1.9.2021 klo 09:50
Uutinen

Alueen pk-yrittäjien yleiset suhdannenäkymät ovat nousseet keväästä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueen pk-yrittäjien yleiset suhdannenäkymät ovat nousseet keväästä, mutta ovat hiukan valtakunnan tuloksia maltillisemmat

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 4592 yrityksen edustajaa, joista 138 vastausta Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueelta. Kysely toteutettiin kesäkuu 2021 -heinäkuu 2021, internet-, sähköposti ja puhelinkyselynä. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy.

– Yleiset suhdannenäkymät ovat alueella likipitäen samat kuin valtakunnassa, suhdeluvun ollessa koko maassa 22, se on Keski-Pohjanmaalla 18. Kuitenkin on tapahtunut hyvää nousua verrattaessa viime keväänä tehtyyn pk-barometriin, silloin suhdanneodotukset olivat vain 9. Korona tuet ovat purreet, eikä suuria taloudellisia ongelmia ole tullut alueen yrityksille. Toki on edelleen muistettava että, toimiala-kohtaisia eroja on vielä olemassa, toteaa Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä.

Työllisyyden osalta vuoden päästä alueella saldoluku on 10 kuin valtakunnassa se on 12.

Arvio liikevaihdosta ja kannattavuudesta on pysynyt edelleen hyvänä, liikevaihdon saldoluvun ollessa 28 (valtakunnassa 29) ja kannattavuus erinomainen 13 (valtakunnassa 8)

– Yrityksille tarjotut yksinyrittäjätuki, Elyn- ja Business Finlandin tuet, ja Kustannustuet sekä yrittäjän työttömyyspäiväraha, ovat tulleet tarpeeseen, toteaa Järkkälä ja jatkaa että alueella odotetaan koronarajoitusten höllentämistä ja paluuta normaalimpaan.

Investointien arvo sekä tuotannon ja tuotteiden kehityksestä ensi vuonna kohdissa innovaatiot ja tuotannon ja tuotteiden kehityksen osalta on saldoluku 17 parempi kuin valtakunnassa, joka on 15.

– Edelleen on tärkeää hyödyntää pk-yritysten innovaatio-, ja kasvuherkkyyttä ja näin tukea yrityksiä kestävään kasvuun ja parempaan kilpailukykyyn, Keski-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jarmo Nahkala, sanoo.

Digitalisoituminen on ottanut edelleen askeleita kevään tuloksiin verrattuna. Kuitenkin alueen yritykset panostavat hiukan vähemmän omiin verkkosivuihin tai sosiaaliseen mediaan kuin valtakunnassa keskimäärin. Myös pilvipalvelut, tekoälysovellukset, ohjelmistorobotiikka ja digitaalisten kanavien ja alustojen käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa tarvitsevat lisäbuustia.

Osa yrityksistä on kuitenkin löytänyt Big Datan käytön hiukan paremmin kuin viime keväänä. Merkitykseltään suureksi tai kohtalaisen suureksi digitalisaatiossa arvioidaan asiakaspalvelun parantaminen, yhteistyön tiivistyminen sekä tuotekehityksen tehostuminen jopa hiukan paremmin kuin valtakunnassa keskimäärin.

– Tähän tarvitsemme yrityksille uusia työkaluja. Esimerkiksi oppilaitos-yhteistyö voisi tuottaa win-win tilanteen sekä yrittäjille että nuorille. Näin nuorille voitaisiin luoda myös uusia mahdollisuuksia löytää töitä, toteaa Järkkälä

Suhdannenäkymissä näkyy seutukunnittain positiivisena nyt Pietarsaaren seutu ja negatiivisimmin suhdanteisiin suhtautuu Kokkolan seutu. Pietarsaaren seudun suhdannenäkymien lähimmän vuoden ajan saldoluku on keväästä noussut viidestä (5%) kolmeenkymmeneenkolmeen (33%). Kokkolan seutu on laskenut kevään kahdestakymmenestäneljästä (24%) seitsemään (7%) prosenttiin. Kokkolassa keväällä suhdannenäkymien osatekijöissä henkilökunnan määrän saldoluku oli kaksitoista (12 %) ja tällä hetkellä se on miinus kaksi prosenttia (-2%). Kokkolassa myöskin investointiodotukset ovat laskeneet kevään -8 prosentista tämänhetkiseen -11 %iin.

