosuon voimaloissa roottorin lapojen pyyhkäisykorkeus on 210 m. Korkeus parantaa tehoa, sillä huipulla tuulee enemmän ja varmemmin. Siipitekniikka on kehittynyt valtavasti: kuuden megawatin nimellistehoisille voimaloille riittää tuuleksi jo kolme metriä sekunnissa, kun muutama vuosi sitten sähköä saatiin vasta viidestä metristä alkaen.

Potilan mukaan 12 vuotta on tyypillinen aika, joka tuulivoimahankkeella kestää ensimmäisistä kartoituksista sähkön tuotantoon. Useamman vuoden viivästyksen aiheuttavat valitukset ovat tavallisia, myös Isosuon hankkeesta haettiin ratkaisua aina korkeinta hallinto-oikeutta myöten. Myös tuulivoimaloiden rakennusluvista on valitettu.

llmatar on kerännyt 200 miljoonan euron pääomarahoituksen, jonka turvin se on investoimassa omaan sähköntuotantoon. Potila kertoo Ilmattaren tavoittelevan markkinoilta suoria sähkösopimuksia kuluttajille ja alueen yrityksille. Tuulivoimayhtiöille tavallisempaa on keskittyä myymään tuotanto yhdelle kumppanille pitkäaikaisella sopimuksella.

Tuulipuisto on Punkalaitumelle merkittävä investointi. Potila laskee, että hankkeen hintalappu on useissa kymmenissä miljoonissa. Kun yhden megawatin kustannusarvio on 1 ja 1,5 miljoonan euron välissä, voi tuulipuiston hinnaksi laskea jotakin 36 ja 54 miljoonan väliltä. Kun voimalat saadaan käyttöön, pelkästään niiden kiinteistöverotuotto kunnan kassaan kiipeää yli 200 000 euron.

Kaikkiaan vireillä olevat kiertotalouden hankkeet tarkoittavat Punkalaitumelle merkittävää työllisyysvaikutusta. Rakennusvaiheessa töitä on tiedossa paikallisille yrittäjille ja ammattimiehille. Kun rakennustyöt päättyvät, kiertotalouden parissa on yli parikymmentä uutta työpaikkaa.

Teksti ja kuvat: Jaakko Pirttikoski

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 8.6.2021