Yrittäjä Riitta Pesonen on kokenut henkilöyhtiön sukupolvenvaihdoksen vanhempiensa liiketoiminnan kautta. Verotuksen ja yritysjuridiikan asiantuntijat Riikka Kaikkonen ja Leena Oksanen sekä yrittäjäverotuksen johtava veroasiantuntija Olavi Tuomi kertovat omistajanvaihdokseen liittyvistä verotuksellisista ja juridisista näkökulmista.
19.2.2024 klo 11:36
Uutinen

Asiantuntija: ”Verotuksessa on huojennuksia henkilöyhtiön sukupolvenvaihdokseen”

Oma elämäntyö on usein yrityksen jatkajalle arvokas keino työllistää itsensä ja muita. Kun omistajanvaihdosta ryhtyy suunnittelemaan noin 1–5 vuotta ennen yrityksestä luopumista, ehtii verosuunnittelun tehdä huolella ja pyytää tarvittaessa apua.

Henkilöyhtiön omistajanvaihdoksessa tai sukupolvenvaihdoksessa on useita verotukseen ja juridiikkaan liittyviä asioita, joita yrittäjät pohtivat. Niitä ovat esimerkiksi se, mistä verotus muodostuu, millaisia mahdollisuuksia verosuunnitteluun on ja toisaalta onko toiminnasta luopuvalla yrittäjällä oikeutta uuden yrittäjän yrityksen ehtoihin. 

Neuvontaa saa useilta tahoilta. Esimerkiksi Lapin Yrittäjien koordinoima Verkostoilla vaihdoksiin -hanke auttaa omistajanvaihdosta suunnittelevaa yrittäjää löytämään tarvitsemansa avun. 

Riitta Pesonen on kokenut henkilöyhtiön sukupolvenvaihdoksen vanhempiensa liiketoiminnan kautta.  

– Vanhempani perustivat Asuste-Kenkä Pesonen ky:n vuonna 1955 Pelkosenniemen kirkonkylälle. Sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 1995 ja liike toimii tällä hetkellä Pyhätunturin matkailukeskuksessa nimellä Ilona. 

– Valikoimamme koostuu suurimmaksi osaksi yksilöllisestä naisten sisäpukeutumisesta sekä miesten ja naisten vuodenaikaan kuuluvista ulkoiluvaatteista ja kengistä, Pesonen kertoo. 

Ilonalle on tullut jälleen aika löytää uusi jatkaja. 

– Myyn liiketoiminnan ja osakkeet Pyhän Portti -liikekeskuksesta. Kommandiittiyritykseni jatkaa toimintaa. 

Näin henkilöyhtiö eroaa osakeyhtiöstä 

Henkilöyhtiön eli avoin- tai kommandiittiyhtiön omistajat ovat vastuussa yrityksestä henkilökohtaisesti toisin kuin osakeyhtiön omistajat. Se tarkoittaa esimerkiksi, että omistajat jakavat tuotot keskenään ja ovat henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista. Osakeyhtiöissä kaupan kohde on osakanta, jonka mukana kulkevat yhtiön sopimukset, varat, velat ja vastuut.

Henkilöyhtiön yhtiörakenne tekee verotuksesta ja juridisista velvoitteista hieman suoraviivaisempia kuin osakeyhtiössä. Siksi kannattaakin suunnitella yritystoiminnan siirtämistä vaiheittaisena prosessina, jolloin on aikaa suunnitella ansaitun palkkion muotoa ja nostotapaa, sekä antaa elinkelpoiselle yhtiölle mahdollisuus jatkoon uusissa käsissä.

Millaisia huojennuksia henkilöyhtiön omistajanvaihdokseen on saatavilla?

Yrittäjäverotuksen johtava veroasiantuntija Olavi Tuomi kertoo esimerkkejä siitä, millaisia huojennuksia henkilöyhtiön ja yleisemminkin sukupolvenvaihdoksen verotukseen on mahdollista saada. Hän muistuttaa, että Verohallinnolla on runsaasti ohjeistuksia henkilöyhtiön omistajanvaihdoksen verotukseen. 

– Sukupolvenvaihdokseen liittyen on verotuksessa erinäisiä huojennuksia ja sukupolvenvaihdoksen toteutustapa vaikuttaa siihen, mitkä verohuojennukset voivat tulla kyseeseen.  

– Jos osakeyhtiön sukupolvenvaihdos toteutetaan esimerkiksi ns. lahjanluonteisella kaupalla, jossa kauppahinta on yli 50 % osakeyhtiön osakkeiden käyvästä arvosta, voidaan tietyissä tapauksissa soveltaa sekä tuloverotuksen että perintö- ja lahjaverotuksen huojennussäännöksiä. Tällöin osakkeiden myyjää ei veroteta luovutusvoitosta, eikä toisaalta alihintaisella kaupalla osakkeita hankkivaa veroteta lahjasta, Tuomi kertoo. 

