8.1.2024 klo 10:43
Uutinen

Avoin pienhankintakilpailu hyvinvointialan yrittäjille käynnissä

Onnistuja – minä hyvinvoiva yrittäjä! on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallinnoima kaksivuotinen hanke. Hankkeelle on saatu 80 % ESR+ rahoitus Pohjois-Pohjanmaan ELY:ltä, yrittäjäyhdistyksen omarahoitus on 10 % ja osallistujien omavastuu on 10 %.

Tavoitteena on tukea yksin- ja pienyrittäjien kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hankkeessa toteutetaan pilottivaihe 2024 Oulussa ja Pudasjärvellä. Tähän ostetaan hyvinvointialan yrittäjiltä palveluja avoimena pienhankintana.  Kummallekin paikkakunnalle valitaan palvelu tai palveluja jokaisesta pyydetystä tarjouspyyntöosasta. Joitain palveluja, kysynnän ja taloudellisen tilanteen mukaan, voidaan tarjota optiona uudelleen.

Palveluista ja koulutuksista kootaan kokonaisuuksia, joista yrittäjät voivat valita heille sopivia palveluja osaamista, hyvinvointia ja/tai verkostoitumista tukemaan. Palvelut toteutetaan pilotissa pääsääntöisesti ryhmäpalveluna. Hanke ei takaa palvelun toteutumista, vaan yrittäjät pilottipaikkakunnilla valitsevat tarjottavat palvelut.

Hankkeessa suoritetaan vuodelle 2024 pienhankintana (alle 60 000 €) tarjouspyyntö, joka julkaistaan 2.1.2024 ja tarjous tulee jättää 20.1.2024 klo 16.00 mennessä. Tarjous lähetetään Katri Virtaselle sähköpostitse katri.virtanen@yrittajat.fi . Lisätietoja saa Katri Virtaselta katri.virtanen@yrittajat.fi ja puhelimitse 050 4410800.

Valittujen palvelujen tarjonta alkaa helmikuussa 2024. Kaikki pilottitoiminnat eivät ala yhtä aikaa, vaan palveluista kootaan ajallisesti ’pitkäkestoinen tarjotin’ vuodelle 2024.  Pilotissa tarjottava palvelutarjotin julkaistaan 26.1.2024 mennessä. Hankkeessa tarjottavat palvelut ovat avoinna kaikille yrittäjille, vaikka ensisijaisina osallistujina ovat yksin- ja pienyrittäjät.

Hankkeessa tavoitteena on yrittäjän 

 • työssäjaksamisen kokonaisvaltainen tukeminen  
 • osaamisen lisääntyminen 
 • verkostoituminen 

Toimintaa ohjaavina periaatteina hankkeessa ovat

 • vaikuttavuus
 • kestävä kehitys
 • tasavertaisuus
 • luontoyhteys
 • luovat keinot  

Kilpailutuksessa tarjottavat aihealueet: 

ELINTAPAOHJAUS:      

Liikunta fyysistä työkykyä lisäävänä toimena,

10 kokoontumista. Ryhmä toteutuu 10 osallistujalla, osallistujia otetaan ryhmään enintään 20.

Palvelu voidaan toteuttaa erikseen sovittaessa sekä kevään 2024 että syksyn 2024 aikana.

Erilaisia liikuntaryhmiä otetaan hankkeeseen 4–8 kpl vuodeksi 2024.

Terveyskunnon osa-alueiden arviointi:  tuki- ja liikuntaelinten kunto, liikehallinta eli motorinen kunto, kestävyyskunto sekä kehonkoostumus. pilottivaiheen alussa ja lopussa.

Ryhmä toteutuu 10 osallistujalla, ryhmään otetaan enintään 20 osallistujaa

Ravinto osana päivärytmiä, 6 kokoontumista, yhden-kolmen tunnin kokonaisuuksina,

kokonaistuntimäärän ollessa 15 tuntia. Toiminta sisältää teoriaa, keskustelua ja käytännön ruuan valmistusta.  Ryhmä toteutuu 7 osallistujalla, ryhmään otetaan enintään 12 osallistujaa

Stressinhallinta ja palautuminen osana työkykyä, 10 kokoontumista. Ryhmä toteutuu 10 osallistujalla, ryhmään otetaan enintään 20 osallistujaa.

YRITTÄJÄN ARJEN TOIMINNANOHJAUS

Työnohjauksellinen valmennus

       Viisi ryhmätapaamista ja kaksi yksilötapaamista/osallistuja (osallistujia 5–8). 

Valmennus eri elämän osa-alueilta (esimerkiksi ajanhallinta, koti ja ympäristö, itsetunto,

       ihmissuhteet…)

       Viisi ryhmätapaamista ja palvelu toteutuu 5 osallistujalla, osallistujia voi olla enintään 10.

Painotus piloteissa on ryhmämuotoisissa palveluissa. Työtapoina voivat olla esimerkiksi lähi- ja/tai etätapaamiset, webinaarit, työpajat, muut sopivat ryhmätoimintamuodot.  

Tarjouksen tulee olla kokonaistarjous, sisältäen suunnittelun, välineet ja tilat sekä mahdolliset matkakulut ja arvolisäveron (alv).

Palvelun tarjoaja tekee yhteistyötä hankkeen projektipäällikön kanssa hankkeen seurantatietojen osalta.

Ilmoita tarjouksessasi, tarjoatko palvelua Oulussa, Pudasjärvellä vai kummassakin toteutettavaksi. Voit tarjota palveluasi yhteen tai useampaan kohtaan. Merkitse selkeästi mihin kokonaisuuteen teet tarjousta.

Kriteerit: 

Kokemus ja osaaminen – kerro lyhyesti, ei todistuksia tarjousvaiheessa mukaan
Selvitys palvelun toteutuksesta

Palvelun tarjoaja osoittaa olevansa oikeutettu harjoittamaan ammatti- tai elinkeinotoimintaa

Palvelun kokonaistaloudellisuus huomioidaan valinnassa

Palveluntarjoajan vero- ja rikosrekisteritiedot toimitetaan erikseen pyydettäessä, ei tarjousvaiheessa.

Pilotissa toiminta-alueen tuntemus on eduksi esimerkiksi tilojen ja palvelun saavutettavuuden osalta

Palvelu tarjotaan kokonaishintana (sis.alv), tarjous sisältää palvelun lisäksi suunnittelun, tilat, välineet ja matkat.

Tarjottavan palvelun kesto on enintään 5 kuukautta, osana muuta ’palvelutarjotinta’.

Tarjousta voidaan käyttää optiolla uudelleen ja sovittaessa vuoden 2024 aikana.

Työn laskutus kahdessa erässä tai erikseen sovitulla tavalla.

Palvelun tuottaja sitoutuu toimittamaan projektille osallistujien aloitus- ja lopetuslomakkeet yhteistyössä projektipäällikön kanssa.

Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa valintaperusteet ovat

 1. Kokemus
 2. Toteutus
 3. Hinta

Lisätietoja saa 15.1.2024 asti katri.virtanen@yrittajat.fi