4.3.2020 klo 16:10
Uutinen

Arctic Design Weekin Foorumit työstävät ratkaisuita kohti vastuullisempaa yrittäjyyttä – UUDISTAVIA KUNINGASIDEOITA FOORUMEILTA

Arctic Design Weekin muotoilufoorumeissa 19-20.3. käsitellään mm. vastuullisuuden ja uudistumisen teemoja; miten vastuullisuudesta luodaan uutta bisnestä vastuullisesti. Elinvoimaa muotoilulla ja Menestystä muotoilulla -nimiä kantaviin, raudanlujien asiantuntijoiden luotsaamiin foorumeihin kutsutaan laaja-alaisesti vaikuttajia niin yritys- kuin julkissektorin kentältä. Muotoilupalkinnot jaetaan vuosittaisessa Awards Nightissa.

–Foorumien tarkoitus on antaa eri alojen toimijoille näkemystä muotoilun uusimmista mahdollisuuksista tehdä bisnestä. Osallistujat voivat löytää uudenlaisia käytänteitä, menetelmiä ja työkaluja omaan tekemiseen ja saada oivalluksia siitä, miten omaa toimintaa voisi uudistaa muotoilun keinoin, Arctic Design Week -tapahtuman tuottaja Taina Torvela kiteyttää.

–Parhaat jutut löytyvät usein oman alan ulkopuolelta. Siksi kaikkien yrittäjien kannattaa lähteä kuuntelemaan myös Arctic Design Weekin muotoilufoorumeita. Kun asiantuntijoita kuuntelee oikealla asenteella, sieltä tarttuu aina jotain mukaan, tietää optikkoliike Brilletin yrittäjä Pasi Hiukka.

Muotoilufoorumeita on kaksin kappalein ja ne toteutetaan kahden toisiinsa kytkeytyvän kattoteeman alla: Elinvoimaa muotoilulla ja Menestystä muotoilulla. Ensimmäinen on suunnattu laaja-alaisesti kaikille yrityksille ja elinkeinoelämän avaintoimijoille. Toinen foorumi on puolestaan kohdennettu vahvemmin julkisen sektorin toimijoille ja tahoille, jotka ovat vastuussa esimerkiksi yhteiskunnallisten ratkaisujen tekemisestä. Hyödynnä foorumeiden anti – katso ohjelmat täältä.

Arctic Design Weekin muotoilufoorumeihin on tulossa raudanlujia ammattilaisia sekä suomesta että ulkomailta.

–Mukana on myös erityisesti vastuullisuuskysymyksiin erikoistuneita toimijoita, jotka kertovat omien kokemustensa kautta siitä, miten yrityksen tai julkisen sektorin toimintaa voi kehittää vastuullisempaan suuntaan, Torvela lisää.

Kannattavaa lisäarvoa asiakkaille

Koska Arctic Design Weekin yhtenä pääteemana on vastuullisuus, nousee se myös muotoilufoorumien keskiöön. Molemmissa foorumeissa keskustellaan vastuullisuudesta antaen erityistä painoarvoa juuri arkisten alueiden erityispiirteille. Millaisia uusia ratkaisuja voidaan kehittää vastuullisuuden kautta? Mitä vastuullisuuskeskustelussa pitäisi pohjoisilla leveyspiireillä ottaa huomioon? Entä miten vastuulliset arvot ja toimintamallit voivat auttaa yritystä kohentamaan elinvoimaansa ja raivaamaan tietä menestykseen?

–Foorumeissa pohditaan muun muassa sitä, miten muotoilu voi tuoda lisäarvoa yritykselle tai julkiselle toimijalle. Moni toimija tunnistaa tänä päivänä vastuullisuuden tarpeen ja toisaalta myös sen asettamat haasteet, ja kaipaa myös tietoa siitä, miten voisi itse toteuttaa vastuullisuutta parhaiten, ynnää foorumeiden moderaattori, president of BEDA, Päivi Tahkokallio.

Yksi heistä on Rovaniemellä toimivan optikkoliike Brilletin yrittäjä Pasi Hiukka, jolle muotoilufoorumit ovat antaneet uusia ideoita ja tuoreita näkökulmia vastuullisten käytänteiden kehittämiseen myös omassa yritystoiminnassa. Ajankohtainen esimerkki tästä on viime vuonna alkanut yhteistyö ruotsalaisen, vastuullisiin arvoihin nojaavan, paikallisia kierrätysmateriaaleja tuotteissaan käyttävän EoE EyeWearin kanssa. Yhteistyö tulee näkymään myös Arctic Design Weekin muotoilufoorumeissa:

–Arctic Design Weekin tiimoilta hoksasin, että tämähän on nimenomaan arktista designia. Niinpä kutsuimme yrittäjät mukaan muotoilufoorumiin, jossa yleisö saa kuulla heidän tarinansa. Olemme mukana myös ÄÄRI EXPO:ssa olemme esittelemässä näitä tuotteita, Hiukka kertoo.

