13.5.2020 klo 14:38
Uutinen

39 prosenttia SYT-kassan jäsenistä hakee Kelan väliaikaista työmarkkinatukea

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan kyselyssä neljä kymmenestä kassan jäsenestä kertoo, että on hakenut tai aikoo hakea työmarkkinatukea. Kelan tilastojen mukaan sitä on hakenut jo noin 25 000 yrittäjää.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT toteutti jäsenilleen koronapandemiaan liittyvän kyselyn huhtikuussa. Kyselyyn vastasi lähes 4000 jäsentä. SYT-kassaan kuuluu 30 000 yrittäjää kaikilta toimialoilta.

– 39 prosenttia kyselyyn vastanneista jäsenistämme ilmoitti hakevansa väliaikaista työmarkkinatukea Kelasta. Moni yrittäjä on kuitenkin ilmaissut tyytymättömyyttä tuen tasoon, joka on 724 €/kk. Jotkut kassamme jäsenet ovat kritisoineet, että pitäisi saada ennemminkin ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Ansiopäivärahaa maksetaan kuitenkin vain yritystoiminnan lopettaneille kassan jäsenille, kertoo SYT:n kassanjohtaja Merja Jokinen.

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti Kelan maksamaa työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi ilman yritystoiminnan lopettamista. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta.

Kelan tilastojen mukaan noin 25 000 yrittäjää on jo hakenut työmarkkinatukea Kelasta. Katso täältä, kuinka työmarkkinatukea haetaan.

Kolmella neljästä koronavaikeuksia

SYT:n koronakyselyn mukaan lähes kolme neljästä jäsenestä on kohdannut merkittäviä ongelmia yritystoiminnassaan koronakriisin aikana. Samanlaisen tuloksen antoi myös aiemmin julkaistu Suomen Yrittäjien teettämä Yrittäjägallup. Katso sen tulokset täältä.

Ongelmat heijastuvat lähes kaikille toimialoille ja kaiken kokoisiin yrityksiin. Erityisesti koronakriisi on iskenyt yksinyrittäjiin, joita on Suomessa tilastojen mukaan noin 182 000. SYT-kassan jäsenistä suurin osa on yksinyrittäjiä.

Kassanjohtaja Merja Jokisen mukaan koronaepävarmuus pitkittää ja pahentaa yrittäjien tilannetta.

– Yrittäjyyteen kuuluu epävarmuus ja riskit, mutta nyt mittasuhteet ovat arvaamattomat. Hankalaa yrittäjien tilanteessa on ennustamisen vaikeus. Kuinka suuri negatiivinen muutos on ja kuinka kauan se kestää?

– Kolmasosa (32 %) kyselyyn vastanneista ei osannut arvioida yritystoimintansa tulevaisuuden näkymiä vuoden päähän. Yli puolet (56 %) vastanneista kertoi yrityksensä tarvitsevan julkista tukea selviytyäkseen kriisistä, kertoo Jokinen.

Yrittäjien työttömyys tulee usein jälkijunassa

SYT:n koronakyselyyn vastanneista 4 prosenttia arveli lopettavansa yritystoimintansa seuraavan vuoden aikana ja kolme prosenttia ilmoitti lopettavansa yritystoiminnan seuraavan kahden kuukauden aikana. SYT-kassa odottaakin hakemuskäsittelyn lisääntyvän loppukesästä ja on jo rekrytoinut uutta henkilökuntaa varmistaakseen viivytyksettömän hakemuskäsittelyn.

– Odotamme päivärahahakemusten määrän kasvavan lähikuukausien aikana, mikäli koronakriisi pitkittyy. Maksoimme viime kuussa ansiosidonnaista päivärahaa 824 jäsenelle ja maaliskuussa 782 jäsenelle. Yrittäjien työttömyys tulee usein jälkijunassa, koska yritystoiminnan lopettaminen vie aina aikaa, Merja Jokinen sanoo.

– TE-toimistot, jotka selvittävät päivärahan saamisen työvoimapoliittiset edellytykset, ovat osittain ruuhkautuneet. Vaarana näemme kuitenkin kriisin eskaloitumisen ja pitkittymisen ilman järeitä toimia. Keskeistä olisi, että toimintakykyiset yritykset pysyisivät pystyssä, vältyttäisi usein pitkäksi venyvältä työttömyysjaksolta ja palattaisi mahdollisimman pian normaalitilaan, toivoo Jokinen.

toimitus(at)yrittajat.fi