30.6.2017 klo 09:50
Uutinen

Alkuvuoden aikana irtisanomisia ennätyksellisen vähän

Vuoden 2017 ensimmäisen puolikkaan aikana irtisanottiin 2 277 työntekijää, vähiten vuonna 2006 alkaneen tilastoinnin aikana.

Luvut on saatu SAK:n pitämästä tilastosta. Alkuvuoden irtisanomismäärä ei ole jäänyt näin pieneksi kertaakaan SAK:n vuonna 2006 aloittaman tilastoinnin aikana.

Aikaisempi ennätys alkuvuoden irtisanomisten vähyydessä oli 3 448 työntekijää, joka saavutettiin vuonna 2007.

Irtisanomisten pienen määrän taustalla on positiivinen talouskehitys ja luottamus tulevaan. Siihen ovat vaikuttaneet sekä kansainvälisen kysynnän elpyminen että kotimaan työmarkkinoiden vakaus.

Myös yhteistoimintaneuvotteluissa ilmoitettu työntekijöiden vähennystarve jäi alkuvuonna ennätyksellisen pieneksi, 3 447:ään. Vielä vuosi sitten vastaava luku oli lähes kolminkertainen eli 9 452.

Vuoden 2017 alkupuoliskolla alkaneista yt-neuvotteluista suurimmat käytiin S-ryhmän Kilon logistiikkakeskuksessa Espoossa. Työnantaja ilmoitti neuvotteluissa henkilöstön vähennystarpeeksi 470 työntekijää. Kilon yt-neuvottelujen lopputulosta ei ole vielä ilmoitettu.

SAK:n mukaan eniten potkuja alkuvuonna antoi Kesko Oyj, joka irtisanoi 206 Valintatalojen ja Siwojen työntekijää. Seuraaviksi tulivat Tieto Oyj (178 irtisanottua työntekijää), Nokia Oyj (170) ja Telia Finland Oyj (112).

SAK julkaisee tilastot yt-neuvotteluista ja irtisanomisista neljä kertaa vuodessa. Tiedot SAK kerää pörssitiedotteista ja muista julkisista lähteistä. Tilastot eivät sisällä kuntien tietoja.

toimitus@yrittajat.fi