11.9.2019 klo 09:30
Uutinen

Alueella yritysten suhdannenäkymät vielä hyvät!

PDF iconfinal_alueraportti_pohjois_pohjanmaa_syksy2019.pdf

PDF iconfinal_aluekalvot_pohjois_pohjanmaa_syksy2019.pdf

Pohjois-Pohjanmaan alueella suhdannenäkymä on pysynyt samana verrattuna kevääseen. Saldoluku (+12) on sama kuin keväällä. Odotukset henkilökunnan määrän suhteen ovat hieman paremmat kuin keväällä. Saldoluku on nyt +11, kun se keväällä oli +9. Eli työtekijöitä tarvitaan lisää!

Koko maassa pk-yritysten pahimpina kehittämisen esteinä nähdään tasaväkisesti kilpailutilanne, työvoiman saatavuus ja yleinen suhdanne/taloustilanne. Pohjois-Pohjanmaalla työvoiman saatavuus on merkittävin este, mutta taloustilanteen ja suhdanteiden sijaan yritystoiminnan sääntely oli toiseksi merkittävin esti kehittämiselle.

-Peräti 82 % yrityksistä toivoo, että työmarkkinajärjestelmä kehittyvän siten, että entistä enemmän yritykset voisivat työpaikkakohtaisesti sopia palkasta ja muista työntekemisen ehdoista, avaa tuloksia Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen. Vaikka kustannusten uskotaan nousevat kuluvana vuonna, niin kasvuodotukset ovat edelleen hyvät. Yritysten kannattavuus on hyvällä tasolla ja tilauskannan osalta vain 15 % vastanneista uskoo, että tilauskanta pienenee. Tältäkin osin Pk-yritysbarometrin tulos hieman kevättä parempi, jatkaa Kolehmainen.

Kasvuhakuisuus ja uusiutuminen

Pohjois-Pohjanmaan alueella on voimakkaasti kasvua hakevien yritysten määrä (10%) on hienoisessa nousussa. Eniten kuitenkin on mahdollisuuksien mukaan kasvavia yrityksiä. Pk-yritysbarometrin mukaan yritykset panostavat kevättä vahvemmin tuotekehitykseen ja innovaatioihin, tältä osin saldoluku on noussut keväästä peräti +14. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja Pohjois-Pohjanmaan pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjissä on käynnistynyt EU-rahoitteinen Kasvun Kartta -hanke. Sen tavoitteena on auttaa pk-yrityksiä kasvuun. Hankkeessa on asiantuntijarahaa moneen eri kasvun pullonkaulaan ja kasvuyrittäjille järjestetään myös korkealaatuinen valmennusohjelma. Hanke omalta osalta tukee yritysten kasvua, toteaa Kolehmainen.

Kansainvälistyminen ja digitaalisuus liiketoiminnassa

Noin joka neljännellä koko maan ja joka viidennellä Pohjois-Pohjanmaan pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Olemme selvästi muuta maata jäljessä, eikä Pk-yritysbarometrin mukaan kansainvälistymisen osalta ole muutosta parempaan näkyvissä. Digitalisaation osalta yritysten toimet ovat edelleen verkkaisia. Käytetyimpiä palveluita ovat verkkosivujen lisäksi verkkokaupat ja pilvipalvelut.

Taloushallinnon sähköistyminen kuitenkin tulee todennäköisesti lisääntymään tulevina vuosina selvästi, sanoo Kolehmainen.

Kireät vakuusvaatimukset vaikeuttavat rahoituksen saantia

Rahoituksen osalta yritysten tilanne on kaksijakoinen. Suurimmalla osalla yrityksistä ei ole ollut tarvetta hakea rahoitusta, sillä 60 % yrityksistä ei ole kuluneen vuoden aikana hakenut rahoitusta. Rahoitusta tarvitsevista sen sijaan kolmasosa ei ole kyennyt saamaan tarvitsemaansa rahoitusta. Selvästi tärkein este rahoituksen saannille ovat olleet pankkien kiristyneet vakuusvaatimukset. Jopa 57 % niistä yrityksistä, jotka eivät ole saaneet tai hakeneet rahoitusta, kokevat pankkien vakuusvaatimukset suurimmaksi esteeksi.

Tilannetta helpottamaan Finnvera on syyskuun alusta lanseerannut takauksen, jossa pankki hakee lainalleen Finnveran takausta, joka on 80 %:a lainan määrästä. Lainan maksimi määrä on 150.000 euroa. Takaus on tarkoitettu vähintään kolme vuotta toimineelle yritykselle, joka hakee kasvua. Yritys asioi suoraan oman pankkinsa kanssa. Aloittaville yritykselle on edelleen käytössä alkutakaus, jossa takauksen maksimimäärä on 80.000 euroa.

Näillä tuotteilla pankki saa lainalleen merkittävän vakuude, jolloin hyvien kasvuhankkeiden toteuttaminen ei jää kiinni vakuuksien puutteesta, kertoo aluejohtaja Pasi Vartiainen Finnverasta.

Pk-yritysten toimintaympäristö

Koko maan ja Pohjois-Pohjanmaan pk-yrittäjät arvioivat toimintaympäristönsä kehityksen olleen myönteisintä tietoliikenneyhteyksissä, asuinympäristön viihtyisyyden sekä yritysten välisten yhteistyömahdollisuuksien kehittymisessä ja eniten tilanne on heikentynyt työvoiman saatavuudessa.

Syksyn 2019 Pk-yritysbarometri perustuu 6133 pk-yrityksen edustajan vastuksiin. Se kuvaa kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaa ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä. Pohjois-Pohjanmaalla vastaajia on 352 ja tutkimustuloksissa aineisto on painotettu vastaamaan yritysten todellista toimiala- ja aluejakaumaa.

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen p. 050 5277 288
Finnvera Oyj aluejohtaja Pohjois-Suomi Pasi Vartiainen p. 050 356 0166