Kokkolassa yrityksen kannattavuus on laskenut kevään seitsemästätoista (17%) yhteen (1%) prosenttiin. Liikevaihdon saldoluvun kuitenkin ollessa Kokkolassa on 33 %, joka on korkeampi kuin valtakunnassa ja alueella.

Kaustisen seudulla suhdannenäkymät ovat nousseet kolmesta prosentista (3%) yhdeksään prosenttiin (9%) ja investointiodotukset ovat seudulla myös nousseet miinus kahdestakymmenestä kuudesta (-26%) jopa kahteen kymmeneen viiteen prosenttiin (25%).

Kalajokilaakson suhdannenäkymät ovat niin ikään nousseet kuudesta (6%) prosentista kahteenkymmeneen yhteen prosenttiin (21%) ja investointiodotukset ovat myös nousseet miinus kuudesta (-6%) prosentista viiteen prosenttiin (5%).

Rahoitus

Alueen yrityksistä 41 % kertoi tarvinneensa ulkopuolista rahoitusta viimeisen 12 kuukauden aikana. Rahoitusta tarvinneista yrityksistä 68 % on sitä myös saanut. Ulkopuolista rahoitusta tarvinneista yrityksistä 22 % ei sitä kuitenkaan edes hakenut. Yritysten kehittymisen kannalta positiivista on, että rahoitusta on Keski-Pohjanmaalla haettu pääosin kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin (50 %). Koko maassa vastaava luku on 36 %. Myös jatkossa ulkopuolista rahoitusta aiotaan hakea pääosassa investointeihin, sillä 75 % prosenttia yrityksistä, jotka ovat arvioineet tarvitsevansa ulkopuolista rahoitusta, tulevat hakemaan sitä kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin. Suurimmaksi syyksi sille, ettei rahoitusta ole haettu tai saatu, on Keski-Pohjanmaalla mainittu muut syyt, korkea oman pääoman vaatimus sekä kireät vakuusvaatimukset.

Tämän syksyn pk-barometrin tulosten mukaan Keski-Pohjanmaalla rahoitusta ei ole juurikaan haettu omistusjärjestelyjen ja yrityskauppojen rahoitukseen.

– Tämän osalta tilanteen toivoisi piristyvän Keski-Pohjanmaalla. Finnvera on mielellään mukana rahoittamassa myös omistusjärjestelyjä, toteaa rahoituspäällikkö Essi Kypärä Finnverasta.

Onnistuneisiin omistajanvaihdoksiin on edelleen panostettava. Omistajanvaihdosten edistäminen on tärkeimpiä elinkeinopoliittisia painopisteitä tällä vuosikymmenellä.

– Alueella toimii paljon yksinyrittäjiä sekä työllistäviä yrityksiä, ja jokainen on yhtä tärkeä, toteaa Jarmo Nahkala. Mikäli jatkajaa ei löydy omasta perhepiiristä tai työntekijöistä, on myös myynti ulkopuoliselle hyvä vaihtoehto Nahkala arvioi.

Lisätietoja:

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, toimitusjohtaja Mervi Järkkälä p. 0500 561 145

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, puheenjohtaja Jarmo Nahkala p. 0400 767 117

Essi Kypärä, rahoituspäällikkö, Finnvera p. 029 460 2603

Tom Saksa, TF kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori, Ely-keskus 0295 028614

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueraportti syksy 2021: PDF iconkpy_alueraportti_syksy_2021.pdf

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien seutukalvot syksy 2021: PDF iconKpy seutukalvot_syksy_2021.pdf

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät on jo vuodesta 1939 toiminut alueen yrittäjien vahvana edunvalvojana. Järjestämme yrittäjille koulutus- ja verkostoitumistapahtumia, sekä tarjoamme neuvontapalveluita ja rahanarvoisia jäsenetuja jäsenille. Jäsenyrittäjiä on toimialueella n. 2 400 ja paikkakuntakohtaisia yrittäjäyhdistyksiä 22, joissa yli 200 luottamushenkilöä. Olemme osa Suomen Yrittäjiä www.yrittajat.fi/keskipohjanmaa