Esimerkki osoittaa osaltaan sen, miten laaja käsite muotoilu kokonaisuudessaan on – ja selittää myös sen, miksi aihetta käsitellään niin laajasti ja monialaisesti myös Arctic Design Weekin muotoilufoorumeissa.

–Mikä tahansa muutos tai uudistuminen, jolla haetaan uusia, toiminnallisia tai palvelullisia ratkaisuja esimerkiksi yritystoimintaan, vaatii muotoilua. Kysymys on yhtä lailla uusien esineiden muotoilusta kuin vaikkapa uusien muotojen, ratkaisujen tai toimintatapojen kehittämisestä, Torvela tähdentää.

–Mikä tahansa muutos tai uudistuminen, jolla haetaan uusia, toiminnallisia tai palvelullisia ratkaisuja esimerkiksi yritystoimintaan, vaatii muotoilua, kertoo Arctic Design Weekin tapahtuman tuottaja Taina Torvela.

Vastuullisuus on uusi elinehto

Arctic Design Week -tapahtuman sekä muotoilufoorumien taustalla on lopulta kysymys kollektiivisesta uudistumisen tarpeesta ja pyrkimyksestä kehittää sellaisia ratkaisuja, käytänteitä ja toimintamalleja, jotka ovat linjassa myös vastuullisten ja kestävien arvojen kanssa sekä edistävät yhteistä hyvää. Siihen viittaa myös tapahtuman pääteema: Recreate – joka verbinä viittaa uudistamiseen ja uudistumiseen.

–Recreate-teema näkyy muotoilufoorumeissa erityisesti siten, että ne suuret, horisontaaliset haasteet, joita arktisella alueella joudutaan jatkuvasti ratkaisemaan, vaativat uudenlaista ajattelua ja uusia ratkaisuja. Uudistuminen, eli recreation, kuvaa tätä tavoitetta mitä suurimmassa määrin, Tahkokallio kommentoi.

Jos oma yritys tai organisaatio kaipaa siis ideoita uudistumiseen ja vinkkejä vastuullisuuteen, on sellaisia tarjolla vuoden 2020 Arctic Design Week -tapahtuman muotoilufoorumeilla. Foorumit kokoavat yhdelle areenalle sellaisen määrän tietoa, jota ei usein ole Napapiirin alueen toimijoille tarjolla.

–Tämä on ainutkertainen tilaisuus näillä leveysasteilla päästä kuulemaan sekä suomalaisia että kansainvälisiä asiantuntijoita ja saada todellinen tietopamaus muotoilusta. Tämä on areena, jossa tietoa tulee monipuolisesti ja ammattimaisesti, ja kerralla yhdestä paikasta, Torvela linjaa.

–Jo pelkällä osallistumisella jokainen on myös osana vastuullisessa yhteisössä, sillä olemme päättäneet ottaa käyttöön kompensaatiokonseptin. Jokaisen foorumilaisen hiilijalanjälki kompensoidaan suomalaiseen luontokohteeseen. Vastuullisuutta osoittaa myös paperittomuus, kun kaikki foorumipalvelut hoidetaan mobiili- ja digipalveluilla, jatkaa Torvela.

Myös Hiukka haluaa kannustaa alueen yrittäjiä riuhtaisemaan itsensä hetkeksi irti omasta kuplasta ja lähtemään rohkeasti mukaan muotoilufoorumeihin.

–Arctic Design Week on suunnattu yhä laajemmin kuluttajille ja yrittäjille. Ei tarvitse olla designeri, että voi osallistua. Kun asioita ajattelee välillä vähän eri kantimelta, voi syntyä kuningasideoita, hän naurahtaa.

Arctic Design Weekin pääyhteistyökumppaneina toimivat BRP Finland Oy, Kaleva Group Oy, Grano Oy, Arctic Hotel Collection Oy.

Mikä on Arctic Design Week?

• Muotoilufoorumit, Arktista Vimmaa -kaupunkifestivaali sekä ÄÄRI -messut Rovaniemellä vuosittain vko 12 • Osana World Design Weeks -verkostoa • Pääjärjestäjinä ovat Rovaniemen kaupunki ja Lapin korkeakoulukonserni (Lapin yliopisto, Lapin AMK, Arktinen keskus) • Muotoilufoorumit 19-20.03.2020 Korundi • Arktista Vimmaa -kaupunkifestivaali 16-22.03.2020 • Ääri Arctic Design Expo 20-21.03.2020 Kalotinlinna, järjestäjänä Pohjois-Suomen Messut ry • Arctic Festivals&Fashion Show 22.03.2020 pääjärjestäjänä Finnish Fashion Model • Tavoitteena 25 000 kävijää

Lisätietoja www.arcticdesignweek.fi