31.12.2021 klo 10:00
Uutinen

806 yritystä sai kustannustukea viidennen kierroksen ensimmäisellä viikolla – Kuudennen kierroksen valmistelu on käynnissä

Kustannustuen viidennen kierroksen haku aukesi 21.12. Valtiokonttori kertoo, että ensimmäisen viikon aikana hakemuksia saapui yhteensä 2007 kappaletta. Kustannustukea sai ensimmäisellä hakuviikolla 806 yritystä. Hakemusten hyväksymisprosentti on tällä hetkellä 70 prosenttia.

Eniten tukea on myönnetty tähän mennessä ravitsemistoiminnalle, maaliikennealalle sekä majoitusalalle. Alueellisesti tukea maksettiin ensimmäisen viikon aikana eniten Uudellemaalle, yhteensä noin 7 miljoonaa euroa. Kustannustukea on maksettu ensimmäisen viikon aikana yhteensä 12,1 miljoonaa euroa.

– Hakemuksia on tullut kattavasti eri toimialoilta, jotka ovat oikeutettuja korvaukseen. Osassa hakemuksista on kuitenkin ollut lain ulkopuolinen toimiala, tai myynnin laskulle ei ole esitetty koronaviruspandemiasta aiheutuneita syitä, Valtiokonttorin Palvelujohtaja Mari Selviranta toteaa.

Käsittelyn nopeuttamiseksi Valtiokonttori kehottaakin yrityksiä tarkistamaan tuen piiriin kuuluvat toimialat sekä muut ehdot Valtiokonttorin kotisivuilta haekustannustukea.fi.

Tarkista etukäteen oletko oikeutettu kustannustukeen. Kuva: Valtiokonttori

Kustannustuen viides kierros on tarkoitettu erityisesti majoitus-, ravitsemus- ja tapahtuma-alalle. Tukea voidaan myöntää sellaisille yrityksille, joiden liiketoiminta on kärsinyt tukikaudella 1.6.-30.9.2021 viranomaisen asettamista koronapandemian torjuntaan liittyvistä rajoituksista. Viranomaisen suositus ei yksinään riitä perusteeksi tuen myöntämiselle.

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt kuudennen kustannustukikierroksen valmistelun. Konkreettisesti työ etenee tammikuun ensimmäisellä viikolla.

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo tiedotteessaan, että hallitus on ilmoittanut varautuvansa suorien ja välttämättömien rajoitustoimista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen tilanteen edellyttämällä tavalla. Jatkovalmistelussa linjataan pikaisesti korvausten toteuttamistavasta erityisesti yritysten kustannustukilainsäädännön, kuten sulkemiskorvauksen ja rajatun kustannustuen osalta.

Tilastot Valtiokonttorin nettisivuilla

Valtiokonttorin verkkosivuilta löytyy kattavasti tilastotietoa kustannustuesta. Tilastoista on nähtävissä muun muassa saapuneiden hakemusten ja maksetun tuen määrä. Tietoa on mahdollista tarkastella esimerkiksi yritysten toimialan sekä sijainnin mukaan. Tuen hakijoita on lisäksi luokiteltu yrityskoon ja yhtiömuodon mukaan. Sivulta löytyvät myös yritysten lähettämien hakemusten käsittelytilanteet sekä tiedot yrityksen tukipäätöksestä.

Edellisen päivän tiedot päivittyvät raporttiin joka arkipäivä noin kello 12. Raportissa ilmoitetaan viimeisimmän päivityksen ajankohta.

Toimitus
Toimitus