– Ainoastaan varainsiirtovero tulee maksettavaksi osakkeiden kauppahinnan osalta. Jokaisen sukupolvenvaihdosta harkitsevan yrittäjän on kuitenkin itse pohdittava, mikä olisi tarkoituksenmukaisin tapa sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen. 

Luopuva yrittäjä voi tukea jatkajaa nostamalla kertyneet voittovaransa yhtiöstä. Tuomi selventää: 

– Myös henkilöyhtiön sukupolvenvaihdokseen on mahdollista saada verohuojennuksia. Henkilöyhtiöiden sukupolvenvaihdosten osalta on erityisesti syytä kiinnittää huomiota siihen, mitä osakkuuksien muutostilanteissa on sovittu yksityistileistä. Henkilöyhtiöstään luopuva yrittäjä voi myös ennen sukupolvenvaihdosta nostaa kertyneet voittovaransa yhtiöstä, jolloin jatkajan ei tarvitse maksaa yhtiöstä erikseen luovutushintaa. Tällöin myös lahjan ja sitä kautta lahjaveron määrä pienenee. 

”Rakastakaa verojanne” – Verot viestivät kannattavasta liiketoiminnasta 

”Mieluummin lopetan kuin myyn, verottaja vie muuten koko elämäntyön.” Lauseeseen typistyy harmillinen mielipide siitä, ettei yritystoimintaansa kannattaisi myydä vaan ennemmin lopettaa toiminta kokonaan. 

Verot eivät ole mörkö, vaan ne viestivät liiketoiminnasta, joka on kannattava. 

– ”Rakastakaa verojanne”, opetti aikoinaan laskentatoimen opettajani, toteaa Lapin Yrittäjät ry:n verkostoilla vaihdoksiin -hankkeen omistajanvaihdoskoordinaattori Seppo Selmgren.   

– ”Silloin teillä on ollut myös tuloja”, opettaja muistutti meitä. 

Verkostoilla vaihdoksiin -hanke toteuttaa maksutonta omistajanvaihdosneuvontaa Lapissa. Hanke pyrkii vastaamaan aikaisemmissa omistajanvaihdostoimissa tunnistettuihin yritystoiminnan siirtämisen ja jatkamisen haasteisiin sekä kokeilee uusia toimintatapoja ja malleja lappilaisten yritysten esilletuomiseen potentiaalisille ostajille ja investoijille. 

Verotuksen ja yritysjuridiikan asiantuntijat Riikka Kaikkonen ja Leena Oksanen Greenstep Oy:sta myöntävät, että omistajanvaihdoksen verotukseen liittyy koviakin tarinoita, mutta ne tarinat ovat vältettävissä hyvällä suunnittelulla. 

– Omistajanvaihdosten verotukseen liittyy jonkin verran epävarmuutta ja myös tarinoita ankarasta verotuksesta, erityisesti pienempien kannattavien henkilöyhtiöiden suhteen. Harkinnalla ja asiantuntijoiden avun hyödyntämisellä voidaan muutokseen valmistautua ja verottaja saa sen mitä sille kuuluu, mutta kohtuudella. 

– Usein järkevällä, etukäteen tehtävällä suunnittelulla on löydettävissä verotuksellisesti ja juridisesti toteutuskelpoisia vaihtoehtoja, joiden avulla yritys voi löytää uuden omistajan joko perhepiiristä tai sen ulkopuolelta, he kertovat. 

Tulevia tapahtumia

Omistajanvaihdospalvelu

Omistajanvaihdos on yksi suurimmista ja henkilökohtaisimmista päätöksistä yrittäjille. Lapin Yrittäjät toteuttaa omistajanvaihdosneuvontaa matalalla kynnyksellä – ollaan yhteyksissä!

Verkostoilla vaihdoksiin -hanke

Verkostoilla vaihdoksiin -hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin kuntien kanssa vuosien 2023–2025 aikana. Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten omistajanvaihdoksia Lapissa. Hanke toteuttaa muun muassa yritysten ostajien ja myyjien välisiä kohtaamisia, koulutuksia ja tapahtumia.

Hanke hakee lisäksi noin 20 myytävän yrityksen testiryhmää, joka haluaa sitoutua löytämään ostajia Lapin ulkopuolelta. Jos testiryhmään osallistuminen kiinnostaa ja yrityksen myynti on tavoitteena 1–5 vuoden sisällä, ota yhteyttä Lapin Yrittäjien omistajanvaihdoskoordinaattoriin Seppo Selmgreniin.