25.2.2021 klo 17:24
Uutinen

Aluehallintovirasto: Myös kaupan on järjestettävä turvallinen asiointi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimijoita, esimerkiksi yksityisiä elinkeinonharjoittajia, varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys on voimassa 25.2.–14.3.2021 välisen ajan.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 24.2.2021 tehnyt päätöksen, joka velvoittaa lukuisia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueen toimijoita varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Päätös koskee seuraavia toimijoita:

  • yksityiset yhteisöt säätiöt ja muut oikeushenkilöt
  • yksityiset elinkeinonharjoittajat
  • kunnat ja kuntayhtymät
  • uskonnolliset yhdyskunnat
  • julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös on voimassa 25.2.–14.3.2021 ja se on väliaikaisen tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen. Aluehallintoviraston päätös ei koske ravintoloita – ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta päättää valtioneuvosto.Päätös koskee toimijoiden sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, sekä rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana.

Toimijoiden tehtävä suunnitelma lähikontaktien estämiseksi

Tartuntatautilain 22.2.2021 voimaan astunut muutos velvoittaa toimijat noudattamaan yleisiä hygieniaohjeita yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa ilman erillistä määräystä. Jos yleiset hygieniavelvoitteet eivät riitä hillitsemään epidemiatilannetta, aluehallintovirasto voi määrätä, kuten Etelä-Suomen aluehallintovirasto 24.2.2021 on tehnyt, että tilojen käyttö järjestetään siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden väliset lähikontaktit pystytään tosiasiallisesti välttämään.

Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Keinot toimijat voivat määritellä itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Aluehallintovirasto ohjaa toimijoita yleisellä tasolla uuden määräyksen toteuttamisessa.

Lue Aluehallinto viraston virallinen tiedoite tästä.

Määräys koskee myös kauppaa

Myös kaupan on järjestettävä asiakastilojen käyttö niin, että asiakkaiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Tämä voidaan toteuttaa usealla tavalla, mm. asiakaspaikka- ja tilajärjestelyin sekä asiakasmäärää rajoittamalla.

Toimintamalleja voivat olla mm. asiakkaiden kulun ohjaaminen kyltein ja lattiatarroin, uusin tilajärjestelyin, suojavälinein ja estämällä ruuhkautumista. Joka tapauksessa käynti kaupassa on jatkossakin mahdollista turvallisella tavalla.

Muita kiinnostavia aiheita